עבירות של ילד קטן

רבני שלום לעם תגובות: 0

אם ילד עושה עבירות לפני גיל בר מצווה, האם אביו מקבל על זה עונש? והאם אפשר לחזור בתשובה על עבירות שנעשו לפני בר מצווה?

ילד שעדיין אינו בר מצווה, אינו מחויב במצוות מהתורה, אך חכמים תיקנו שאביו של הילד מחויב לחנכו למצוות, כדי להרגילו בקיום המצוות כבר מגיל צעיר, וכך יוכל להפוך ליהודי מחויב במצוות כאשר יגיע לגיל 13 (או גיל 12 אצל בנות). האב אמור ללמד את בנו מה אסור ומה מותר, לתת לילד דוגמא אישית, ולהרגילו במשמעת עצמית וביכולת שליטה אישית.

כאשר חז'ל אומרים שהעבירות של הילד נזקפות לחובת אביו, אין כוונתם שהאב כביכול עשה את העבירות הללו בפועל, אלא זה בא לבטא את הרעיון שכל עבירה שהילד עושה צריכה להטריד ולהדאיג את האב, שהרי תפקידו לחנך את בנו לקיים מצוות ולהימנע מעבירות.

כאשר הילד נכנס לעול מצוות וידוע לו על עבירות שעשה לפני שהיה בר מצווה, הוא יכול ואף מחויב לחזור בתשובה, ככל יהודי שחוזר בתשובה על חטאיו. אולם כאשר מדובר בעבירות שבין אדם לחברו, כגון גזל או הלבנת פנים וכדומה, מוטב לעשות השתדלות לתקן את המעוות ולהחזיר את הגזל או לפייס את הנפגעים.

 

מה ההיתר של מנייני הפועלים שבהם מתפללים את תפילת שמונה-עשרה לפני הנץ החמה? ידוע לי שיש מעלה גדולה בתפילה עם הנץ, אך האם מותר להתפלל שמונה-עשרה לפני הנץ?

אכן המעלה הגדולה ביותר היא להתפלל את תפילת שמונה-עשרה בדיוק עם הנץ החמה. זו נקראת תפילה כוותיקין, ובה מתחילים להתפלל וקוראים את קריאת שמע לפני הנץ, ואת תפילת שמונה עשרה מתחילים בדיוק ברגע של הנץ החמה.

אולם פועלים ואנשים שאין להם אפשרות להתפלל מאוחר יותר, יכולים להתפלל כבר מזמן עלות השחר. התפילה עם הנץ היא המעולה ביותר, אך אפשר להתפלל גם לפני או אחרי הנץ.

כדי לעשות סדר בדברים, נציין את זמני הבוקר לפי סדרם: הזמן הראשון הוא עלות השחר, שמאז אפשר כבר להתפלל. המועד הבא הוא זמן 'משיכיר בין תכלת ללבן' שהוא כ-50 דקות לפני הנץ. מאז אפשר להתעטף בטלית ולהניח תפילין. המועד הבא הוא הנץ החמה, שבו, כאמור, יש מעלה יתרה להתחיל את תפילת שמונה-עשרה.

אכן, במניינים שבהם מתפללים בעלות השחר, יש להקפיד שלא להתעטף בטלית ולהניח תפילין לפני התפילה, אלא להמתין עד זמן עטיפת טלית שהוא, כאמור, כ-50 דקות לפני הנץ החמה ורק אז, כאשר יש מעט אור, אפשר להתעטף בטלית ולהתעטף בציצית.

 

האם מותר לענוד שעון בשבת? והאם יש הבדל בין שעון דיגיטלי לבין שעון מחוגים?

מותר לענוד שעון בשבת, ואפשר לצאת עם שעון לרחוב, שכן זה נחשב תכשיט שהוא כבגד, ואין איסור להוציאו בשבת. יש המחמירים לא לצאת עם שעון במקום שבו אין עירוב כלל.

אין הבדל בין שעון דיגיטלי לשעון מחוגים. אולם אם זה שעון דיגיטלי שהוא רגיל ללחוץ על מקשיו, יש להימנע מלבישתו בשבת כדי שלא יבוא ללחוץ על מקשיו מתוך ההרגל ויחלל את השבת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר