בר מצווה

יוסף רזניק תגובות: 0

יום ההולדת השלוש עשרה (לבנים) או השתים עשרה (לבנות) הוא האירוע המשמעותי ביותר בחייהם של נער או נערה יהודים. ביום זה הם הופכים באופן רשמי ל'גדולים', והם נקראים 'בר מצוה' (=בן מצוה) או 'בת מצוה', כלומר: שייכים לעולם המצוות וחייבים בהן.

מה המקור לגיל 'בר מצוה'?

גיל החיוב במצוות הוא 'הלכה למשה מסיני', כלומר הוא אינו כתוב בתורה בפירוש אלא נאמר בעל-פה ועבר במסורת. יש לדעת שהחיוב במצוות אינו תלוי רק בגיל, אלא יש צורך שיופיעו גם סימנים מסוימים של התבגרות גופנית. ואמנם בדרך כלל ניתן להניח שבגיל המצוות סימנים אלה כבר הופיעו, אבל אין לסמוך על כך לגבי מצוות שחיובן מן התורה; משום כך, נער או נערה שהגיעו למצוות עדיין אינם יכולים להוציא אחרים ידי חובה במצוות שחיובן מן התורה (כגון ברכת המזון או תקיעת שופר), עד שיהיה ברור שהם בוגרים גם מבחינה פיזית.

מדוע הבנות מתחייבות במצוות לפני הבנים?

בעניין זה נאמרו כמה טעמים, והמרכזי שבהם הוא שבנות הן בדרך כלל בוגרות מבחינה רגשית יותר מבנים, וגם מבחינה פיזית הן מתבגרות מהר יותר.

כיצד יש לציין את ההגעה למצוות?

התורה והחכמים לא קבעו הלכות מיוחדות לנער או לנערה שהגיעו למצוות. אולם בכל עם ישראל נהוג לציין את היום המיוחד הזה בכמה אופנים. הראשון שבהם הוא קיום סעודת מצווה, שבה נאמרים דברי תורה וברכות. אם חתן הבר מצוה מסוגל לכך, הוא אומר דרשה שחיבר בעצמו או שחיברו עבורו. בעבר לא היה נהוג לקיים סעודת 'בת מצוה' לבנות, אולם כיום מנהג זה התקבל ברוב המקומות.

מנהג עתיק נוסף הוא עלייה לתורה של חתן הבר מצוה, ביום הולדתו או באחד הימים הבאים. העלייה לתורה יכולה להיות ביום חול (יש הנוהגים לעשות אותה בכותל המערבי) ויכולה להיות בשבת. אם היא נעשית בשבת, נהוג ברוב המקומות שהנער עולה ל'מפטיר' וקורא את ההפטרה, ויש הנוהגים שהנער משמש גם כ'בעל קורא' וקורא את כל הפרשה. דבר זה דורש כמובן לימוד והכנה, ולכן נהוג לקחת מורה שילמד את הנער את סדרי העלייה לתורה ואת טעמי המקרא.

מלבד זאת, יש נוהגים לציין בחגיגיות את הבוקר שבו הנער מניח תפילין לראשונה. לעומתם, רבים אחרים נוהגים להתחיל בהנחת התפילין כחודש או יותר לפני הבר-מצוה, ולכן אין מציינים זאת באופן מיוחד.

מהי ברכת 'ברוך שפטרני'?

ברכת 'ברוך שפטרני' קשורה למצות החינוך. לפני גיל מצוות, שיקול הדעת של הילד והאחריות שלו למעשיו עדיין אינם מלאים, ולכן אי אפשר לחייב אותו במצוות. אולם החל מהגיל הרך, מוטלת חובה על אביו של הילד להרגיל אותו לקיום המצוות (ולהתנהגות טובה בכלל) באופן הדרגתי על פי יכולתו, כדי שיהיה לו קל לעשות זאת כשיגדל. בנוסף, על האב להשתדל שהילד יאהב את המצוות, כדי שירצה לקיים אותן גם כשיעמוד ברשות עצמו (לפי חלק מהדעות, גם על הילד עצמו מוטלת החובה 'להתחנך'). כיוון שבשלב זה עיקר האחריות להתנהגות הילד מוטלת על האב, האב מקבל שכר על התנהגותו הטובה של בנו, ונענש על מעשיו הרעים של הבן אם מעשים אלה הם תוצאה של חינוך לקוי.

כאשר הילד מגיע למצוות, עיקר האחריות למעשיו עוברת אליו, ומכאן ואילך האב פטור מאחריות זו ומהעונשים הנלווים אליה. משום כך האב מברך 'ברוך אתה ה'... שפטרני מעונשו של זה'. את הברכה הזו מברכים לאחר שהבן עולה לתורה, ורבים נוהגים לברך אותה בלי שם ומלכות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר