כשרות המאכלים (ב)

יוסף רזניק תגובות: 0

שחטנו את הבהמה או את העוף כדת וכדין - האם אפשר להכין את הסירים ואת המחבתות ולהתחיל לבשל? לא כל כך מהר. בשבוע שעבר עסקנו במסגרת זו בשחיטה, אך הדרך לצלחת עדיין ארוכה. צריך לוודא, למשל, שבעל החיים אינו 'טרפה'.

מה זו 'טרֵפה'?

'טרפה' היא בהמה או עוף שמחמת מכה או מום באיברים הפנימיים, לא יוכלו לחיות יותר משנים-עשר חודש. בעל חיים כזה אסור באכילה גם אם נשחט בעוד מועד. לכן לאחר השחיטה יש לבדוק את האיברים הפנימיים, ואם הם נמצאים תקיני  ואין בהם מחלה - הבשר מותר באכילה.

ומה זה 'גְלַאט-כושר'?

דין ידוע בהלכות טריפות קשור ל'סירְכוֹת' (מעין גידולים) המצויות לעתים ברֵיאות בעלי החיים. בעניין זה נחלקו הפוסקים: רבי יוסף קארו, מחבר ה'שולחן ערוך', אוסר לאכול בהמה או עוף שנמצאה בהם סירְכה, וכך נוהגים הספרדים; ואילו רבי משה איסרליש (הרמ'א) מתיר בתנאים מסוימים, וכך נוהגים חלק מהאשכנזים. בשר שלא נמצאו בו סירכות והוא כשר גם לדעת ה'שולחן ערוך', נקרא 'בשר חלק', 'גְלַאט' או 'גְלַאט-כּוֹשֵר' ('חלק' או 'כשר-חלק' בשפת היידיש), וביטויים אלו הפכו לשם נרדף לכשרות מהודרת בכלל.

האם יש דברים שאסור לאכול בשום מקרה?

חלקים מסוימים מגוף בעלי החיים אסורים באכילה בכל מקרה, ויש להפרידם מהבשר הכשר. בבהמה יש שלושה חלקים כאלה, והראשון מתוכם הוא 'גיד הנָשֶה' (גיד המצוי בירך הבהמה): בספר בראשית מסופר על מאבקו של יעקב אבינו עם המלאך, שבסופו נגע המלאך בירכו של יעקב והיא נקעה ממקומה. צליעתו של יעקב רומזת לצרות הרבות שסבל עם ישראל בגלות, וזה אחד הטעמים לאיסור אכילת הגיד המחזיק את הירך. הוצאת גיד הנשה מהבשר נקראת 'ניקור'.

חלק נוסף שאינו נאכל, הוא החֵלֶב - שומנים מסוימים הקיימים בגוף הבהמה. החֵלֶב נחשב לחלק משובח, וכאשר היו מביאים בהמה לקרבן בבית המקדש, היו מקריבים אותו על גבי המזבח. משום כך נחשב החלב כדבר הקשור לבית המקדש, וגם בבהמות שאינן מוקרבות הוא אסור באכילה לבני אדם.

מדוע מולחים את הבשר לפני הבישול?

החלק השלישי שאינו נאכל (והיחיד שקיים גם בעוף) הוא הדם. הדם, כמו החֵלֶב, היה מוקרב בבית המקדש. מלבד זאת, אומרת התורה 'כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ' (דברים י'ב, כ'ג) - נפשו של בעל החיים שוכנת בדם, ולכן אכילתו היא דרך אכזריות ונאסרה באיסור חמור. אמנם, איסור זה אינו חל על דגים.

כדי להוציא את הדם מהבשר, משרים אותו במים ולאחר מכן בוזקים עליו מלח גס שסופג לתוכו את הדם. לאחר ששוטפים את המלח מהבשר הסתיים למעשה תהליך ההכשרה, והבשר מותר באכילה (כמובן שרוי מאוד לבשל או לצלות אותו קודם...). עד עשרות השנים האחרונות, הכשרת הבשר והוצאת הדם היו נעשים בבית (יתכן שסבתא שלכם עוד הייתה עושה זאת). אך היום, ברוב המקרים, הבשר שיש עליו חותמת כשרות נמכר בחנויות כשהוא כבר מוכשר.

האם כדאי ליתר ביטחון להימנע מאכילת בשר?

למרות הסייגים הרבים, אכילת בשר במידה הראויה אינה נחשבת לדבר שלילי. ברוב הקרבנות שהובאו לבית המקדש, היה מוקרב רק החֵלב והדם, ואילו הבשר היה נאכל לבעל הקרבן או לכהנים, ואכילתו הייתה נחשבת מצווה. חכמינו אמרו ש'אין שמחה אלא בבשר', ולכן ישנה מצווה מיוחדת לאכול בשר בשבת, וכן בחגים ובמועדים שעליהם נאמר 'וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר