סדר הקרבנות ופסוקי דזמרה

יוסף רזניק תגובות: 0

בשבוע שעבר כתבנו על ברכות השחר, הנאמרות לפני תפילת שחרית. לפני התפילה נהוג להוסיף גם את הקטעים הבאים (לא כולם נאמרים בכל הקהילות):

'יהי רצון מלפניך... שתצילני היום ובכל יום...' - תפילה קצרה להינצל מצרות ופגעים.

'פתיחת אליהו' - קטע מתוך 'תיקוני הזוהר' המדבר על גדולת ה' ועל עשר הספירות שבהן ה' מנהיג את העולם.

'תפילת חנה' (שמואל א' פרק ב) - חנה הייתה אמו של שמואל הנביא. היא הייתה עקרה שנים רבות, ולאחר שנולד בנה אמרה תפילה מיוחדת של הודאה לה'.

הפיוטים 'אדון עולם', 'יגדל א-להים חי', 'ידיד נפש', 'אודה לא-ל לבב חוקר' ועוד.

פרשת עקדת יצחק (בראשית פרק כ'ב) - כדי שתעמוד לנו זכות עקדת יצחק.

'לעולם יהא אדם ירא שמים' - תפילה הלקוחה מתוך מדרש 'תנא דבי אליהו'.

לאחר מכן אומרים את 'סדר הקרבנות' ואת 'פסוקי דזמרה'.

 

מהו 'סדר הקרבנות'?

חכמים לימדו אותנו שגם כאשר המקדש חרב ואי אפשר להקריב קרבנות, כשאנו עוסקים בענייני הקרבנות שבתורה ובהלכה - נחשב הדבר כאילו הקרבנו אותם בפועל. לכן נוהגים לומר בכל בוקר כמה פרשיות מהתורה העוסקות בקרבנות: פרשת 'קרבן התמיד' שהיו מקריבים בכל יום, פרשת הקטורת ועוד, וכן קטעים מהמשנה ומהגמרא העוסקים בקרבנות.

אמירת סדר הקרבנות אינה חובה גמורה, ויש קהילות שבהן נהגו לדלג עליו או לקצר בו.

 

מהם 'פסוקי דזמרה'?

חז'ל לימדו אותנו שכאשר באים להתפלל לה', מן הראוי לפתוח תחילה בדברי שבח על גדולתו וטובו. לכן קבעו לומר בתחילת התפילה את 'פסוקי דזמרה' (בארמית: פסוקים של זמרה), שהם אוסף של מזמורים העוסקים בשבח לה'.

פסוקי דזמרה פותחים בברכה 'ברוך שאמר והיה העולם... מלך מהולל בתשבחות', ומסתיימים בברכה 'ישתבח שמך לעד מלכנו... חי העולמים'. החלק המרכזי של פסוקי דזמרה מורכב מששת המזמורים האחרונים של ספר תהלים. הראשון מתוכם הוא המזמור 'תהילה לדוד' (תהלים קמ'ה), אולם נוהגים להוסיף לו שני פסוקים המתחילים במילה 'אשרי', ועל שמם נקרא המזמור 'אשרי'. ל'אשרי' ישנה חשיבות מיוחדת והוא נאמר שלוש פעמים ביום; כתוצאה מכך כמעט הכל יודעים אותו בעל-פה, והוא הפך לסמל לדבר ידוע ושגור בפי כל אדם, עד שנוצר הפתגם: 'פלוני בקיא בתחומו כמו יהודי ב'אשרי''...

על פי חכמי הסוד, לפסוקי דזמרה יש משמעות נוספת, עמוקה וחשובה. המילה 'זמרה' יכולה להתפרש גם מלשון זמירה - חיתוך ענפים, ופסוקי השבח הללו 'מזמרים עריצים' - מסיטים הצידה את כל המפריעים והמניעות, ומאפשרים לתפילת שמונה-עשרה לעלות ולהתקבל בשמים. כי לתפילת האדם יש הפרעות רבות: מעשים רעים שעשה בעבר ושאר מקטרגים, ופסוקי דזמרה, סוללים את הדרך לתפילה ופותחים לה את הדרך לעלות אל השמים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר