קבלה (חלק א')

יוסף רזניק תגובות: 0

ל'ג בעומר שאותו חגגנו השבוע, הוא יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי (רשב'י), שהיה מחכמי המִשנה ותלמידו של רבי עקיבא. רשב'י היה מגדולי חכמי הקבלה וביום פטירתו הוא גילה סודות גדולים. משום כך, ל'ג בעומר נחשב כחגה של תורת הקבלה.

מדברים עליה הרבה, אבל... מהי בעצם תורת הקבלה?

הקבלה נקראת גם 'תורת הנסתר' או 'תורת הסוד'. זהו החלק בתורה העוסק בסודות הבריאה: כיצד נברא העולם, הדרכים שבהן ה' מנהל ומנהיג את המציאות, ה'עולמות' הרוחניים וההשפעה שלנו עליהם, הטעמים הפנימיים למצוות התורה, השמות הקדושים ועוד. בניגוד לחלק ה'נגלה' שבתורה שנמסר לכל עם ישראל, תורת הנסתר ניתנה רק ליחידים, והם לימדו אותה רק לתלמידים שהיו ראויים לכך. תורה זו נקראת 'קבלה' משום שהיא עוברת במסורת מרב לתלמיד, והתלמיד 'מקבל' אותה מרבו. רוב גדולי הדורות בעם ישראל היו בקיאים גם בתורת הסוד.

מהם 'מעשה בראשית' ו'מעשה מרכבה'?

'מעשה בראשית' הוא פרשת בריאת העולם בפרק א' של ספר בראשית. 'מעשה מרכבה' הוא החזון הנבואי בתחילת ספר יחזקאל, שבו הנביא מתאר את הגילוי האלוקי כמעין 'מרכבה' שהקב'ה 'רוכב' עליה כביכול. המִשנה במסכת חגיגה אומרת שאת הסודות שמאחורי מעשה בראשית, כלומר את אופן בריאת העולם ודרכי פעולתו, אסור ללמד ברבים אלא לתלמיד אחד בכל פעם. את הסודות שב'מעשה מרכבה', לעומת זאת, אין ללמד בהרחבה אפילו לתלמיד אחד, אלא יש ללמד רק את תמצית הדברים, באופן שאם התלמיד הוא חכם, הוא יוכל להבין את השאר בכוחות עצמו.

מהן עשר ה'ספירות'?

הספירות - חסד, גבורה, תפארת וכו' - הן המידות שבהן ה' מתגלה לנו ובאמצעותן הוא מנהיג את העולם. מידת החסד למשל מבטאת בין השאר את הנתינה האינסופית שהבורא נותן לברואיו, וכאשר אנו רואים בעולם מציאות של חסד, אנו רואים בכך את יד ה'.

מהו ה'זוהר'?

הזוהר הקדוש, המיוחס לרשב'י, הוא הספר המרכזי בתורת הקבלה המצוי בידינו. החלק המרכזי של הזוהר הוא מעין מדרש על התורה שבכתב, שמסביר את הסודות שבפרשיות התורה. הזוהר כולל חלקים נוספים שהם חיבורים העומדים בפני עצמם, כמו 'תיקוני זוהר', 'רעיא מהימנא' ועוד. היו מחכמי הקבלה שהמליצו לכל אדם לקרוא בפה בספר הזוהר אפילו בלי להבין, כי עצם הקריאה מטהרת את הנפש.

מי היה האר'י ז'ל?

ר' יצחק לוריא אשכנזי, שחי בצפת לפני כ-450 שנה, היה גדול חכמי הקבלה בדורות האחרונים. 'האר'י' הוא ראשי תיבות 'האלוקי רבי יצחק', והמילה 'ארי' מבטאת גם את כוחו הגדול בקבלה. הוא למד את סודות התורה מפי אליהו הנביא שהתגלה אליו. האר'י חי 38 שנים בלבד ולא חיבר ספרים, אך תלמידו ר' חיים ויטאל (מהרח'ו) כתב סדרה של ספרים ממה שלמד ממנו. כל גדולי המקובלים וגדולי החסידות בדורות שאחריו, מבססים את דבריהם על תורתו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר