תשובה כהלכתה

רבני שלום לעם תגובות: 0

האם תשובה לבדה מכפרת על כל העוונות?

מה שיפה בעולם התשובה זה שהוא רחב ועמוק, ויש בו דרגות על גבי דרגות, שמתאימות ל'מתחילים' ול'מתקדמים' בכל הרמות. וכך, ככל שאדם מתעמק בעולם התשובה, הוא נסחף ונפעם וחווה שוב ושוב את השמחה ואת העונג שבהתקרבות לבורא עולם.

אכן לתשובה אמיתית יש כוח למחוק את החטאים ולהפוך את החוטא לצדיק, עד כדי כך שאמרו חכמים שאם אדם אמר לאישה 'הרי את מקודשת על מנת שאני צדיק גמור', אפילו אם הוא ידוע כרשע גמור, אין אלו דברים בטלים וייתכן שהקידושין תפסו, כי אפילו הרהור תשובה יכול להפוך אדם רשע לצדיק בן רגע.

ועם זאת, כאמור, יש מדרגות רבות בעולם התשובה, ולמעשה אדם יכול להיות בתשובה כל חייו, כשם שאמר דוד המלך בתהילים 'וְחַטָּאתִי נֶגְדִּי תָמִיד'. משום שבכל דרגה שאדם מתקדם ומטפס, הוא למעשה מתקן וחוזר בתשובה על המצב הנמוך יותר שבו היה אך אתמול. כך אדם זוכה לחיות כל ימיו בתחושת הזיכוך והתענוג של התשובה, וככל שהוא מתקדם, כך הוא זוכה יותר לתקן את עצמו ואת מעשיו.

 

מדוע דווקא חודש אלול נבחר להיות החודש שבו חוזרים בתשובה?

בכל עסק רציני עורכים מאזן בסוף השנה, ומתכננים את השנה הבאה. וכך גם בעסק הפרטי של כל אדם, עסקי נפשו, עליו לעשות דין וחשבון לפני תום השנה, לפשפש במעשיו ולהתכונן לראש השנה שבו ייקבע מה יהיה איתו בשנה הבאה. בעסק כלכלי מקובל שאם היה הפסד כלשהו בתחילת השנה, הוא בא לידי ביטוי במאזן הסופי. אבל בורא עולם עושה עמנו חסד עצום ומאפשר לנו לחזור בתשובה, ובכך בעצם למחוק כל מיני הפסדים וכשלונות שהיו במהלך השנה, על מנת שביום הדין נצא זכאים בדין, ונזכה לשנה טובה  ומתוקה.

ארבעים הימים מראש חודש אלול ועד יום כיפור הם ימים שבהם יש סגולה מיוחדת לתשובה כבר מימי קדם, שכן לאחר שבני ישראל חטאו במדבר בחטא העגל, עמד משה בתפילה ארבעים יום וארבעים לילה כדי לבקש מהקב'ה שיסלח לעמו. ארבעים הימים הללו היו מראש חודש אלול ועד יום כיפור, ומאז מוקדשים ימים אלו לתשובה, ובהם התשובה מתקבלת ברצון.

 

כל חודש אלול אנו עוסקים בתשובה, אז מדוע בתפילה של ראש השנה אין וידוי על החטאים כמו בתפילה של יום כיפור?

יום כיפור מוקדש כולו לתשובה ולכפרה, אולם בראש השנה אנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ומכריזים על כך לפני כל העולם, ולכן אין זה מתאים ביום מרומם כזה לעסוק בקטנות ולהזכיר את חטאינו ועוונותינו. בנוסף לכך, ראש השנה הוא יום דין, ובזמן כזה אין אדם 'מפליל' את עצמו ומזכיר את חטאיו, כי אין זה הזמן לעורר את הדינים. עם זאת, האר'י הקדוש כותב שבתקיעות דמְיוּשָב, כאשר השטן מבולבל, יכול האדם להתוודות בלחש על חטאיו. אך כאמור, עיקר העבודה בראש השנה היא להמליך את בורא עולם, להתבונן בבריאה ובהנהגת העולם, ולהחדיר ללב שיש בורא ומנהיג לעולם שמשגיח עלינו כל רגע ורגע. וככל שהאדם מגיע להתעלות רוחנית בראש השנה, כך תיראה כל השנה שלו. כי זה מעין יום מרוכז ומתומצת שמכיל בתוכו את כל השנה, כמו זרע קטן שמכיל בתוכו את כל העץ שעתיד לגדול ממנו, ומשום כך מי שחווה ראש השנה של התקרבות והתעלות, יזכה לשנה שלמה של עלייה ברוחניות.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר