גיל העולם

רבני שלום לעם תגובות: 0

אני אוהב לקרוא על מדעי הטבע, מפליא אותי לראות שהקב'ה ברא הרבה יצורים ובעלי חיים כאלו שעדיין המדע לא הגיע אליהם. מהי המטרה של יצורים אלו?  

הרבה כוחות ישנם בטבע ולהם מטרות רבות. דווקא היום בזמן המאה העשרים ואחת אנו יכולים לראות כמה תועלת הפיקו המדענים ממחקרים שונים בטבע, עולם עשיר של טכנולוגיות, עולם של תרופות ומחקרים רפואיים ועוד אלפי פרטים שהתפתחו כתוצאה מחקירה ושימת לב לנפלאות שבטבע. הבורא טמן בבריאה כוחות רבים כדי שהאדם יגלה אותם ויפיק מהם תועלת לטובת האנושות, הקב'ה יצר עולם מושלם כדי שננצל אותו לטובת הברואים והיקום ונתבונן בגדולתו ונודה לו על הטוב האינסופי שיצר עבורנו, גם הדברים שעדיין לא הגיע אליהם המדע יש להם סיבה, מטרה וצורך, לכל דבר בבריאה יש תועלת ותפקיד וכל זה כדי לשבח ולפאר את פעולותיו של בורא העולם.

האם מסקנת המדענים לגבי גיל העולם. נוגדת את השקפת התורה?

התאריך הידוע לנו על פי דברי חז'ל לגיל העולם כיום הוא: ה' אלפים תשע'ד (5,774) לבריאת העולם. בזמן בריאת העולם, התרחשו תהליכים שונים במבנה העולם בתקופה קצרה. וביארו כמה ממפרשי התורה שימי בראשית אינם נמדדו במושגי הזמן היחסיים המקובלים, שבהם אנו מודדים כיום אלא חושבו בצורה אחרת, כפי שמפורש בתורה שמערכת השמש וצבא השמיים נבראו ביום הרביעי לבריאת העולם. אמנם חז'ל גילו לנו שהעצמים שנבראו על ידי הקב'ה, מהאדם ועד לשאר יצירות הבריאה כגון עצים, חיות, עופות דגי הים וכדומה. נבראו כשהם גמורים ומושלמים ולא היה להם צורך בשלבי התפתחות. אם כן, אין לנו אפשרות למדוד את היחס של התפתחות הדברים שבבריאה, כפי הזמן שהוא לוקח כיום. המושג 'זמן' הוא מושג יחסי ואי אפשר להשתמש בו כלפי נפלאות הבריאה. כמובן שכל דברים אלו, הינם לפי תפיסתנו השטחית שהרי כבר נכתב בזוהר הקדוש שכל ענייני פרשת בראשית ומעשה בראשית המובאים בתורה, כוללים בתוכם עומק בלתי נדלה וסודות כבירים, שאינם נתפסים בשכלו הדל של בן תמותה. וצריכים הרבה הבנה והשגה רוחנית, כדי לרדת לעומקם של דברים. רק על המילה 'בראשית' כתב רשב'י את ספר 'תיקוני הזוהר' שכולו רצף של סודות עמוקים וכדי להבינו, אפילו בצורה פשוטה. צריך ידע עצום בקבלה, ומאות ואלפי ספרים נכתבו כדי להסביר פרקים ממנו. וכל שכן לגבי מעשי הבריאה שנוצרו על ידי הבורא בכבודו ובעצמו, שאין לנו אפשרות לרדת לעומקם של הדברים ולמדוד אותם במושגים המוגבלים שלנו כבני אנוש. ולכן בלתי אפשרי למדוד דברים כעין אלו לפי תפיסה מדעית, שכפופה למגבלות הזמן והמחשבה של בני האדם.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר