שמירת העיניים והמחשבה

יוסף רזניק תגובות: 0

צניעות (ג') – שמירת העיניים והמחשבה – יוסף רזניק

בפרשת ציצית שאותה אנו קוראים פעמיים בכל יום, נאמר (במדבר טו, לט): 'וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם'. מפסוק זה אנו לומדים שלא זו בלבד שאין לעשות עברות בפועל, אלא גם אין לחשוב על עשיית עברות, וכן אין להרהר או להסתכל בדברים המעוררים את היצר ומביאים לידי עברה, ובפרט דברים שהם היפך הצניעות.

אמרו חכמים, שמבחינה מסוימת הרהורי העבירה חמורים מהעברה עצמה, והטעם לכך הוא שהרהורים אלה מטמאים את השכל והמחשבה, שהם החלק העליון והרוחני שבאדם.

מהם דיני שמירת העיניים והמחשבה?

באופן כללי, לאיש אסור להסתכל באישה כדי ליהנות מיופייה, אפילו אם היא לבושה בצניעות. ואם אינה לבושה בצניעות, אסור להסתכל בה כלל.

אין ללכת שלא לצורך במקומות שמצוי בהם חוסר צניעות (ולדאבוננו הרב, באזורים חילוניים, רוב המקומות הציבוריים הם כאלה). ואם יש צורך ללכת דווקא שם, צריך להיזהר במיוחד שלא להסתכל בדברים אסורים. כמו כן, אין לקרוא עיתונים וספרים או לצפות בסרטים שיש בהם חוסר צניעות.

בימינו נוצר ניסיון קשה שלא היה קיים בעבר, עם התפתחות האינטרנט והטלפונים החכמים, שמאפשרים 'לגלוש' במורד לדברים גרועים ביותר. משום כך יש חובה על האדם לנקוט באמצעים כדי לא להיכשל, ובראש ובראשונה להתקין תוכנת סינון נאותה. אמרו כמה מחכמי הדור, שהניסיונות המרובים היום נועדו 'להכריח' אותנו להגיע למדרגה גבוהה יותר של אהבת ה' והתחברות פנימית למצוות, שכן זו הדרך להתגבר עליהם.

האם דינים אלו אמורים גם לנשים?

לנשים הדינים הם פחות מוגדרים, אבל גם להן אסור להרהר בעבירה או להסתכל בדברים המביאים להרהורי עבירה.

מה לעשות כאשר 'קופצת' מחשבה לא טובה או מראֶה שלילי?

'קפיצה' של מחשבה שלילית, וכן מראה שלילי שמתגלה באקראי, אין בהם עוון, כי אין לאדם שליטה על כך. אולם מיד לאחר מכן יש לאדם בחירה האם להימשך אחר המחשבה או המראה הפסולים, או להטות את מחשבתו ואת עיניו לדברים אחרים. לכן אין לאדם להאשים את עצמו אם עולה בו מחשבה לא טובה, אלא עליו לדעת שזוהי הזדמנות לעמוד בניסיון ולזכות לשכר גדול.

כיצד ניתן להתמודד עם ניסיונות בעניינים אלו?

אמרו חכמים, שהרהורי עבירה הם מן הדברים שקשה להינצל מהם, וצריך לכך הרבה השתדלות ותפילה. אך הם נתנו כמה עצות כדי להקל את ההתמודדות: ראשית, יש כמובן להתרחק מכל דבר המביא להרהורים רעים. עצה נוספת היא להשתדל להיות עסוק בדברים חיוביים ובפרט בלימוד תורה, שכן ההרהורים השליליים מגיעים בדרך כלל מתוך בטלה ושעמום.

כמו כן, יש להשתדל להיות בשמחה ולהתרחק מן העצבות, שכן אדם שמח אינו נזקק להנאה המזויפת שהיצר 'מוכר' לו. הזהירות מן העצבות חשובה במיוחד למי שכבר נכשל; שכן יותר משהיצר רוצה להפיל את האדם בחטא, הוא רוצה להביא אותו לעצבות שאחרי החטא, כדי שהאדם יחשוב שאין לו תקווה וייפול לגמרי. לכן כמו שחשוב להבין ולהרגיש שהחטא הוא גרוע ומגונה, כך חשוב להאמין באהבת ה' אלינו ובכוחה הגדול של התשובה. גם מי שנכשל הרבה יכול לשוב אל ה', והקב'ה סולח לו ומנקה אותו מחטאיו, וכפי שאמר הצדיק ר' נחמן מברסלב: 'אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר