בשר בחלב

יוסף רזניק תגובות: 0

ההפרדה בין בשר לחלב היא אחד מיסודות דיני הכשרות והמטבח היהודי. כל מי שגדל בבית שבו נשמרת הכשרות, התרגל להפרדה זו ורואה בה דבר מובן מאליו. אולם מי שיקדיש לכך מחשבה נוספת יראה שמדובר בדין יוצא דופן: בכל המצוות הרבות הנוגעות לכשרות, אין דוגמה נוספת למצב שבו שני מאכלים הם כשרים למהדרין מצד עצמם, ובכל זאת אסור לאכול אותם יחד. גם האיסור לבשל יחד בשר בחלב הוא יוצא דופן, שכן בדרך כלל אין איסור לבשל אוכל לא כשר.

 

מה המקור לדיני בשר בחלב?

המקור לדינים אלו הוא בפסוק 'לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ'. פסוק זה מופיע בתורה שלוש פעמים, שאחת מהן בפרשת השבוע שלנו. חכמים קיבלו במסורת שהביטוי 'גדי בחלב אמו' הוא רק דוגמה, ולמעשה האיסור הוא על כל בישול של בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה. חכמים הוסיפו לאיסור גם בשר עוף בחלב, משום שקל להתבלבל בין בשר עוף לבשר בהמה.

כמו כן, מכך שהפסוק מופיע בתורה שלוש פעמים, למדו חכמים שיש בכך שלושה איסורים שונים: איסור בישול, איסור אכילה ואיסור הנאה. משום כך אסור למשל לשפוך חלב חם על בשר אפילו בפח האשפה, משום שהם מתבשלים יחד. ואם כבר התבשלו בשר וחלב יחד, אסור לאוכלם או ליהנות מהם בשום צורה, ואף לא לתת אותם לכלב.

מה באמת הטעם לדינים אלו?

חכמי הדורות נתנו כמה טעמים לעניין זה. טעם אחד מבוסס על יסודות האתיקה, העדינות והאצילות שהיהדות מקפידה על רגישות בנושא זה, משום שחלב האם נועד להזין את הולד ולהחיות אותו; התורה אמנם התירה לשחוט בעלי חיים ולאוכלם וכן להשתמש בחלב באופן נפרד, אבל השימוש בחלב שנועד להחיות כדי לבשל את בשר בעל החיים ולאוכלו, יש בו אכזריות יתרה והוא נאסר (מעין הרעיון של האיסור 'אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד'). בזוהר הקדוש נאמר שהחלב מבטא את מידת החסד (ומשום כך צבעו לבן) ואילו הבשר - את מידת הדין, ואלו צדדים שונים בבריאה ואין לערבב ביניהם. נקודה נוספת היא הוראת התורה בפסוק 'ונטמתם בם' שאכילת מאכלים שאינם כשרים משפיעה על פנימיותו של האדם לרעה. ויש בדבר טעמים נוספים ועמוקים .

מדוע מפרידים בין כלים 'בשריים' ו'חלביים'?

נהוג לייחד מערכת כלים נפרדת למאכלי בשר ומאכלי חלב, מכיון ששאריות של בשר נדבקות בכלים ועלולות להתערבב עם חלב (או להיפך). כמו כן, ישנם כלים שמעט מן המאכל נבלע בהם בזמן הבישול, ונפלט בחזרה בזמן הבישול הבא. אם מבשלים בכלי כזה בשר אחרי חלב או להיפך, השארית מהבישול הקודם מתערבבת עם הבישול הנוכחי ועלולה לאסור אותו. במצב כזה גם הכלי עצמו נאסר בשימוש, וצריך לעבור 'הכשרה'.

מדוע ממתינים בין אכילת בשר לאכילת מוצרי חלב?

כיון שהבשר נשאר זמן רב בין השיניים, חכמים קבעו שיש להמתין זמן מסוים בין אכילת בשר לאכילת מוצרי חלב, כדי שהבשר והחלב לא יתערבבו בפה. בעניין זה יש מנהגים שונים: ברוב קהילות ישראל נהגו להמתין שש שעות או קרוב לזה, וחלק מהאשכנזים נוהגים להמתין שלוש שעות ואפילו פחות מכן. לאחר שתיית חלב אין צורך להמתין, אלא יש לדאוג שהפה יהיה נקי על ידי שתיה או שטיפת הפה ואפשר לאכול בשר מיד.

אלו הרחקות נוספות ישנן בין בשר לחלב?

כיון שגם חלב וגם בשר כשלעצמם הם כשרים, ושניהם מצויים במטבח, קל להיכשל באכילת בשר בחלב יותר מאשר באיסורים אחרים. משום כך הוסיפו חכמים בעניין זה כמה הרחקות וגדרים. למשל, אין לאפות לחם עם חלב, כדי שלא יבואו לאוכלו בסעודה בשרית. מותר לאפות לחם חלבי רק אם יש לו צורה מיוחדת. בארץ קבעה הרבנות הראשית שבורקס גבינה יהיה תמיד בצורה משולשת, ושאר הבורקסים יהיו מלבניים. כמו כן, לשני חברים או בני משפחה אסור לאכול על אותו שולחן אחד בשר ואחד חלב, אלא אם כן יש סימן המפריד ומזכיר להם שלא לאכול זה ממאכליו של זה.

האם מותר לאכול דג עם חלב או גבינה?

דג אינו נחשב בשר, ובעיקרון ניתן לאוכלו הן עם בשר והן עם חלב. אמנם בגמרא נאמר שאכילת דג עם בשר ביחד מהווה סכנה בריאותית, ולכן נמנעים מכך. קהילות הספרדים נמנעים מטעם זה גם מאכילת דג עם חלב.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר