ספר תורה

יוסף רזניק תגובות: 0

אילו מישהו מאתנו היה זוכה לקבל מכתב אישי ממלכת אנגליה, או להבדיל מאחד מגדולי ישראל, אין ספק שהוא לא היה מתייחס אליו כמו לאחת הפרסומות שמקבלים בדואר. הוא בוודאי היה שומר על המכתב היטב ומתייחס אליו בכבוד, ואולי אפילו ממסגר אותו במסגרת, משום שזוהי עדות על הקשר בינו לבין האישיות החשובה.

משל זה מסביר באופן קלוש, את הכבוד הגדול שמייחסים בעם ישראל לספר תורה. ספר תורה הוא החפץ הקדוש והחשוב ביותר בכל קהילה יהודית. זהו 'מסמך היסוד' של עם ישראל, שמכיל את דבר ה' אלינו ומעיד על הקשר בינינו לבין ה'. בשעת שריפה או מלחמה, אנשים היו מחרפים את נפשם כדי להציל את ספרי התורה, שאותם הם ראו כאוצר היקר ביותר.

 

מה כתוב בספר התורה?

ספר תורה כשר כולל את חמשת חומשי התורה, שניתנו למשה ישירות מאת ה', והם מבטאים את דבר ה' באופן המזוקק ביותר. זאת בשונה משאר הנבואות, שהסגנון שלהן מושפע גם מדמותו של הנביא שקיבל אותן.

כיצד כותבים ספר תורה?

ספר תורה כשר נכתב על יריעות קלף העשויות מעור של בהמה טהורה, ותפורות זו לזו בגידים של בהמה טהורה. הספר נכתב ביד בעזרת קולמוס ודיו, על ידי סופר סת'ם (=ספרי תורה, תפילין ומזוזות). בעת הכתיבה יש להקפיד על צורת האותיות, שעל חלק מהן יש 'תגים' (מעין קווים קטנים).

הספר נכתב בעמודות, שאורך כל שורה בהן כ-30 אותיות. מספר השורות בעמודה אינו קבוע, אבל ברוב הספרים ישנן 42 שורות בעמודה ובסך הכול 245 עמודות. בכל ספר תורה יש 5,845 פסוקים, 79,976 מילים ו-304,805 אותיות. אם ישנה טעות אפילו באות אחת, הספר פסול עד שיתקנו את הטעות, שכן התורה צריכה להיות 'תמימה' (שלמה).

לאחר שמסיימים את כתיבת הספר, מגלגלים את יריעת הקלף על מוטות עץ הקרויים 'עצי חיים'. בעדות המזרח נהוג להניח את הספר בתוך תיק מהודר העשוי מעץ או ממתכת, ובעדות אשכנז נהוג 'להלביש' את הספר במעיל מקטיפה ולהניח עליו 'כתר'.

מה ההבדל בין ספר תורה לחומש מודפס?

גם בחומש מודפס יש קדושה, אך לא באותה מדרגה של ספר תורה כשר, ולכן אין קוראים בו בבית הכנסת (וספר תורה פסול דינו כחומש). קדושתו של ספר תורה אינה נובעת רק מהתוכן שלו, אלא גם מתהליך הכתיבה עצמו: ספר תורה חייב להיכתב על ידי יהודי מאמין, ושמות ה' שבו צריכים להיכתב מתוך מחשבה וכוונה לשם שמיים. אפילו העור שעליו נכתב הספר צריך להיות מעובד לשם ספר תורה, ובאופן כזה ישנה קדושה אפילו בקלף שבין האותיות.

מי צריך לכתוב ספר תורה?

רבים אינם יודעים זאת, אבל ישנה מצוה מן התורה שכל יהודי יכתוב או יקנה לעצמו ספר תורה. ובאמת ישנם כאלה שקונים ספר תורה ולאחר מכן משאילים אותו לבית הכנסת לקריאה בציבור. אמנם לפי דעה אחת בפוסקים, אפשר לצאת ידי חובת מצוה זו בקניית ספרי קודש מודפסים; וכיון שספר תורה כשר הוא יקר מאוד, רוב הציבור נוהג להקל ולסמוך על דעה זו.

מהם דיני הכבוד של ספר תורה?

בספר תורה כשר יש לנהוג כבוד גדול. יש להניח אותו בארון מיוחד ומפואר (ארון הקודש). כאשר מעבירים את הספר ממקום למקום, כגון בזמן קריאת התורה, כל הנוכחים צריכים לעמוד על רגליהם, וראוי גם ללוות אותו, שכן הליווי מוסיף לכבודו. כאשר מכניסים ספר תורה חדש לבית הכנסת, נהוג לעשות זאת בתהלוכה חגיגית עם כלי נגינה ולפידים. אם חלילה נפל ספר תורה על הרצפה, נוהגים שכל הנוכחים במקום יצומו באותו יום. אמרו חכמים: 'כל המכבד את התורה - גופו מכובד על הבריות'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר