ברכות מסביב לשעון ד'

יוסף רזניק תגובות: 0

מהן 'ברכות השבח'?

במהלך חיינו אנחנו נתקלים מדי פעם בדברים המעוררים התפעלות. דברים אלו יכולים להיות תופעות טבע מיוחדות, מאורעות לא שגרתיים - שמחים יותר או פחות - וגם דברים משמעותיים מאוד שמרוב הרגל כבר איננו שמים לב אליהם, כמו העובדה שאנחנו חיים ובריאים, ויכולים לראות, לשמוע, להתנועע בחופשיות וכדומה.

על רבים מהדברים הללו תיקנו חכמים לברך ברכות, שעוזרות לנו לשים לב לדברים ולהרגיש אותם, וגם לבטא את רגשותינו באופן שמקשר אותנו לה'. ברכות אלו נקראות 'ברכות השבח' (על אף שחלק מהן כוללות גם בקשות). למעשה, גם 'ברכות השחר' שמברכים בכל בוקר, וכן הברכות שלפני ואחרי קריאת שמע, ותשע-עשרה הברכות שבתפילת העמידה, כולן שייכות ל'משפחה' זו של ברכות השבח.

 

על אלו עוד דברים יש לברך?

נפרט חלק מ'ברכות השבח':

הרואה הרים גבוהים ומרשימים, או ים או נהרות גדולים, או שראה ברק או כוכב שביט, מברך: 'ברוך אתה ה'... עושה מעשה בראשית'.

הרואה את אחד האוקיינוסים, מברך: 'ברוך אתה ה'... שעשה את הים הגדול'. יש אומרים שמברכים כך גם על הים התיכון, ויש אומרים שעל הים התיכון מברכים 'עושה מעשה בראשית'.

השומע רעם, או שהרגיש ברעידת אדמה, מברך: 'ברוך אתה ה'... שכוחו וגבורתו מלא עולם'.

הרואה קשת בענן, מברך: 'ברוך אתה ה'... זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו'.

הרואה אדם נאה ביותר, או בעלי חיים או עצים נאים ביותר, מברך: 'ברוך אתה ה'... שככה לו בעולמו'.

הרואה אדם בעל צורה משונה, כגון גמד, או שראה פיל או קוף, מברך: 'ברוך אתה ה'... משנה הבריות'.

הרואה עצי פרי שמוציאים פרחים בתקופת חודש ניסן, מברך: 'ברוך אתה ה'... שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם'.

הרואה את הירח בתחילת החודש, מברך: 'ברוך אתה ה'... אשר במאמרו ברא שחקים... ברוך אתה ה' מחדש חדשים'. ברכה זו והתוספות שאחריה נקראת 'ברכת הלבנה' או 'קידוש לבנה', ונוהגים לברך אותה בציבור לאחר תפילת ערבית.

הרואה חכם גדול בתורה, מברך: 'ברוך אתה ה'... שחלק מחכמתו ליראיו'.

הרואה גוי שהוא חכם גדול במדע, מברך: 'ברוך אתה ה'... שנתן מחכמתו לבשר ודם'

הרואה מלך מאומות העולם, מברך: 'ברוך אתה ה'... שנתן מכבודו לבשר ודם'. אך על מלך שתפקידו ייצוגי ואין לו סמכויות שלטון, לרוב הדעות אין לברך.

הרואה בית עבודה זרה, מברך: 'ברוך אתה ה'... שנתן ארך אפיים לעוברי רצונו' (כלומר, שאינו ממהר להעניש את החוטאים).

הרואה קברים של יהודים, מברך: 'ברוך אתה ה'... אשר יצר אתכם בדין... ברוך אתה ה' מחיה המתים'.

 

כל כמה זמן מברכים על הדברים הללו?

מובן שמי שגר מול הר גבוה, אינו צריך לברך בכל פעם שהוא מסתכל מהחלון... ובאמת, על רוב הדברים שמנינו לעיל אין מברכים אלא אם כן לא ראינו אותם בשלושים הימים האחרונים. על ברקים ורעמים מברכים פעם אחת ביום, ואם התפזרו העננים לגמרי ואחר כך נעשה שוב מעונן, מברכים שוב אפילו באותו יום. ראוי ללמוד את הדינים המדויקים של כל אחת מהברכות הללו, כפי שאמרו חכמים: 'אדם הרוצה להיות חסיד - יקיים דיני ברכות'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר