הקטורת

הרב איתמר מאיר תגובות: 0

מהי הקטורת?

הקטורת מורכבת משלושה עשר סממנים ובהם סוגים שונים של שורשים, עצים ובשמים. את החלק העיקרי בה הרכיבו ארבעה סממנים עיקרים: הצרי, הציפורן, החלבונה, והלבונה. מלבד ארבעת סממנים אלו, היו מוסיפים בה עוד שבעה סממנים שונים בכמויות קטנות יותר. הסממנים המשניים הם: מור, קציעה, שיבולת, נרד, כרכום, קושט, קלופה וקינמון. בנוסף לתערובת הסממנים היו מוסיפים בה: צמח בשם בורית כרשינא שכוחו היה רב לנקות את הריחות השונים שדבקו לחתיכות העץ שמהן הרכיבו את סממני הקטורת, יין חזק מקפריסין שהעלה את ריח הקטורת והיה גורם לה להתפשט בחלל האוויר, מלח, ועשב בשם מעלה עשן שהיה גורם לעשן הקטורת לעלות כמקל כלפי מעלה ולאחר מכן לרדת ולמלא את חלל העזרה. את התערובת היו כותשים ושוחקים היטב לפי כמויות מדויקות מכיוון שעל הקטורת לצאת דקה ואחידה ועליה להיות מעורבבת יפה. כמו כן את הכנת הקטורת עשו בטהרה שלא תהיה מעורבת בה שום טומאה, ולו הקלה ביותר. הקטרת הקטורת הייתה נערכת בבית המקדש פעמיים ביום- בבוקר ובבן הערביים, על מזבח הזהב שבתוך אוהל מועד.

מה מיוחד בקטורת?

הקטורת הייתה חביבה לפני הקב'ה יותר מכל הקרבנות, מכיוון שכל קרבנות חטאת עולה, אשם ושלמים, היו באים לכפר על חטא כלשהו, בשונה מן הקטורת והדלקת הנרות, שנעשו כדי לשמח את הלב כפי שכתוב בפסוק: 'ושמן וקטורת ישמח לב' {משלי כז'). כאשר עלה משה רבנו למרום כדי להוריד את התורה לעם ישראל, גילה לו השטן את כוחה הגדול של הקטורת לפני הקב'ה. כאשר פרצה המגפה בחטא בנות מואב והפילה חללים בעם ישראל, הקטיר משה רבנו את הקטורת ועמד עמה בן החיים ובן המתים, והמגפה נעצרה. הזוהר הקדוש כותב שכל מי שהיה מריח את ריח הקטורת היה לבו מתעורר לשוב בתשובה שלימה והקטורת הייתה מונעת את השטן מלקטרג על ישראל.

מהו פיטום הקטורת?

בימינו, כאשר בית המקדש חרב, תיקנו לנו חכמים את קריאת פרשת הקטורת לפני התפילה ובתוכה והיא הנקראת בשם 'פיטום הקטורת'. קריאה זו נאמרת  שלוש פעמים ביום, פעמיים בתפילת שחרית ופעם אחת לפני תפילת מנחה, כנגד הקטורת שהיו מקטירים בבית המקדש לאחר הקרבת קרבנות התמיד. יש בה סגולות רבות להינצל מכל מיני דינים קשים ומחלות, וסגולה לפרנסה טובה.

האם כל אחד יכול להכין קטורת?

התורה אסרה את הכנת הקטורת באיסור מפורש, הפסוק אומר: 'והקטורת אשר תיעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לכם לה'' (שמות ל- לז') בימינו אנו יודעים מהם סממני הקטורת אם כי ישנם דעות חלוקות לגבי חלק מהסממנים. בזמן בתי המקדש הייתה ממונה על עשיית הקטורת משפחת כוהנים בשם 'בית אבטינס', שבה עברה מדור לדור מסורת האומנות כיצד לנקות כל סממן לפני שחיקתו, וכיצד לשחוק את הסממנים באופן שווה, נוסף לסוד הכרת העשב 'מעלה עשן' שהיה מעלה כמקל את עשן הקטורת. לנו חסרה הידיעה בשחיקת הסממנים בצורה מדויקת ובהכנתם.

עוד קצת על הקטורת....

בקטורת היו 386 מנה, שהם כמאה שישים וחמש קילו ושש מאות גרם. במשך השנה היו מקטירים מנה בכל יום (450)  וביום הכיפורים היו מוסיפים שלושה מנים יתרים (1350 גרם). את הקטורת מותר לעשות רק בכמות של 368 מנים או מחצית מהם, ולא בשליש או רבע מהכמות. אילו היו מוספים בה דבש ריחה היה נודף למרחוק וכמעט לא היה אפשרי לעמוד בפני ריחה הטוב. התורה אסרה להוסיף דבש מכיוון שהשאור והדבש רומזים לגאווה, ובכך באה להודיע שהגאווה שנואה לפני הקב'ה....

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר