שומר או שוכר?

רבני שלום לעם תגובות: 0

אריאל היה מוכר בביתו שעוני יוקרה. יום אחד הזמין אריאל מטבח חדש וחשש שהפועלים שיגיעו להתקין את הארונות יחמדו לעצמם כמה מהשעונים. הוא פנה אל מוטי, שכנו לבניין, וביקש להעביר לביתו את כל השעונים. 'אני כמובן אשלם לך תמורת השירות', אמר אריאל.

מוטי פינה בביתו את אחד הארונות כדי שאריאל יכניס את ארגזי השעונים, והיה מרוצה במיוחד משום שאריאל שילם לו מראש 1000 שקלים. אלא שבאותו לילה חדרו פורצים לביתו של מוטי, וגנבו את כל השעונים היקרים.

בבוקר, כשנודע על הגניבה, אמר אריאל למוטי שעליו לשלם לו את הנזק, משום שהכסף שקיבל תמורת השמירה הופך אותו ל'שומר שכר' שחייב לשלם במקרה שהחפץ שקיבל לשמור נגנב או אבד. אלא שלמוטי הייתה דעה שונה: 'בכלל לא קיבלתי על עצמי לשמור על השעונים, אלא בסך הכול השכרתי לך את הארון כדי שתוכל להניח בו את השעונים. כמשכיר אין לי שום חיוב לשמור על השעונים, וממילא איני שומר שכר ואיני חייב לפצותך'.

מי צודק?

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר