מיהו הקב'ה? (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

בפינה הקודמת כתבנו שהקב'ה אינו דומה לשום דבר הקיים בעולם, והוא בלתי מוגבל ובלתי מוגדר. לכן אין אפשרות לתפוס אותו בשכלנו, ואין אפשרות לומר עליו שום דבר ספציפי. (מומלץ לקרוא את הפינה הקודמת לפני שקוראים את הפינה הנוכחית, כי הדברים משלימים אלו את אלו)

'רצוננו לראות את מלכנו'

אולם כאן חוזרת השאלה: אם אי אפשר לדעת מאומה על הקב'ה, כיצד אפשר ליצור עמו קשר? הלא התורה מצווה אותנו לאהוב את ה', לירא מפניו, לדבוק בו וכו'. אך כיצד אפשר להרגיש משהו כלפי מישהו שאיננו מכירים כלל?

הנברא כלול בבורא

לכן לימדו אותנו חכמי הקבלה, שיש גם צד שני למטבע, ועל פיו הקב'ה דומה לכל דבר שקיים בעולם. כיון שהקב'ה ברא את העולם ואת כל אשר בו, ניתן לומר שהוא המקור והשורש של כל מה שקיים בעולם, ומכל דבר שקיים בעולם ניתן ללמוד עליו משהו. כפי שאומר הפסוק: 'מלוא כל הארץ כבודו'

ניקח למשל את מושג האהבה: מצד אחד, האהבה היא מושג מוגדר ומוגבל, ולא ייתכן לייחס אותו לקב'ה. אך מצד שני, כיון שה' ברא את האהבה, לא יתכן שמושג האהבה לא יהיה קיים אצלו כלל (כמו שלא ייתכן, להבדיל, שאדם יכתוב סיפור בלי שהסיפור יהיה תחילה בראשו). לכן צריך לומר, שמושג האהבה המוגבל שאנו מכירים, כלול באופן כלשהו במציאותו האינסופית והבלתי-מוגבלת של הקב'ה. מבחינה זו אכן ניתן לומר שה' 'אוהב', כפי שאומר הנביא (מלאכי א, ב): 'אָהַבְתִּי אֶתְכֶם אָמַר ה'', אולם אין הכוונה לאהבה המוגבלת שאנו מכירים, אלא למושג עליון ואינסופי. אולם כיון שהמושג האינסופי הזה כולל בתוכו גם את האהבה שאנו מכירים, אנו יכולים להתייחס לה' כמי שאוהב אותנו באופן שאנחנו מכירים.

רצונו של הקב'ה היה לברוא נבראים, ולתת להם מקום ואפשרות להתייחס אליו. כביכול הוא צמצם את האינסוף למידות הנתפשות בשכל האנושי המוגבל. ולא זו בלבד, אלא שפעולותיהם של הנבראים יכולות לפעול גם בדרגות גבוהות ואינסופיות.

 

קשר עם האינסוף

באופן כזה, אנו יכולים לדבר על ה' במושגים הלקוחים מהחיים שלנו, ולהכיר אותו וליצור עמו קשר באמצעותם, ביחד עם ההבנה שמושגים אלו אינם יכולים להכיל את מציאותו האינסופית. ואכן, התורה וחז'ל מתארים את הקב'ה כ'אבא' וכ'מלך', כ'טוב ומיטיב', כ'חנון ורחום', וכ'שומע תפילה'. אף על פי שמהותו של הקב'ה רחוקה מרחק אינסופי מהתארים הללו, הם עדיין אמיתיים, כפי שהסברנו לגבי מושג האהבה. התורה וחז'ל לא נמנעו אפילו מתיאורים גשמיים, כמו האמירה שה' 'יושב על כסא' או שהוא 'יורד' לראות את הנעשה בעולם; שכן אפילו הגשמיות המצומצמת מקורה הוא באינסוף.

 

לראות את ה' בנמלה

כעת אפשר להבין, כיצד אפשר להכיר את ה' מכל דבר ודבר שאנו רואים בעולם? כשאנו רואים את החכמה והיופי שבכל אחד מהנבראים, אנו מכירים משהו מחכמתו ומהודו של ה'. כשאנו רואים את התכונות הטובות באנשים שאנו אוהבים, אנחנו מכירים משהו ממידותיו של ה', שהוא המקור לתכונות הללו. כשאנו מתבוננים בכל הדברים הטובים שיש לנו, ואפילו כשאנו אוכלים מאכל טעים, אנו יכולים להכיר משהו מטובו של ה'. גם התורה מלמדת אותנו דברים רבים על המידות האלוקיות. הצדיקים זוכים להכיר את ה' גם באופנים שהם מעבר לתפיסה האנושית הרגילה; על ידי רוח הקודש ונבואה ניתן להכיר את מידותיו של ה' שלא דרך המסך של העולם הגשמי.

בכל העניינים אלו אפשר להתבונן ולהתעמק הרבה, וכאן כתבנו רק 'על קצה המזלג'. בחלקו הראשון של המאמר כתבנו שעל מהותו של ה' מצד עצמה אי אפשר לומר מאומה אלא רק לשתוק. אולם על האופנים המוגבלים שדרכם ה' בכל זאת מתגלה בעולם, אפשר לחשוב ולדבר ללא הרף, כפי שאמרו חכמים: 'אם יהיו כל הרקיעים גווילים, וכל היערות קולמוסים, וכל הימים דיו, וכל בני האדם סופרים - אי אפשר לכתוב את כל שבחיו של הקב'ה'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר