י'ז בתמוז

יוסף רזניק תגובות: 0

על מה צמים בי'ז בתמוז?

ביום זה אירעו כמה פורענויות גדולות (על פי המשנה, סוף מסכת תענית):

חטא העגל - 40 יום לאחר מעמד הר סיני (שהיה ב-ו' בסיון), ולאחר שמשה רבנו לא חזר מן ההר, עשה העם עגל זהב כדי ש'יתווך' בינם לבין ה' ויחליף את משה. זה היה חטא חמור ביותר, עד שאמרו חכמים שבכל פורענות שבאה על עם ישראל מאז ועד היום יש מעט מן העונש על חטא העגל. בעקבות חטא זה שבר משה את 'לוחות הברית' שקיבל בהר סיני ושנעשו בידי הקב'ה, כיון שעם ישראל כבר לא היה ראוי להם. לאחר מכן עשה משה לוחות חדשים, שהיו במדרגה פחותה יותר.

ביטול קרבן התמיד - בימים שלפני חורבן הבית הראשון בידי הבבלים, בי'ז בתמוז פסקה למעשה העבודה בבית המקדש, כיון שלא היו עוד כבשים להקרבה, ואי אפשר היה להקריב את 'קרבן התמיד' שהיו מקריבים בכל יום.

הבקעת חומת ירושלים - לאחר מצור ממושך שהטילו הרומאים על ירושלים (בימי בית שני), בי'ז בתמוז נפרצה חומת העיר והרומאים נכנסו לתוכה והחלו בהרג וביזה.

שריפת התורה - בי'ז תמוז שרף אפוסטמוס (כנראה נציב רומאי) ספר תורה בפומבי - והיה בכך חילול השם גדול.

העמדת פסל בבית המקדש - ביום זה הועמד פסל אלילי בבית המקדש, ובכך התחלל המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. יש אומרים שגם דבר זה נעשה על ידי אותו אפוסטמוס, ויש אומרים שהכוונה לפסל שהעמיד המלך הרשע מנשה.

 

מהם דיני הצום?

בי'ז בתמוז לא אוכלים ולא שותים מעלות השחר (בערך ב-4:30) ועד צאת הכוכבים (בערך 20:10). חולים פטורים מלצום. בתפילה אומרים 'סליחות' וקוראים בתורה, כמו בכל תענית ציבור.

 

מהם ימי 'בין המצרים'?

שלושת השבועות שבין י'ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי 'בין המצרים', על שם הפסוק (מגילת איכה א,ג): 'כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים'. פסוק זה מתאר את תקופת החורבן, שבה היה עם ישראל כמו אדם הנתון בין מְצָרים (קירות החוסמים את דרכו), ואינו יכול להימלט מאויביו. גם י'ז בתמוז ותשעה באב הם כעין 'מצרִים', והתקופה שביניהם היא תקופה קשה שאירעו בה צרות רבות לעם ישראל.

 

מהם המנהגים המיוחדים של ימי בין המצרים?

למרות שבימינו שלושת השבועות חלים בתוך 'ימי השמחה' של החופש הגדול, נוהגים בה מנהגי אבלות, שמחמירים והולכים עד תשעה באב. בתקופה זו, או בחלק ממנה, נוהגים להימנע מעריכת נישואין וקיום אירועי שמחה, מריקודים וניגון בכלי נגינה, מתספורת, מאכילת בשר ושתיית יין, מכיבוס בגדים, מלבישת בגדים נקיים 'מהכביסה', מטיולים ומהליכה לים ולבריכה, ועוד. מחלק מהדברים הללו נוהגים להימנע כבר מי'ז בתמוז, מחלק אחר - מראש חודש אב ואילך, ומחלק נוסף - בשבוע שחל בו תשעה באב. בעניינים אלו יש חילוקי מנהגים בין העדות השונות, ועל כל אדם לברר את המנהג המקובל בקהילתו.

כמו כן, כיון שימי 'בין המצרים' מועדים לפורענות, יש להתנהג בהם בזהירות יתר ולא לעשות בהם דברים שעלולים להיות מסוכנים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר