שבת י'ד

יוסף רזניק תגובות: 0

מה נכלל במלאכת 'בונה'?במלאכת 'בונה' נכללות כל פעולות הבנייה, ואפילו פעולות קטנות ביותר כמו תקיעת מסמר בקיר, החזרת חלון שיצא ממסילתו, או חפירת בור כדי לשים בתוכו חפצים. גם בהרכבה של כלי העשוי מחלקים, ישנם אופנים האסורים משום בונה. עשיית מבנה עראי אסורה בשבת מדברי חכמים. משום כך אין לעשות בשבת אוהל משמיכות וכדומה, ואין לשאת בשבת מטריה, שעשויה להגן מפני הגשמים ודומה בכך למבנה עראי. אולם לדעת הרבה פוסקים מותר לפתוח ולסגור בשבת את הכיסוי של עגלת תינוק.מה נכלל במלאכת 'סותר על מנת לבנות'?סתירה (=הריסה) שהיא לצורך בנייה, כגון הריסת בית כדי לבנות במקומו בית חדש, אסורה בשבת מן התורה. וסתירה שלא על מנת לבנות, וכן סתירה של מבנה עראי, אסורה מדברי חכמים. מה נכלל במלאכת 'מכבה'? כיבוי אש אסור בשבת מן התורה רק כשיש בו צורך חיובי, כגון כשהכוונה היא לייצר פחמים, או כאשר מדליקים ומכבים פתילה כדי שיהיה נוח להדליק אותה בפעם הבאה. משום כך מלאכת מכבה מופיעה במִשנה לפני מלאכת 'מבעיר'. כיבוי שמטרתו רק לסלק את האש, אסור מדברי חכמים.האם מותר לכבות שריפה בשבת?כאשר יש חשש לסכנת נפשות, מותר ומצווה לעשות הכול כדי לכבות את השריפה. ואם אין סכנה לבני אדם אלא רק לרכוש - אסור לכבות את השריפה, אבל מותר לרמוז לגוי לעשות זאת, וכן מותר לגרום שהאש תכבה מעצמה, על ידי שפיכת מים במקומות שהאש עוד לא הגיעה אליהם.
מה נכלל במלאכת 'מבעיר'?מלאכת מבעיר כוללת הדלקת אש לצורך חימום, בישול, תאורה וכדומה, וכן הגברה של אש קיימת. ואם אין צורך באש עצמה, והמטרה היא רק לשרוף חפץ כלשהו, הדבר אסור מדברי חכמים. לדעת הרבה פוסקים, גם הדלקת נורה חשמלית עם חוט להט, כלולה במלאכת 'מבעיר', ויש אומרים שהדבר כלול במלאכת 'מבשל', שעניינה הוא שינוי תכונותיו של דבר על ידי חום.מהי מלאכת 'מכה בפטיש'?למרות שמה של מלאכה זו, אין איסור מיוחד להכות בפטיש בשבת, ולמשל מותר לכתחילה לפצח אגוזים על ידי פטיש. המקרה הספציפי שאליו מכוונת מלאכה זו, הוא הכאה על כלי עקום או על אבן בולטת בקיר כדי ליישר אותם. אולם גם זו היא דוגמה בלבד, ועניינה של מלאכה זו הוא רחב הרבה יותר: כאשר עושים כלי או בגד, ישנה פעולה אחרונה שמסיימת את עשייתם, ופעולה אחרונה זו נקראת 'מכה בפטיש'. דוגמאות לכך הן ציור או חריטה של עיטורים על כלי, הסרת החוטים המיותרים מבגד חדש, וכדומה. גם תיקון של כלי מקולקל נכלל במלאכת 'מכה בפטיש'. חכמים גזרו שלא לנגן בשבת בכלי נגינה, שמא יבוא האדם לעשות או לתקן כלי נגינה (למשל לכוון גיטרה) ויעבור על מלאכת מכה בפטיש. כמו כן גזרו חכמים שלא להפריש בשבת חלה או תרומות ומעשרות, שכן הדבר מתיר את הפת או את הפירות באכילה, והדבר דומה לתיקון של כלי.מה דין הפתיחה הראשונית של פחיות, בקבוקים וקופסאות שימורים בשבת?בפעולות אלו יש חשש של מלאכת מכה בפטיש, משום שפתיחת הכלי יוצרת את האפשרות להשתמש בו. ולמעשה, יש פוסקים שאסרו ויש שהתירו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר