לנשק את המזוזה

רבני שלום לעם תגובות: 0

ראיתי שכאשר נכנסים הביתה, מנשקים את המזוזה. מה הרעיון בנשיקת המזוזה, וכמה פעמים צריך לנשק אותה?

המזוזה היא מצווה מן התורה: 'וכתבתם על מזוזות ביתך' ישנה מצווה לקבוע מזוזה בפתחי הדלתות, בה כתובה פרשת 'שמע ישראל' על קלף מעור בהמה עם כללי כתיבה מיוחדים הידועים לסופרי הסת'ם. למזוזה יש קדושה מיוחדת, ולכן היא צריכה כיסוי והגנה. המזוזה שומרת על הבית ומשרה על הגרים בו ביטחון ושלווה רוחנית. מסופר בתלמוד על 'אונקלוס' הגר (אחיינו של הקיסר הרומאי אדריינוס) שברח מביתו והתגייר כדי ללמוד את תורת ישראל, בציווי דודו הקיסר הגיעו החיילים הרומאים לתפסו ולהביאו למשפט וכשהוציאו אותו ממקום מחבואו נעמד בפתח הבית והניח ידו על המזוזה. החיילים שאלו אותו לפשר מעשהו והוא השיב: 'האם תפקידכם כחיילים, הוא להגן על המלך? או שהמלך מגן עליכם?'  החיילים השיבו כמובן שתפקידם הוא להגן על המלך. ומיד פתח ואמר אונקלוס: 'תארו לעצמכם מלך שעומד בחוץ, ושומר על פתח ביתו של אחד מחייליו. כך הקב'ה מלך מלכי המלכים שומר על עם ישראל באמצעות ה'מזוזה' שמגינה על הדרים בבית'. המסר החד שעבר ליחידת החיילים שינה את תפיסתם, וגרם להם להצטרף ולדבוק בדרכו של אונקלוס. המזוזה חביבה על עם ישראל, ברגע שאנו יוצאים מהבית או נכנסים אליו, אנו מבחינים במזוזה שמזכירה לנו את ייעודנו כאן בעולם. בכתבי האר'י מובא ששימת היד על המזוזה משאירה רושם טוב על האדם. ולכן יש עניין לשים יד על המזוזה ולומר: 'ה' ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם' ולנשק את המזוזה, ובפרט לפני יציאה לדרך. מצוות התורה היא בקביעת מזוזה כשרה, ושימת היד והנשיקה היא חביבות המצווה.

יצאתי עם חבר לביקור ותפילה בכותל המערבי, חברי קרע קטע מהחולצה שלו. האם יש לזה מקור ולמה זה לא 'בל תשחית'?

חז'ל קבעו שהרואה את חורבן ערי יהודה, ירושלים ומקום המקדש לאחר שעברו שלושים יום מהפעם הקודמת שראה אותם, צריך לקרוע קריעה בבגד העליון כדין אבל על הוריו. הסיבה לכך היא לאות צער ואבל על חורבנם, ולכן הרואה את חורבן ערי יהודה שהיו בוודאי מיושבות, כמו חברון. אומר: 'ערי קדשך היו מדבר' (ישעה ס'ד) וקורע בבגדו. הרואה את ירושלים העתיקה בחורבנה, על בתי העבודה זרה שבה כמו הכנסיות והמסגדים, אומר: 'ציון מדבר הייתה, ירושלים שוממה' וקורע בבגדו. הרואה את מקום המקדש בחורבנו כשעל גביו בנוי מסגד במקום קודש הקודשים בו היה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, אומר: 'בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו, היה לשריפת אש. וכל מחמדינו, היה לחורבה' וקורע בבגדו. בפועל כיום ישנם הרבה שסומכים על מי שפסקו שאין חובה הלכתית לקרוע מכיוון שתושבי ארץ ישראל שיכולים להגיע בקלות למקומות הללו, אין להם תחושת אבלות בראייתם או מפני שלא ניתן לראות את מקום המקדש במדויק. בכל אופן, תיירים או מבקרים שמודעים ומרגישים בהפסד החורבן ומרגישים תחושת אבלות, קורעים בבגדם העליון. ישנם כאלו שמקפידים לבקר בכותל המערבי רק בשבתות וחגים ובכך הם פטורים מקריעה בימים אלו, ויש  שמקנים את הבגד העליון לאדם אחר כדי להימנע מקריעה. בכל מקרה, המודעות והתפילה עם הצער שמתעורר כשרואים את המקומות הקדושים הללו בחורבנם, נחוץ לגאולתנו. אפילו שאנו גרים בארץ ישראל, עדיין חסר מאתנו את השלימות הרוחנית האמיתית שתתמלא בבניין ירושלים השלימה ובבניין בית המקדש

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר