מה זה עשרת ימי תשובה

יוסף רזניק תגובות: 0

אני מנסה לקיים את המצוות,אני רוצה להחחזק,אבל זה לא הולך לי בקלות. לכן רציתי לשאול באיזו מצווה הכי כדאי לי להתמקד בתור התחלה?

כל המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הם חשובות ויקרות, וכפי שכתוב בפרקי אבות: 'הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות' – האדם צריך לקיים את כל המצוות במידה שווה, כי בשכל אנוש אי אפשר להבין מה היא מצווה קלה ומה היא חמורה, וגם אין לנו מושג איזה שכר מקבלים על כל מצווה.

ואולם כאשר אדם מחליט להתחיל בקיום מצוות, לפעמים קשה לו לשנות בבת אחת את כל אורחות חייו, והוא מבקש לדעת עם מה עליו להתחיל. ובכן המצוות נחלקות בכמה חלוקות: ראשית יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. מצוות עשה היא מעשה שיש לעשותו בפועל, כמו ללבוש ציצית, להניח תפילין וכדומה. מצוות לא תעשה, הם מעשים שיש להימנע מעשייתם כמו להימנע מחילול שבת, להימנע מדיבור לשון הרע וכדומה.

יש חלוקה נוספת של מצוות מדאורייתא - מצוות הכתובות בתורה, ומצוות דרבנן – מצוות שחכמים הוסיפו על מצוות התורה. ולבסוף יש חלוקה נוספת בין מצוות בסיסיות ובין חומרות וסייגים שהם הרגלים טובים המרחיקים את האדם מהעבירה ומוסיפים לו קדושה וטהרה.

הסדר הנכון הוא להתחיל קודם ב'לא תעשה', דהיינו להימנע מעשיית עבירות, וכן במצוות 'דאורייתא' – מצוות הכתובות בפירוש בתורה, ואחר כך להתקדם גם למצוות 'עשה' וגם למצוות 'מדרבנן'. ומכל מקום, אין מקום בראשית הדרך לחומרות וסייגים מעבר למצוות התורה, אלא יש להתמקד בקיום המצוות עצמן. הכלל החשוב ביותר הוא שמה שאתה עושה – תעשה עד הסוף ובלי לוותר, בעקביות ובהתמדה - ומצד שני, אל תקבל על עצמך דברים שאתה לא מסוגל לעמוד בהם בשלב הנוכחי, שזו סגולה בדוקה לנפילה כואבת ואפילו להתרסקות.

ראוי לציין שיש בין המצוות כמה מצוות שהן שקולות כנגד כל התורה, ושיש בהן סגולה להשפיע על כל אישיותו של האדם ולחברו לקדוש ברוך הוא, כגון שבת, לימוד תורה, תפילה, ציצית ותפילין. מי שמתחיל בקיום המצוות הללו, חזקה עליו שיצליח להתקדם ולהתקרב, ולעבוד את ה' באמת.

 

 

רציתי לשאול מה הם עשרת ימי תשובה, ואיך הם משפיעים על המשך השנה?

למספר 10 יש חשיבות רבה בתורה ובקבלה, בבריאת העולם, באדם, ובעניינים רבים ביותר. מספיק שניזכר בעשרת הדברות, בעשר אצבעות האדם, בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם וכו' כדי להבין שהמספר עשר יש בו סמליות ומהות נשגבים. מעבר לתובנה הזו, חכמי הקבלה מגלים לנו שבמספר הזה טמונים סודות עצומים. לכן נתן הקב'ה לנו את עשרת ימי התשובה שבהם אנו יכולים לתקן את אשר חטאנו במהלך כל השנה.

שים לב שעשרת הימים הללו הם לא בחודש אלול שהוא סוף השנה, אלא בתחילת השנה. אלו עשרת הימים הראשונים של השנה - מא' בתשרי ועד י' בתשרי. כי כמו שיש ראש לכל דבר חי, ואם חותכים את הראש היצור לא יחיה, כך עשרת הימים הללו הם הראש של השנה, ומשפיעים על כל השנה. ומי שזוכה ומצליח ללמוד תורה ולעשות מצוות בימים הללו ולחיות באווירה של תורה ותפילה, זה ישפיע לו לטובה על כל השנה, שהיא תהיה עבורו שנה של התעלות והצלחה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר