ממונות –ודיני ממונות

תגובות: 0

כסף, רכוש, עבודה, מכירה וקנייה - כל אלו תופסים מקום חשוב בחיי האדם והחברה כולה. חלק גדול מחייו מבלה האדם בעבודה, ברכישת נכסים וחפצים ובשימוש בהם. וכמו כל תחום בחיים, גם התחום הכלכלי מהווה מבחן לבחירתו החופשית של האדם: האם ינהג בצדק, ביושר ובאמונה, או שמא חלילה בעוול ובמרמה. התורה הקדושה שעל פיה נוהג היהודי בכל דרכיו, מלמדת אותנו גם כיצד לנהוג בעניינים הללו. ועל כן, מי שנוהג ביושר ובהגינות, אינו 'רק' אדם ישר והגון אלא מקיים בכך את רצון ה' ואת מצוות התורה.  

מי משלם לפנצ'רייה

אמנם גם כשהאדם כבר מעוניין לנהוג בצדק וביושר, לא תמיד הוא יודע בדיוק מה נכון לעשות בכל מצב ומצב:

·            אליהו השאיל לנעם אופניים, והאופניים ניזוקו בתאונה שלא באשמתו. מי צריך לשאת בנזק?

·            ערן שכר את איתי לעבודה דחופה. האם מותר לאיתי להתחרט ברגע האחרון?

·            דוד תבע לדין את אריאל בטענה שהלווה לו כסף, ואריאל מכחיש. מה על בית הדין לעשות?

בכל השאלות הללו ורבות אחרות (חלק מהן ניתן למצוא במדור 'בית המדרש' בעלון זה) עוסק תחום שלם בתורה הקרוי 'דיני ממונות', והוא זה שמלמד אותנו את ההתנהגות הנכונה בכל מקרה ומקרה. יסודות דיני הממונות נמצאים בפרשת השבוע - פרשת 'משפטים'. לדיני ממונות מוקדש סדר שלם מתוך ששה סדרי המשנה והתלמוד (סדר 'נזיקין') ואחד מתוך ארבעת חלקי ה'שולחן ערוך' (חלק 'חושן משפט'). גם ברוב הישיבות, דיני ממונות מהווים חלק מרכזי מתוכנית הלימוד. התורה מייחסת משמעות רבה להקפדה על דיני ממונות, ובמאמרי חז'ל רבים אנו מוצאים זאת, כגון 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך', 'דין פרוטה כדין מאה' ועוד רבים.

יש הרבה ללמוד

בדיני ממונות ישנם נושאים רבים, ואלו חלק מהם: פיצויים על נזקי גוף; פיצויים על נזקים לרכוש; גניבה וגזל והעונש עליהם; מצוַת השבת אבֵדה; הלכות מכירה וקנייה - הגינות במסחר, דיוק במדידה ושקילה, פרשנות של חוזה, מתי עסקה מקבלת תוקף משפטי ומתי הצדדים יכולים לחזור בהם; מתנות וצוואות; דיני ירושה; הלכות שבין שכנים - בבית משותף, בחצר ובעיר; שותפות; השאלת חפצים ושכירות; השקעות, הלוואות וריבית; הכרעה בסכסוכים ובין טענות סותרות; שכירת עובדים ויחסי עבודה; ועוד.

נושא חשוב נוסף בדיני ממונות הוא הדיינים ומערכת המשפט, ובו נעסוק בע'ה באחת הפינות הבאות. כיון שדיני הממונות שבתורה מבטאים את הצדק האלוקי המוחלט, בכל סכסוך בענייני ממונות יש ללכת אך ורק לבית דין הפוסק על פי דיני התורה, ולא לבתי משפט הפוסקים על פי חוקי הגויים.

מהר סיני לבסטה ולבנק

ההדרכה הנכונה בענייני ממונות היא הדבר הראשון שאמר ה' למשה מיד לאחר מעמד הר סיני, המתואר בסוף הפרשה הקודמת. דבר זה מעורר תמיהה: היינו מצפים שה' יאמר למשה דברים גבוהים ונשגבים, ולא רשימה ארוכה של דינים בענייני ממון, שחשיבותם נראית פחותה בהרבה.

התשובה לתמיהה זו היא, שבשונה מדתות אחרות שמסתפקות בעקרונות גדולים, התורה מלמדת אותנו שאין אפשרות לתקן את האדם ואת העולם בלי להתייחס לכל הפרטים והמאורעות הקטנים שמהם עשויים החיים. לכן התורה מדריכה אותנו על כל צעד ושעל, וכל מי שמכיר אפילו מעט את עולם ההלכה, יודע שכל פרט הוא משמעותי בעיניה, ואין שום דבר שהוא לא מספיק חשוב כדי לעסוק בו. לכן, המסר שאנחנו מקבלים מיד לאחר מעמד הר סיני הוא: קחו את הצדק והיושר האלוקיים לכל פינה בחיים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר