ברכות מסביב לשעון-ה'

יוסף רזניק תגובות: 0

מבין ברכות השבח, אחת הידועות ביותר היא ברכת 'שהחיינו' - 'ברוך אתה ה'... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'.

מתי מברכים 'שהחיינו'?

'שהחיינו' היא ברכה כללית, ומברכים אותה בהזדמנויות רבות שיש בהן ציון דרך בחיים או שיש בהן שמחה מיוחדת: (1) לפני שאוכלים בפעם הראשונה פרי חדש שאינו מצוי כל השנה אלא רק בעונה מסוימת; (2) בתחילתו של כל חג (בדרך כלל מצרפים את הברכה לקידוש שלפני הסעודה); (3) על כל מצווה שמגיעה רק פעם בכמה זמן, כגון מצוות החגים, ברית מילה וכו'; (4) כאשר רואים חבר טוב שלא פגשנו בו לפחות חודש, וראייתו מעוררת שמחה; (5) כאשר קונים בגד או כלי שקנייתם משמעותית ומעוררת שמחה; (6) ובכל מצב שקורה לנו דבר טוב ומשמח באופן מיוחד, כמו למשל מי שזכה בהגרלה.

מי ששמע על דבר טוב שקרה למישהו אחר, והוא שמח בכך (וכן אם הדבר הטוב קרה לשניהם יחד), אינו מברך 'שהחיינו' אלא 'ברוך אתה ה'... הטוב והמטיב'. על בשורה רעה, כגון אדם קרוב שנפטר, מברכים 'ברוך אתה ה'... דיין האמת'.

מהי 'ברכת הגומל'?

מי שחלה במחלה קשה והתרפא, או שחזר בשלום מטיסה או הפלגה לחו'ל, מברך: 'ברוך אתה ה'... הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב'. יש הנוהגים לברך ברכה זו רק על מחלה מסוכנת או נסיעה במקום שיש בו סכנה, וכן על כל הינצלות מסכנה (כמו שריפה). ברכה זו צריך לברך בציבור, ונהוג לברך אותה בבית הכנסת אחרי קריאת התורה.

מי שנעשה לו נס למעלה מדרך הטבע, וחזר שוב לאותו מקום שבו נעשה הנס, מברך: 'ברוך אתה ה'... שעשה לי נס במקום הזה'.

מהן 'ברכות המצוות'?

הקבוצה השלישית של ברכות, מלבד 'ברכות הנהנין' ו'ברכות השבח', היא 'ברכות המצוות'. חכמים תיקנו שלפני שמקיימים מצוה, יש לברך את ה' על שזיכה אותנו במצוה הזו. זה המקור לברכות רבות, שפותחות במילים: 'ברוך אתה ה', א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו...'. לכל מצוה ישנה ברכה משלה, כגון: 'להתעטף בציצית', 'להניח תפילין', 'על נטילת ידיים' וכדומה.

מהו חיוב 'מאה ברכות'?

חכמים קבעו שבכל יום יש לברך לפחות 100 ברכות, ולחיוב זה יש כמה רמזים בתורה. זה נשמע הרבה, אולם ניתן לחשב ולמצוא שבסדר היום הרגיל יש לא פחות ממאה ברכות, ואין צורך להתאמץ באופן מיוחד לשם כך. בתפילת העמידה יש 19 ברכות, ואומרים אותה שלוש פעמים ביום. כמו כן ישנן 'ברכות השחר' שאומרים בכל בוקר, ברכות 'קריאת שמע', הברכות שלפני ואחרי האוכל, ועוד. ועד כה שכחנו להזכיר את ברכת 'אשר יצר': בכל פעם לאחר שמתפנים יש ליטול ידיים ולברך 'ברוך אתה ה'... אשר יצר את האדם בחכמה... רופא כל בשר ומפליא לעשות'. ברכה זו נתקנה על היצירה המופלאה של גוף האדם, שכל אבריו פועלים בתיאום מושלם. ואמרו חכמים שכאשר מברכים ברכה זו בכוונה, הרי זו סגולה לבריאות טובה.

מהי הברכה הארוכה ביותר?

הברכה הארוכה ביותר היא ברכת 'מלכויות' שאומרים בתפילת מוסף של ראש השנה. אורכה של ברכה זו עשוי להגיע ל-640 מילים. הקטע 'עלינו לשבח' שאומרים בסוף כל אחת מהתפילות, לקוח מן הברכה הזו.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר