מותר לקרוא ספרות אתאיסטית?

רבני שלום לעם תגובות: 0

אני אוהב לחקור בנושאים שונים ושמעתי שהדת אוסרת לקרוא ספרות אתאיסטית או כפרנית. מה הבעיה בזה, אם אני הולך עם האמת?

 

חיפוש וחקירה זהו דבר חיובי, ככל שתדרוש ותחקור בנושאים שמעניינים אותך ועל ידי זה תתבסס האמונה שלך בבורא בהבנה שכלית ולא רק כ'אמונה פשוטה' הדבר עדיף. מאחר וכתוב בתורה: 'וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' (דברים ד', ל'ט) אבל עליך לדעת שאתה עלול להיות מושפע מדעות שונות, ישנם תפיסות שמטרתם להצדיק את דרכם והחשיבה שלהם מוגבלת, ודעות מעין אלו אינם יכולים להיות שגרירים של הבורא. תפיסת התורה מצריכה נקיות וטהרה בצורה רוחנית, כדי לתפוס ולהשיג את כל האמת שבדברים. ככל שתלמד יותר ממקורות נכונים, האמונה תאיר לך מעצמה והתמונה תתבאר באור יקרות. התורה עצמה שואלת הכול, וגם נותנת תשובות ברורות ולא מסתירה מאומה. המציאות הוכיחה שחיפוש בתוך התורה הניב אמונה ברורה ונכונה בדרכי הבורא, ואילו חיפוש חיצוני עלול להניב זלזול וכפירה. לפעמים קשה מאד לעקור תפיסה מוטעית, ולכן כדאי שתחפש תשובות ברורות שיתקבלו על הלב שלך. ברגע שתשאל את מי שבקי בתורה ויודע להשיב כראוי לשאלותיך, תגלה עולם חדש ומופלא. מי שטעם את טעמה של התורה ולמד כראוי את צפונותיה וגילה את העומק והחכמה האינסופית שטמונה בה, יכול להאיר לך את הדרך ולתת לך את התשובות. התורה אינה רק חכמה גרידא, אלא היא חכמת האל ובשביל זה צריך הבנה נכונה ורצון אמיתי לדעת אותה, מגוחך לראות שאלות ששואלים כאלו שאינם יודעים ושלא למדו והם בטוחים בשאלותיהם כי הם 'שאלות' לכל דבר ועניין, בעוד שהדברים מבוארים בתורה בצורה פשוטה. אפשר אפילו לומר שרוב השאלות בעיקרן הינם שאלות פשוטות, ורק תוך כדי לימוד לעומקם של דברים מתעוררות להם השאלות הרציניות שמצריכות התבוננות והבנה מעמיקה. מגוחך לחשוב שחכמי ישראל וגדולי הדורות כגון הרמב'ם למשל שהיו ענקים בפילוסופיה, רפואה טבעית וכו' לא חשבו על השאלות הפשוטות שנשאלות כיום. העם היהודי הוא עם הספר והוא לא השאיר דבר שלא דיברו עליו, תבדוק ותחפש בתורה את השאלות שקשות לך, ותמצא להם הסברים ברורים ומפורטים. התורה שלנו אינה חדשה אלא עברה במסורת עתיקה בת אלפי שנים מאב לבנו, ומקוריותה כתורת האלוקים נשארה נצחית לאורך כל הדורות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר