לכסיקון ל'ג בעומר

רבני שלום לעם תגובות: 0

אחד ממועדי ישראל המפורסמים, שנקבעו בין חגי ישראל ומועדיו במשך הדורות, הינו יום ל'ג בעומר, שחל מדי שנה בי'ח באייר.

ספירת העומר.

נצטווינו בתורה לספור את ספירת העומר מדי יום, החל מט'ז בניסן למחרת היום הראשון של חג הפסח, במשך 49 ימים רצופים, עד חג השבועות. ספירת העומר נקראת כך, על שם קרבן העומר שהיו מביאים משעורים בזמן שבית המקדש היה קיים, ביום הראשון לספירה בט'ז בניסן, ולאחר מכן היה מותר לאכול מהתבואה החדשה שגדלה בשנה זו. בחג השבועות היו מקריבים קרבן נוסף שהפעם היה עשוי מחיטים, ולאחריו היה מותר להביא קורבנות לבית המקדש מהתבואה החדשה. ימי ספירת העומר הם הכנה לקראת מתן תורה בחג השבועות, ובכך שאנו סופרים את הימים, אנו מוכיחים את הציפייה שלנו לקראת קבלת התורה, ומוכיחים שכל יציאת מצרים הייתה רק אמצעי כדי להגיע אל המטרה הנכספת של קבלת התורה והיותנו לעם. 

תלמידי רבי עקיבא.

אחד מגדולי התנאים בדור שאחרי חורבן בית המקדש השני, היה התנא רבי עקיבא, שבתחילת ימיו היה עם הארץ ובהשפעת אשתו, בתו של העשיר הגדול כלבא שבוע, החל ללמוד תורה ולאחר שנים ארוכות נעשה גדול הדור, עד שבישיבתו למדו 24 אלף תלמידים.

מכיוון שהתלמידים לא נהגו מספיק כבוד זה בזה, כפי הראוי לדרגתם ומעלתם, נגזרה עליהם מיתה מן השמים והם מתו תוך תקופה קצרה בין חג הפסח לחג השבועות, בתקופה זו העולם היה שמם ללא חכמים וללא תורה. עד שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ולימד את התורה לרבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בן יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע, וכך המשיכה מסורת התורה מדור לדור.

בימי ספירת העומר, אנו נוהגים עד היום מנהגי אבלות, לא מתחתנים ולא מסתפרים, ויש נוהגים אף לא לשמוע מוזיקה ולא ללבוש בגד חדש או לאכול פרי חדש, כדי שלא לברך את ברכת 'שהחיינו'.

מסורת היא בידי גדולי ישראל הראשונים, שביום ל'ג בעומר, כשבועיים לפני חג השבועות, הפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות, ומאז הפך יום ל'ג בעומר, ליום של שמחה והודיה לה'. החל מיום ל'ג בעומר, נוהגים ברוב הקהילות להפסיק את מנהגי האבלות, לזכר עצירת מותם של תלמידי רבי עקיבא. מנהג הספרדים להמשיך את האבלות עד יום ל'ד בעומר, ורק אז מתירים להסתפר ולהתחתן, ומנהג רוב האשכנזים להמשיך את האבל עד ראש חודש סיון, למעט יום ל'ג בעומר עצמו.

רבי שמעון בר יוחאי.

רבי שמעון בר יוחאי, שידוע גם בכינויו המקוצר רשב'י, היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא, ורבו של רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה. רשב'י התנגד לשלטון הרומאים בארץ ישראל, והללו רדפו אותו וביקשו להורגו. משום כך נאלץ רשב'י להתחבא במערה יחד עם בנו רבי אלעזר, ושם שהו במשך 13 שנה ולמדו תורה בהתמדה. רשב'י היה כמעיין המתגבר בתורה, ומאות מדברי תורתו בהלכה ואגדה, נמצאים בתלמוד הבבלי ובמדרשים. בנוסף חיבר את מדרשי ההלכה, מכילתא דרשב'י על ספר שמות, וספרֵי לספרים במדבר ודברים.

רשב'י נחשב לגדול חכמי הקבלה שבכל הדורות ומחבר ספר הזוהר, ודמותו מאפיינת את יום ל'ג בעומר שהוא יום ההילולא שלו. ספר הזוהר הוא ספר היסוד של תורת הנסתר, ובו מדרשים על התורה המחולקים לפי פרשת השבוע, וכן החיבורים 'רעיא מהימנא' (דרשות על תרי'ג מצות) ותיקוני הזוהר (מדרשים על ספר בראשית). 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר