השמות הקדושים (א')

יוסף רזניק תגובות: 0

בעבר כתבנו במדור זה על שֵׁמות, ואמרנו שלשם שנקרא בו האדם יש משמעות רוחנית. אם כך הוא בשמות של בני אדם, קל וחומר שישנה משמעות לשמותיו של הקב'ה הכתובים בתורה. לשמות אלו יש פירוש על דרך הפשט, אך כל אחד מהם מייצג גם את אחת ה'ספירות' - המידות שדרכן הקב'ה מנהיג את העולם. קדושתם של שמות ה' מתבטאת גם בכך שאסור למחוק אותם, ואסור להזכיר אותם שלא לצורך.

מהו 'השם המפורש' ומה משמעותו?

השם הנכתב באותיות יו'ד וה'א וא'ו וה'א נקרא 'השם המפורש' או 'שם הוָיה' והוא השם הקדוש ביותר שאסור להגות אותו מרוב קדושתו. משמעותו של שם זה על פי הפשט היא 'היה הווה ויהיה', וכן שהוא יתברך מְהַווה ומקיים את כל המציאות. חכמים לימדו ששם זה מבטא את מידת הרחמים וההנהגה לפנים משורת הדין, וכן את עשיית הניסים שלמעלה מדרך הטבע.

קדושתו המיוחדת של שם זה מתבטאת בכך שאסור לבטא אותו בדיבור, ובמקומות שהוא נכתב בתורה או בתפילה מבטאים אותו 'אֲ-דֹנָי', שהוא שם שקדושתו פחותה יותר. (ישנם גם מקומות שבהם השם המפורש מנוקד כמו המילה 'אֱ-לֹהִים', ואז מבטאים אותו 'א-להים'). גם את אותיות השם יש אוסרים לומר כסדרן, ובמקום זאת נהוג לומר 'יו'ד קֵ'י וא'ו קֵ'י'. השם 'י-ה' הוא מעין קיצור של השם המפורש, וקדושתו היא כמו של שאר השמות.

 

 

 

מדוע אסור לבטא את השם המפורש?

כדי להבין עניין זה נביא משל למלך בשר ודם: לכל מלך יש שם פרטי, אולם כשמדברים אתו לא קוראים לו בשמו אלא אומרים 'אדוני המלך'. בדומה לכך, השם המפורש הוא כביכול 'שמו הפרטי' של הקב'ה, והוא מורה על עצם מציאותו, לעומת השמות האחרים שהם שמות תואר.

לדין זה יש גם יוצא מן הכלל: בבית המקדש, היה הכהן הגדול מבטא את השם המפורש בשעת הוידוי ביום הכיפורים, וכשהעם היו שומעים זאת, היו כולם כורעים ומשתחוים.

מה משמעות השם 'א-דני'?

שם זה נקרא גם 'שם אדנות', ומשמעותו היא שהקב'ה הוא מלך ואדון על כל הבריות. שם זה מבטא את הנהגת העולם בפועל, במעין 'סיכום' של פעולתן והשפעתן של כל שאר המידות.

מה משמעות השמות 'א-ל' ו'א-להים'?

'א-ל' פירושו 'חזק, בעל כוח'. השם 'א-להים' הוא צירוף של השם 'א-ל' עם לשון רבים, ומשמעותו 'בעל כל הכוחות'. השם 'א-להים' מבטא את הנהגת ה' דרך כוחות הטבע וחוקיו (ואכן 'א-להים' בגימטריה 'הטבע'). שם זה מבטא גם את מידת הדין, שכן 'דין' הוא הנהגה לפי חוקים קבועים מראש.

שני השמות הללו יכולים להתיחס גם לבני אדם: גורם חזק ובעל עוצמה יכול להיקרא 'אל' (כמו למשל בפסוק 'הָבוּ לַה' בְּנֵי אֵלִים'), ושופטים בבית הדין נקראים לפעמים 'אלהים' (כמו בפסוק: 'אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים- יְשַׁלֵּם'), משום שגם הם מבצעים פעולה של דין. במקרים אלו השמות אינם קדושים ומותר למחוק אותם. לפעמים השמות הללו מתייחסים לאלילי העמים (למשל 'אֱלֹהִים אֲחֵרִים') שבהם כמובן אין קדושה.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר