אבלות ושמחה בימי הספירה

רבני שלום לעם תגובות: 0

ימי ספירת העומר - התקופה שבין חג פסח לשבועות – הם ימי קציר התבואה, ועל פי דרך הטבע אמורה תקופה זו להיות תקופת שִמחה לחקלאים האוספים את פירות עמלם. תקופה זו היא גם ימי ההכנה לקבלת התורה בחג השבועות, וגם זו שמחה גדולה – מדוע, אפוא, נוהגים בימים הללו מנהגי אבלות, ועל מה בדיוק אנו מצטערים?

האבלות נובעת מכך שבתקופה זו מתו עשרים וארבעה אלף מתלמידיו של רבי עקיבא. הגמרא מספרת שלרבי עקיבא, מגדולי חכמי המשנה, היו 24,000 תלמידים שכולם היו חכמים וצדיקים ונועדו להיות ההנהגה הרוחנית של הדור הבא. כולם מתו במגיפה תוך כמה שבועות בתקופה זו של השנה – ועל כך נקבעה האבלות. ומפני מה נגזרה עליהם הגזירה הקשה? חז'ל אומרים שהסיבה היא 'מפני שלא נהגו כבוד זה בזה' – לא שררה ביניהם אחדות ואהבה כפי שצריכה להיות בין צדיקים ותלמידי חכמים. מסיבה זו, ימי ספירת העומר הם ימים שבהם משתדלים ומקפידים להתחזק במצוות של 'בין אדם לחברו', כדי להרבות באהבת ישראל ולתקן את החטא הגדול.

אגב, גם בדורות הבאים היו ימי ספירת העומר ימים של פורענות לעם ישראל, וכך למשל מציינים כי פרעות הקוזקים בשנת ת'ח, שבהם נהרגו מאות אלפי יהודים, אירעו אף הם בתקופה זו של השנה.

 

אם כך - מדוע אנו שמחים בל'ג בעומר?

 

לשמחה בל'ג בעומר - היום ה-33 לספירת העומר שחל כל שנה בי'ח באייר - יש כמה מקורות: ראשית, ביום זה פסקה המגפה בקרב תלמידי רבי עקיבא. בנוסף, ביום זה הסמיך רבי עקיבא את חמשת תלמידיו הגדולים, ובכך המשיכה שרשרת הדורות שמעבירה את התורה מדור לדור מאז ימי משה רבנו ועד היום. מסורת נוספת קובעת שזהו יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי (רשב'י), מגדולי תלמידי רבי עקיבא ומחבר הזוהר הקדוש, אשר קבור במירון. ביום פטירתו גילה רשב'י סודות תורה גדולים לתלמידיו, ולכן ל'ג בעומר נחשב כחג שבו מעלים על נס את תורת הסוד והקבלה.

 

מהם המנהגים המיוחדים בל'ג בעומר?

 

בל'ג בעומר ישנם מנהגים רבים:  רבים נוהגים לעלות למירון, להתפלל בקברו של רשב'י ולעשות שם שמחה וריקודים. יש הקוראים את ה'אידרא זוטא', שהוא חלק מספר הזוהר הקדוש המספר על פטירתו של רשב'י.

כמו כן נהוג להדליק מדורות, שהן סמל לאור של פנימיות התורה (בגמרא מסופר שכאשר היו התנאים לומדים את סודות התורה, הייתה נראית סביבם אש). יש שנוהגים לירות בקשת וחץ, כזכר למה שמסופר בגמרא, שבזכות רשב'י ובזכות צדיקותו, לא נראתה כל ימי חייו קשת בשמיים (הקשת בענן היא סימן לפורענות). יש שעושים ביום זה חַלַקֶה (בערבית: תספורת), שהיא התספורת הראשונה לילד שהגיע לגיל שלוש שנים.

 

כיצד מתבטאת האבלות בפועל?

 

בימי האבלות שבימי הספירה, יש כמה מנהגים לציון האבל: לא מתחתנים, לא מסתפרים ולא מקיימים אירועי שמחה עם ריקודים וכדומה.

ממתי עד מתי הם ימי האבלות? על כך יש כמה מנהגים בעדות ישראל: יש הנוהגים את מנהגי האבלות בכל ימי ה'ספירה' - מפסח ועד שבועות. יש הנוהגים אותם מראש חודש אייר ועד שבועות. אולם המנהג הנפוץ הוא לנהוג אותם מפסח (ולמעשה מאחרי פסח, שכן בפסח אין אבלות בגלל שמחת החג) ועד ל'ג בעומר, שהוא, כאמור, יום של שמחה, ומכאן ואילך אנו מתכוננים בשמחה ובדיצה לקבלת התורה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר