נדרים ושבועות

יוסף רזניק תגובות: 0

פרשת השבוע עוסקת בהרחבה בעניין הצרעת. חכמים לימדו שאחת העבירות שבגללן באה צרעת היא שבועת שקר, ולכן נעסוק הפעם בעניין הנדרים והשבועות.

הבטחת? - תקיים!

בעבר כתבנו (בפינה על ברכות וקללות) על הכוח הגדול שיש לדיבורו של האדם. כמו שהקב'ה ברא את העולם בדיבור, כך לאדם יש כוח לפעול דברים על ידי דיבור. אחד הביטויים של הכוח הזה הוא היכולת ליצור לעצמנו התחייבויות או איסורים, באמצעות נדר או שבועה. לנדר או לשבועה של האדם יש תוקף והוא חייב מן התורה לקיים אותם, כפי שנאמר (במדבר ל, ג): 'אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה' אוֹ הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה... כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה'.

מה ההבדל בין נדר לבין שבועה?

הנדרים מתחלקים לשני סוגים: סוג אחד הוא כאשר האדם מצהיר שחפץ מסוים יהיה אסור עליו בשימוש. סוג שני הוא כאשר האדם מקבל על עצמו להקריב קרבן או לתת צדקה. דברים אלו מחייבים גם אם האדם לא אמר בפירוש את המילה 'נדר'. אם אדם אמר שיעשה מצווה אחרת (כגון שילך לשיעור תורה), או שאפילו רק חשב להתחיל במנהג טוב מסוים וגם נהג כך בפועל שלוש פעמים - הדבר הוא מעין נדר, ואם האדם מתחרט עליו, עליו לעשות 'התרת נדרים'.

לשבועה יש הגדרה רחבה יותר, והיא כוללת סוגים שונים של התחייבויות: התחייבות על העתיד (למשל: 'אני נשבע שלא אוכל גלידה בחודש הקרוב'), התחייבות על העבר (שבועות מעין אלו נצרכות לפעמים בבתי דין, למשל: 'אני נשבע שהחזרתי למשה את כל הכסף שהייתי חייב לו'), או התחייבות על ההווה (למשל: 'אני נשבע שאינני יודע מי עשה את זה'). בשבועה מזכירים לפעמים את שם ה', ואומרים 'אני נשבע בשם ה' שכך וכך'. אמנם גם אם לא מזכירים את שם ה', השבועה חלה ומחייבת.

מה ההבדל בין 'שבועת שקר' ל'שבועת שווא'?

'שבועת שקר' היא כשמה - שבועה על דבר שקר. מי שנשבע 'שלא אוכל גלידה' ולאחר מכן אכל, או שנשבע 'ששילמתי את החוב' בשעה שלא שילם, או שנשבע 'שאינני יודע מי עשה זאת' בשעה שהוא יודע - עבר על שבועת שקר.

'שבועת שווא' היא שבועה שאין בה כל צורך; או משום שהשקר שבה ברור לכל אדם, והיא אינה יכולה להטעות איש (למשל: להישבע על ארון של עץ שהוא עשוי מזכוכית), או להיפך - שהאמת שבה ברורה כל כך עד שאין בה כל צורך (למשל: להישבע 'שהארון הזה הוא ארון'), או שאי אפשר לקיים אותה (למשל: להישבע שלא לאכול מאומה במשך חודש ברציפות). גם שבועה לעבור על מצוות התורה נחשבת שבועת שווא, כי האדם חייב לקיים את המצוות ואינו יכול לפטור את עצמו מהן. ההבדל בין שבועת שקר לשבועת שווא הוא רק מצד ההגדרה, ואין הבדל ביניהן מבחינת חומרתן והעונש עליהן.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר