גאונים, ראשונים ואחרונים

יוסף רזניק תגובות: 0


מי היו ה'ראשונים'? מי היו ה'אחרונים'? ומי הם ה'גאונים'?

התלמוד הבבלי נחתם בערך לפני 1,500 שנה (בשנת ד' אלפים ר'ס [4,260] לבריאת העולם), ועמו הסתיימה תקופת האמוראים. החכמים שפעלו בבבל לאחר תקופה זו נקראים 'גאונים'. התואר 'גאון' שימש בתחילה תואר כבוד רק לראשי הישיבות בבבל (קיצור של 'ראש ישיבת גאון יעקב'), שמהם ידועים למשל רב סעדיה גאון ורב האי גאון, ולאחר מכן נעשה תואר זה כינוי לאדם הגדול בתורה. רק בשפה המודרנית של ימינו הפכה המילה 'גאון' לתואר לחכם יוצא דופן בכל תחום שהוא.

 

ראשונים בתור(ה)

בבל המשיכה להיות המרכז התורני של עם ישראל עוד כ-500 שנה לאחר חתימת התלמוד, אך לאחר מכן נחלש המרכז הזה. אלף השנים שמאז ועד ימינו נחלקות לשתי תקופות. החכמים בתקופה הראשונה נקראים פשוט 'ראשונים', ואלו שבתקופה השנייה ועד ימינו נקראים 'אחרונים'.

בתקופת הראשונים ישב רוב עם ישראל בספרד, צרפת וגרמניה. הידועים מבין חכמי תקופה זו היו: רבי שלמה יצחקי מצרפת, הלוא הוא רש'י שחיבר פירוש חשוב ביותר לתנ'ך ולתלמוד; הרי'ף - רבי יצחק אלפסי, רבה של פֶס שבמרוקו שחיבר קיצור לתלמוד; רבי יהודה הלוי - משורר ופילוסוף מספרד, מחבר 'ספר הכוזרי'; 'בעלי התוספות' - קבוצה של חכמים, מצאצאיו של רש'י ותלמידיו, שחיברו פירושים לתלמוד הידועים בשם 'תוספות'; רבי משה בן מימון (הרמב'ם) - גדול הפוסקים בתקופת הראשונים, שחי בספרד ובמצרים, וחיבר פירוש למשנה, את הספר הפילוסופי 'מורה נבוכים' ואת החיבור הגדול 'משנה תורה' המסכם את כל דיני התורה ב-14 כרכים; רבי משה בן נחמן (הרמב'ן) - פוסק, פרשן ומקובל שחי בספרד ובסוף ימיו עלה לארץ ישראל; ורבנו אשר (הרא'ש), מגדולי הפוסקים, שמחמת רדיפות בגרמניה עבר לספרד.

 

עדות שונות, יהדות אחת

על אף שהתלמוד הבבלי מאחד את עם ישראל כולו, הרי כמו כל ספר כתוב הוא ניתן לפירושים שונים, ולכן נוצרו מחלוקות לגבי פסיקת ההלכה. בתקופת הראשונים החלו להיווצר הבדלים רבים בפרשנות, בפסיקת הלכה ובנוסח התפילה בין יהודי ספרד (ה'ספרדים') לבין יהודי צרפת וגרמניה (המכונים 'אשכנזים', כיון שגרמניה נקראה בפי היהודים 'אשכנז'). אולם חשוב לדעת שכל המחלוקות הללו הן רק לגבי פרטים שונים, ואילו עיקרי האמונה וההלכה שווים לחלוטין בכל העדות. עקב גירושים ופרעות, עברו רוב היהודים מצרפת וגרמניה למזרח אירופה, ויהודי ספרד - לצפון אפריקה ולמזרח התיכון.

 

וזה לא נגמר...

מבין אלפי החכמים בתקופת ה'אחרונים' נזכיר רק את הידועים ביותר: רבי יוסף קארו מצפת, המכונה 'מָרָן' ו'הַמְחבר', שחיבר את ספר ההלכה החשוב ביותר בדורות האחרונים - 'שולחן ערוך', על פי מסורת ספרד; רבי משה איסרליש (הרמ'א) מקרקוב שבפולין, שהוסיף ל'שולחן ערוך' פסקי הלכה על פי מסורת אשכנז; רבי יצחק לוריא (האר'י הקדוש), שפיתח ביותר את תורת הקבלה; רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידוּת, שהעמיד תלמידים ותלמידי תלמידים עד ימינו; ורבי אליהו מוילנא ('הגאון מוילנא' או הגר'א). גם היום, ברוך ה', ישנם חכמי תורה גדולים, הממשיכים את שרשרת הקודש שתחילתה בהר סיני, לפני 3,323 שנה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר