עם ישראל ואומות העולם

יוסף רזניק תגובות: 0

מכביש מהיר לדרך עפר
תכלית הבריאה היא להידמות לה', להתקרב אליו ועל ידי זה לזכות לטובו הנצחי. למטרות אלו האדם מגיע על ידי הבחירה בטוב. כשנברא אדם הראשון הוא היה אמור להוביל את כולם אל התכלית הזו, אבל אדם הראשון חטא והאנושות ירדה במצבה הרוחני, ושוב לא הייתה ראויה לתכלית זו. כך חטאה כלל האנושות גם בדורו של אנוש, מצאצאי אדם הראשון, בחטא עבודת האלילים. אף בדורו של נח חטאה האנושות בהשחתה מוסרית נרחבת, ושוב בדורו של נמרוד התאחדה האנושות למרידה במלכות שמיים, בהקימה את מגדל בבל כסמל המרידה. חטאים אלו גרמו לה' לבנות עם חדש שרק הוא יזכה לתכלית המרוממת של קרבת ה'. אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב בחרו בדרך של הכרה באחדות ה' והנהגה מוסרית, ולכן נבחרו להקמת העם המיוחד. עם ישראל כולו בחר בקבלת הדרך הנכונה כשקיבל על עצמו את עול המצוות במעמד הר סיני.

מישהו ראה מואבי לאחרונה?
מכאן ברור מדוע עם ישראל נחשב עיקר האנושות ועיקר הבריאה כולה, שהרי הם שהגשימו את תכלית האנושות והבריאה. בני ישראל נקראו 'בנים' של ה', והאהבה בין ה' לעם ישראל מתוארת באופן נשגב בשיר השירים, בצורת שיר אהבה בין איש לאשתו. ה' כרת עם אבותינו ברית שלא לעזוב לעולם את בניהם, גם אם יחטאו, ושעם ישראל יתקיים לנצח לאחר שכל שאר העמים העתיקים יאבדו. על הזכות המיוחדת להיות שייכים לעם ישראל, אנו מברכים בכל יום 'שלא עשני גוי'.
התורה שבה כתובות המצוות היא מתנה מיוחדת והיא הקשר מיוחד בין ה' לעם ישראל, ולכן לגויים אסור ללמוד תורה, משום שבכך הם פוגעים בקשר המיוחד הזה.

מי שלוקח אחריות – צריך לעמוד במטלות
יש הטוענים שדיבור על מעלת עם ישראל הוא 'גזענות'. אולם באופן הפוך מעמים אחרים שחשבו שהם 'עליונים', ולכן מגיעות להם כביכול זכויות מיוחדות, מעלתו של עם ישראל היא בראש ובראשונה אחריות: אחריות לקיים את התורה, לעשות טוב ולהיטיב גם לאחרים. גם ה' מקפיד עמנו הרבה יותר מאשר עם שאר העמים, כמו שאב מקפיד עם בנו הרבה יותר מאשר עם בני השכנים, וכמו שאומר הנביא (עמוס ג,ב): 'רַק אֶתְכֶם יָדַעְתִּי מִכֹּל מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה, עַל כֵּן אֶפְקֹד עֲלֵיכֶם אֵת כָּל עֲוֹנוֹתֵיכֶם'. מכאן באו הצרות הרבות שעברו על עם ישראל במהלך ההיסטוריה. צרות אלו באו בדרך כלל על ידי הגויים, שקינאו בעם ישראל ושנאו אותו על מעלתו המיוחדת, והם שימשו כ'שוט' ביד ה'. אין הסבר הגיוני אחר לשנאת ישראל שבכל דור ודור.

יש כרטיס כניסה
גם לשאר העמים יש תפקיד, לדעת שיש א-לוה ובזה להגדיל את כבודה של מלכות שמיים. לכל אדם ולכל נברא יש חלק ותפקיד במציאות העולם ויש לו ערך וייחודיות. קיימת הדרכה רוחנית מפורטת עבור מי שאינם יהודים, הכלולה ב'שבע מצוות בני נח' שניתנו מידי ה' לגויים, שעל ידן הם יכולים להשיג את השלמות לפי מדרגתם. גוי שמקיים את שבע המצוות מפני שכך ציוה ה' בתורה, נקרא 'חסיד אומות העולם' ויש לו מדרגה מסוימת של העולם הבא, כנספח לעם ישראל, ואנו מצֻוִים להתייחס אליו בכבוד ובהגינות. מלבד זאת, כל גוי שרוצה בכך יכול להצטרף לעם ישראל על ידי גיור, הכולל ברית מילה, טבילה במקווה וקבלת עול המצוות בפני בית דין. התורה מצווה במקומות רבים להתייחס לגרים באהבה ובשוויון, ככתוב 'וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר