ברכות מסביב לשעון-ב'

יוסף רזניק תגובות: 0

יש הרבה סוגי ברכות, אז בואו לא נתבלבל ונעשה מעט סדר: את הברכות השונות מקובל לחלק לשלוש קבוצות: 'ברכות הנהנין', 'ברכות השבח' ו'ברכות המצוות'.

מהן 'ברכות הנהנין'?

'ברכות הנהנין' הן הברכות שאדם מברך על הנאה שהוא נהנה, כמו אוכל או ריח טוב. אמרו חכמים, שכיון שכל העולם שייך לה', האדם אינו רשאי להשתמש וליהנות מן העולם בלי 'לבקש רשות', ודבר זה הוא מעין גזל. הברכה היא מעין 'בקשת רשות' המתירה לאדם ליהנות מן העולם, וכן יש בה אמירת תודה לה' על שנתן לנו את ההנאה הזו. עוד כתוב בספרי הראשונים שאם לא מברכים, מונעים בכך מהמאכל את הזכות הרוחנית שיעשו בו מצווה וכאילו גוזלים ממנו את השפע שיכול היה לבוא על ידי הברכה.

אם נתבונן בדבר, נראה שיש בברכות אף תועלת לעצמנו בהגברת הנאתנו מהמאכל, כשכן הן מחייבות אותנו לשים לב ולהבחין מה אנו אוכלים, וכן הן עוזרות לנו להיות מודעים לכך שההנאה איננה דבר מובן מאליו, אלא היא דבר שקיבלנו במתנה מתוך אהבת ה' אלינו.

אלו ברכות מברכים לפני האוכל?

נפרט את הברכות השונות:

לפני אכילת לחם (וכן פיתות, חלות וכו') מברכים: 'ברוך אתה ה', א-להינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ'. כיון שהלחם הוא המאכל החשוב ביותר, אוכלים אותו בתחילת הסעודה, ואז אין צורך לברך על שאר המאכלים השייכים לאותה סעודה (מלבד כמה יוצאי דופן), שכן ברכת הלחם פוטרת את כולם.

לפני אכילת מיני מאפה או תבשילים העשויים מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שועל), כמו עוגות, עוגיות, בורקס, קרקרים וכו', מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא מיני מזונות'.

לפני אכילת פירות העץ מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא פרי העץ'.

לפני אכילת ירקות מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא פרי האדמה'.

לפני שתיית יין מברכים: 'ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן'.

לפני אכילת דברים שאינם גידולי קרקע (בשר, חלב, ביצים וכו'), ועל כל המשקים (חוץ מן היין) מברכים: 'ברוך אתה ה'... שהכל נהיה בדברו'.

בדיני ברכות ישנם פרטים רבים נוספים, כמו למשל בעניין הברכה על מאכלים העשויים מתערובת (מרקים, פשטידות, חטיפים שונים וכו'), ויש ללמוד אותם מתוך ספרי ההלכה העוסקים בכך.

על איזו כמות מברכים?

את הברכות שלפני האוכל מברכים אפילו על כמות קטנה. את הברכות שלאחר האוכל, צריך לברך רק מי שאכל מאכל בכמות של 'כזית', או שתה משקה בכמות של 'רביעית'. הדעה המקובלת ביותר היא ש'כזית' הוא כ-27 סמ'ק (כנפחה של קופסת גפרורים), ו'רביעית' היא כ-86 סמ'ק (כחצי כוס חד-פעמית).

מה מברכים אחרי האוכל?

יש 3 סוגי ברכות אחרונות: ברכת המזון, ברכת 'מעין שלוש' ו'בורא נפשות'

מי שאכל 'כזית' לחם צריך לברך 'ברכת המזון'. ברכת המזון כוללת ארבע ברכות: א. ברכת הודאה על המזון שאכלנו; ב. ברכת הודאה על הארץ שה' נתן לנו; ג. ברכת בקשה על בניין ירושלים והמקדש; ד. ברכת הודאה על שאר כל הטובות שה' עושה עמנו. לאחר הברכה הרביעית נהגו להוסיף בקשות שונות. בנוסח ברכת המזון ישנן גם תוספות מיוחדות שאומרים בשבתות ובמועדים.

מי שאכל דברים שמברכים עליהם 'בורא מיני מזונות', או פירות מ'שבעת המינים' שהשתבחה בהם ארץ ישראל (ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים; שני המינים הנוספים הם חיטה ושעורה שאינן פירות), או ששתה יין - צריך לברך ברכת 'מעין שלוש' שהיא למעשה קיצור של שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון.

על שאר המאכלים והמשקים מברכים ברכה קצרה, הנקראת ברכת 'בורא נפשות'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר