הפרשת חלה (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

מאיזו עיסה יש להפריש חלה?

מקמח יבש אין מפרישים חלה, אלא רק מעיסה של קמח ומשקה. הקמח צריך להיות מאחד מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל), ולפחות מעט מהמשקה צריך להיות אחד מאלה: מים, יין, שמן, דבש או חלב. עיסה שאין בה אף אחד ממשקים אלו, אלא רק ביצים או מיץ פירות טהור, מפרישים ממנה חלה ללא ברכה; ולכתחילה ראוי שלא לעשות עיסה כזו בשיעור החייב בחלה, אלא להוסיף לה מעט מים או יין או אחד מהמשקים שלעיל.

תנאי נוסף לחיוב בחלה, הוא שהעיסה תהיה עומדת לאפייה (של לחם או עוגה וכדומה). עיסה שמיועדת לבישול או לטיגון בלבד אינה חייבת בחלה, אך אם היא עבה וסמיכה - מפרישים ממנה חלה ללא ברכה. בעיסה העומדת לאפייה על מחבת (כמו בלינצ'ס ולחוח) יש דינים שונים.

מה גודל העיסה החייבת בחלה?

חכמים למדו שהקמח שממנו עשויה העיסה צריך להיות בשיעור של 'עומר', שהוא המידה היומית של המָּן שירד לעם ישראל במדבר. בעניין שיעור זה ישנן כמה דעות בין הפוסקים. למעשה, מכמות הפחותה מ-1.2 ק'ג קמח לכל הדעות אין צורך להפריש כלל, ומכמות העולה על 2.4 ק'ג לכל הדעות מפרישים בברכה. בכמות קמח שהיא בין 1.2 ל-2.4 ק'ג נחלקו הפוסקים, ובחלק מהמקרים מפרישים ללא ברכה.

מה גודל ה'חלה' שצריך להפריש?

מן התורה אין שיעור לחלה, וניתן להפריש גם כמות קטנה מאוד. חכמים קבעו שאדם רגיל צריך להפריש לפחות 1/24 מהעיסה, ובעל מאפייה, שעובד עם כמויות גדולות, צריך להפריש לפחות 1/48. אולם בימינו, כיון שבכל מקרה אי אפשר לאכול את החלה, נהוג להפריש רק כמות קטנה של 'כזית' או אף פחות מכך.

מה יעשה מי ששכח להפריש חלה?

בדיעבד ניתן להפריש חלה גם לאחר האפייה, וכך להתיר את הלחם באכילה. ואם נאפו כמה כיכרות לחם, יש להניח את כולן בכלי גדול, ובאופן כזה ההפרשה מכיכר אחת תועיל לכולם. אמנם, בשבת אין מפרישים חלה (וכן את שאר התרומות והמעשרות), ולכן אין אפשרות לאכול את הלחם עד מוצאי שבת.

קודם כל נשים.

בהפרשת חלה חייבים גברים ונשים כאחד, אולם מצוה זו נמסרה בעיקר לנשים, ויש להן זכות קדימה במצווה. מעבר לטעם הפשוט שהנשים בדרך כלל מכינות את האוכל, יש לכך גם טעם עמוק יותר: אמרו חכמים שאדם הראשון נקרא 'חלתו של עולם' (כלומר החלק שנבחר מתוך העולם כולו לקדושה ולעבודת ה'), וחווה גרמה לו לחטוא, ומצות הפרשת החלה מתקנת עניין זה. כיון שצער ההיריון והלידה הוא תוצאה מחטאה של חווה, הרי שקיום מצות חלה הוא גם סגולה ללידה קלה. שעת הפרשת החלה היא עת רצון, ולכן יש נשים שנהגו בשעה זו לומר תחינות ובקשות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר