הכול לטובה

רבני שלום לעם תגובות: 0

אנחנו מאמינים בה', אבל הרבה פעמים קשה להסתכל על דברים שהם בבחינת 'כל מה שעושה ה' הכול לטובה'. איך בכל זאת אפשר להאמין בה' בשלמות?

זה הוא באמת אחד מהניסיונות הגדולים שיש לאדם בעולם הזה - להרגיש את האמונה גם בעידן של 'הסתר פנים'. המצב הראוי לפי התורה הוא כשבני ישראל שומעים בקולו של ה', ואז רואים את השגחתו הגלויה כל הזמן. הגלות הגיעה בעוונותינו, ולכן אנו פחות ופחות רואים את יד ה'. אמנם, עדיין גם בתוך ההסתר, אפשר להרגיש את האמונה ואת ההשגחה.

ישנם ספרים מיוחדים האוספים סיפורי השגחה מעניינים שקרו לסתם אנשים מן הישוב. אבל האמת היא שכל אדם בעצמו פגש בחייו מקרים של השגחה מופלאה. המזכירים לנו שה' משקיף ומשגיח עלינו, כפי שנאמר 'הנה זה עומד אחר כתלינו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים'.

וכן יכולים אנו להתבונן בהיסטוריה של עם ישראל, על כל הנסים המופלאים שעברנו, כפי שכותב רבי יעקב עמדין: 'על התקיימותנו בגלות הארוכה והמרה, חֵי נפשי גדול נס זה מקריעת ים סוף ומכל המופתים שבתורה'. עם ישראל עבר כ'כ הרבה רדיפות וכ'כ הרבה צרות, בכל דור ובכל מקום, ובכל אופן הוא שרד בצביונו, וחזר לארצו, ומקיים את מצוות ה' בדביקות, שלשת אלפים ושלש מאות שנים לאחר מתן תורה, האם יש נס גדול מזה?

ועל כך אומר הרמב'ן: 'מן הנסים הגדולים - אדם מודה בנסים הנסתרים', כשאנו רואים את הנסים הגדולים האלו, אנו מבינים שמישהו דואג לנו, ולכן מובן שגם כשלא רואים אותו, הוא עדיין דואג.

 

האם מותר למחזר דברי קודש?

דף שכתוב עליו אחד משמות ה' הוא אסור במחיקה או כל סוג של איבוד, מן התורה. ואילו דפים שכתוב בהם דברי תורה ללא שמות ה', אסורים באיבוד מדרבנן.

חכמים קבעו שספרים שאינם בשימוש צריכים להיגנז ולהיקבר בכבוד, ואילו 'מיחזור' הוא בעצם סוג של איבוד והשחתה, ולאחר מכן שימוש לדברי חולין, ובמקרים רבים לייצור נייר טואלט. כמובן שזה איסור חמור.

אמנם היו פוסקים שהציעו אפשרות של מיחזור דברי תורה מודפסים, (כשלא נכתבו בכתב יד, וללא כוונת אדם, ישנה שיטה שקדושתם פחותה), במקרה שכבר אי אפשר ללמוד בהם. וכן היו שהציעו מיחזור של עלוני שבת שאינם דברי תורה מובהקים, אלא דיבורים הקשורים לתורה ולהתחזקות. וכן אם הדפיסום על דעת שלא תחול עליהם קדושה.

אך למעשה הורו פוסקים להימנע ממיחזור ('גנזי הקודש' בשם ר' חיים קנייבסקי). בפרט שכיום ישנו בכל מקום מתקן גניזה המאפשר לגנוז את דברי התורה הקדושה בכבוד, אין שום סיבה שנמחזר דווקא את דברי התורה. בעוד את העיתונים והמחברות שלנו אנו זורקים לפח, ולא דואגים למיחזור.

האם מותר לשים ג'ל בשבת? ואם לא, האם מותר לשים את הג'ל בערב שבת ובעקבות כך הג'ל יישאר לי לשבת כולה?

סיכת השער בג'ל בשבת אינה איסור גמור, אבל הוא מעשה שקרוב להיכשל בו באיסור. ראשית מצוי מאד איסור 'ממרח', דהיינו למרוח נוזל סמיך בצורה שווה. כשאדם משתמש בג'ל הוא משתדל שהג'ל יהיה מרוח בצורה ישרה וסימטרית. שנית, מצוי איסור סחיטה, כאשר הנוזל נמצא בין השערות ועל ידי פעולת הידיים הוא נסחט. שלישית, יש אומרים שזה דומה לאיסור 'בונה' כאשר מעניקים צורה לשערות, בדומה לקליעתם לצמה. כך שכדאי מאד להימנע משימוש בג'ל בשבת. לעומת זאת שימת הג'ל בשערות מערב שבת מותרת לכתחילה.

 

בדרכי לבית הכנסת בשבת אני עובר ליד בניין שיש שם חיישן שמדליק אור. מה אני יכול לעשות?

אם לא מדובר במאה אחוז שאכן הנורה תידלק, אין איסור לעבור שם, מכיוון שהמעשה מוגדר כ'דבר שאינו מתכוון'. אם אתה רואה שתמיד כשאתה עובר ליד הבית נדלק האור, סביר שאם תנסה ללכת יותר קרוב לכביש או לאמצע הכביש, לא תהיה כאן וודאות של מאה אחוז, ואז הדבר מותר.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר