מותר לשבת על שולחן?

רבני שלום לעם תגובות: 0

האם מותר להכניס ציצית לבית השימוש, ואם כן מדוע, הרי בציצית יש קדושה?

מותר להכניס ציצית לשירותים, מכיוון שציצית אינה מוגדרת כ'תשמישי קדושה' אלא כ'תשמישי מצווה'.

בחפצים המשמשים לקיום המצוות יש כמה דרגות של קדושה. תפילין, למשל, הם תשמישי קדושה, כי יש בתוכם פרשיות מהתורה הכוללות פסוקים עם שם ה', ולכן אסור להכניסם למקומות שאינם מכובדים כמו שירותים. לעומת זאת, ציצית מוגדרת כ'תשמישי מצווה', דהיינו חפץ שעל ידו אנחנו מקיימים מצווה, כמו כיפה למשל, ולכן אין עליה קדושה, ומותר להכניסה למקומות שאינם נקיים. כמובן שאסור לקלקל ציצית ולעשות בה שימוש המבזה את המצווה, אך אין בה 'קדושה' שמונעת להכניסה לשירותים.

 

אני ממלא 'ווינר' פעם בחודש בסכום לא גדול, אבל שמעתי שמי שמהמר נחשב פסול מלהעיד בבית דין רבני, וגם אינו יכול להיות עֵד בחתונה מתחת לחופה. האם זה נכון ואיך אפשר לכפר על זה?

אמנם מאוד לא מומלץ להיות שקוע במשחקי מזל ובהימורים, אבל על פי שורת הדין אין איסור למלא ווינר ולרכוש כרטיסים של מפעל הפיס, והדבר לא נחשב הימור הפוסל לעדות.

בהלכה נפסק ש'המשחק בקובייה' פסול לעדות, כשהכוונה היא להימורים על כסף, וזאת מכיוון שהמהמר שזכה בכסף נחשב על פי ההלכה למי שיש בידו גזלה. מדוע? משום ששאר המהמרים שמו את כספם מתוך הנחה שהם יזכו, ואם הם היו יודעים מראש שלא יזכו, לא היו שמים את כספם. יוצא אפוא שמי שנוטל את כספי הזכייה, לוקח כספים שהאחרים לא רוצים לתת לו, ועל פי ההלכה בדבר הזה יש מן הגזלה. עם זאת, במפעלי הימורים ממשלתיים יש היתר לשחק, מכיוון ששם משתתפים גם אנשים שאינם יהודים, ואפשר לומר שכספי הפרס מגיעים מהכספים שלהם, והדבר קל יותר מבחינת ההלכה.

אך כאמור, אין זה תיקונו של עולם שאנשים יעסקו בהימורים, במשחקי מזל ובעשיית כסף קל. אדם צריך לעמול על פרנסתו ולהביא לחם לביתו בכבוד. הגרלות והימורים עלולים להביא את האדם לידי התמכרות ושיעבוד נפשי, ואין הברכה שורה על כספים כאלו.

 

חבר שלי ואני התווכחנו האם מותר לשבת על שולחן. הוא אמר שאין בעיה, אבל אני טענתי שאסור כי שולחן זה מזבח. מי צודק? 

השולחן אכן אינו סתם רהיט בבית, אלא יש כלפיו בספרות התורנות התייחסות ערכית כחפץ שנעשית בו מצווה, וכך אומרת הגמרא: בזמן שבית המקדש היה קיים, המזבח היה מכפר על האדם - עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו בזכות מצוות הצדקה כשהוא מאכיל עליו עניים. מסיבה זו התקבלה הנהגה טובה שלא לשבת על שולחן, אבל אין מדובר בעבירה, אלא במנהג טוב שנהגו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר