הלימוד החשוב ביותר

איתמר מאיר תגובות: 0

אחרוני הנוסעים הנרגשים עלו על האנייה ורב החובל חילק הוראות אחרונות למלחים. בגרם המדרגות אל הסיפון עלה אדם בשנות החמישים לחייו, לבוש בקפידה וכולו אומר כבוד. לחש נרגש של התפעלות עבר בין הנוסעים. האיש המכובד היה פרופסור סטנלי היקס, שניצב בשורה הראשונה של אנשי המדע. שורת תארים ארוכה עיטרה את שמו, ופרסים רבים הוענקו לו. עד מהרה נפוצה השמועה כי הפרופסור וכמה מידידיו המלומדים הצטרפו להפלגה, כדי לשוחח ביניהם בשלווה ולדון בדברי חוכמה.

בצוות הספינה עבד ספן זקן וחכם בשם רפאלו, שאהב מאוד לשמוע דברי חכמה. כאשר הוא שמע שהפרופסור הידוע מפליג באנייה, החליט הספן לבקר אותו בחדרו וליהנות מהשכלתו הרחבה בנושאים רבים ומגוונים.

באותו ערב, לאחר סיום משמרתו על הסיפון, הקיש רפאלו על דלת תאו של הפרופסור, שם כבר ישבו כמה אנשים נוספים, וביקש להאזין לשיחתם. הפרופסור המפורסם הרשים מאוד את רפאלו. ידיעותיו היו רבות ושליטתו בתחומי המדע הייתה מושלמת. במשך שעה ארוכה ישב רפאלו בצד החדר והאזין לדברי החכמה, אך כשעמד לעזוב את החדר, פנה אליו הפרופסור ושאלו בחיוך מתנשא: 'אמור לי, רפאלו, האם למדת פעם גיאולוגיה?'

'גיאולוגיה?' ענה הספן הקשיש, 'מה זה, אדוני? מעולם לא שמעתי את המילה הזו'.

'גיאולוגיה הוא המדע העוסק בחקר האדמה שעל פני כדור הארץ', השיב הפרופסור.

השיב הספן: 'לא אדוני, מעולם לא ביקרתי בבית הספר או באוניברסיטה, ומימי לא למדתי גיאולוגיה'.

'אם כך, ספן', אמר הפרופסור בהתנשאות, 'דע לך שבזבזת לריק רבע מחייך'.

קדרו פניו של רפאלו, והוא יצא מתאו של הפרופסור בעצבות. אם כך אמר איש כה חכם ומפורסם, אין ספק שהוא צודק. חבל על רבע מחייו שירדו לטמיון...

למחרת הגיע שוב רפאלו להקשיב לדברי החוכמה בחדרו של הפרופסור, וכאשר פנה לצאת שאל אותו הפרופסור: 'אמור נא לי רפאלו, האם למדת אוקְיַאנוגְרפיה?'

'אוקיאנוגרפיה?' תמה רפאלו, 'מה זה אוקיאנוגרפיה?'

'אוקיינוגרפיה הוא המדע העוסק בחקר הימים והאוקיינוסים שעל פני כדור הארץ', ענה הפרופסור, ורפאלו השיב: 'לא, אדוני. מעולם לא למדתי אוקיאנוגרפיה'.

'חבל, חבל, רפאלו', אמר הפרופסור. 'דע לך, ספן, כי בזבזת לריק מחצית מחייך'.

 יצא הספן הזקן ופניו חפויות. 'איזה טיפש אני', חשב. 'אם המדען המלומד אומר שבזבזתי מחצית מחיי, הוא בוודאי יודע מה הוא אומר'...

ושוב, בערב השלישי, לאחר שהספן הזקן ישב והקשיב לדברי החכמה של הפרופסור וידידיו המלומדים, פנה הפרופסור אל הספן ושאל: 'אמור לי, רפאלו, האם למדת מטאורולוגיה?'

'מטאורולוגיה?' תמה רפאלו, 'מימי לא שמעתי על דבר מוזר כזה'.

הפרופסור איבד את סבלנותו מול בורותו המוחלטת של הספן, ואמר לו בזלזול מופגן: 'ראה נא ספן, מעולם לא למדת את מדע האדמה שעליה עומדות רגליך; מעולם לא השקעת בלימוד מדע האוקיאנוסים שבהם תלויה פרנסתך; מעולם לא חקרת אודות מזג האוויר המשפיע עליך מדי יום ביומו. בזבזת לשווא שלושה-רבעים מחייך!'

יצא רפאלו מן החדר מדוכא ואומלל. 'אוי ואבוי לנפשי', אמר לעצמו, 'כיצד זה בזבזתי לריק שלושה רבעים מחיי?'

באותו לילה התהפך רפאלו על משכבו ולא הצליח להירדם. הוא חש כי החמיץ את כל חייו, והעביר אותם בלי שום תכלית.

אך למחרת בערב, כאשר קרבה שעת המפגש היומי של המלומדים, נעצרה האנייה הגדולה לפתע בחבטה עזה, וחושך השתרר בה. בהלה אחזה בקהל הנוסעים, וצעקות אימה עלו מכל עבר.

הגיע הספן הקשיש בריצה לחדרו של הפרופסור השחצן ושאל אותו: 'אמור נא לי, פרופסור, האם למדת שְחִיוֹלוֹגְיה?'

'שְחִיוֹלוגיה?' כעס הפרופסור שהיה מבוהל כמו יתר הנוסעים, 'למה אתה מתכוון ב'שְחִיוֹלוגיה'?'

'אני מתכוון לשחיה, אדוני. האם אתה יודע לשחות?'

'לא', אמר הפרופסור בבוז. 'מעולם לא חשתי צורך ללמוד שחיה'.

'חבל', אמר רפאלו, 'חבל מאוד. אם כך, בזבזת את כל חייך. הספינה עלתה על שרטון ועוד מעט היא טובעת. החוף אינו רחוק אך אין לנו מספיק סירות הצלה. מי שיודע לשחות יוכל להציל את עצמו, אך מי שאינו יודע לשחות, יטבע במי האוקיאנוס'.

***

פרשתנו, פרשת תזריע, עוסקת בעונש הצרעת. בין הקרבנות שהמצורע חייב להביא נכללים אזוב ושנִי תולעת, והדבר בא לרמז שהצרעת באה על האדם כעונש על חטא הגאווה, ולכן עליו להשפיל עצמו כתולעת וכאזוב. ומה עונשו של המצורע? הוא יוצא אל מחוץ למחנה, וגם זה בא לתקן את חטא הגאווה: הוא התנשא על חבריו, ולכן עכשיו הוא יהיה מבודד מהם.

כי זה עונשו של כל גאוותן – להתגלות בסופו של דבר בקלונו וחרפתו. שהרי אין בעולם אף אדם מושלם, ולכל אחד יש חסרונות, אלא שהגאוותן אינו מכיר בעובדה זו וחושב שהוא נטול כל חסרונות. אם תנזוף בו שהוא גאוותן, הוא כלל לא יבין על מה אתה מדבר, כי הוא באמת חושב שהוא מוכשר ומוצלח יותר מכולם.  וזה יהיה עונשו הגדול ביותר, כאשר חסרונותיו הגדולים והרבים ייחשפו לעיני כל.

 


תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר