לקסיקון ימי התשובה

רבני שלום לעם תגובות: 0

לכסיקון – ימי התשובה

חודש אלול

חודש אלול הוא החודש האחרון של השנה ונועד לסיכום ולחשבון-נפש של השנה החולפת. החודש נקרא גם 'חודש הרחמים והסליחות', ובו הקב'ה קרוב אלינו במיוחד, ועוזר לנו לתקן את דרכינו ולזכות לשנה טובה ומתוקה.

בלב כל יהודי מורגשת התעוררות בימי חודש אלול. אנו מרגישים רצון להשתנות ולהיות טובים יותר, וחשים כמיהה לדבר-מה רוחני. בחודש הזה אנו מקבלים כוחות להשיג דברים שתמיד היו נראים לנו קשים ובלתי אפשריים. זה הזמן לעצור לרגע ממרוץ החיים, לחשוב על מה שאנחנו רוצים באמת להיות, ולנסות להתחיל ליישם את הרצונות הללו. זה הזמן לסלוח ולבקש סליחה.

סליחות

'סליחות' הוא שם כולל לסדר של פסוקים, תפילות ופיוטים, שתוכנם הוא חרטה ובקשת מחילה, קינה על החורבן וציפייה לגאולה. אמירת סליחות בתקופה זו של השנה היא מנהג קדום בקהילות ישראל; הספרדים נוהגים לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, והאשכנזים - מהשבוע שלפני ראש השנה. את הסליחות נוהגים לומר בשעה מוקדמת בבוקר או בחצות הלילה, אך ניתן לומר אותן גם במשך היום.

 

ראש השנה

ביום א' בתשרי נברא אדם הראשון, וזהו היום הראשון בלוח השנה היהודי. ב'ממלכתו' של הקב'ה, ראש השנה הוא 'החג הלאומי' שבו אנו מכריזים מחדש על אמונתנו בה' ועל קבלת מלכותו. בעניין זה עוסקות רבות מתפילות היום, ומבחינה זו ראש השנה נחשב ליום של שמחה.

כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש-השנה הקב'ה שופט את האדם ואת העולם וקובע את גורלם למשך השנה כולה. משום כך ראש השנה נקרא גם 'יום הדין'. מבחינה זו יש בו מתח מסוים, אבל אנו בוטחים בקב'ה שהוא רוצה בטובתנו, ולכן יסלח לנו וידון אותנו לשנה טובה ומתוקה.

לפני ראש השנה אנו מבקשים סליחה ומחילה מאת הקב'ה, ומקבלים על עצמנו לעשות טוב מכאן ולהבא. כך אנו נכנסים ליום הדין כבעלי תשובה, והקב'ה מוחל לנו על עוונותינו.

תקיעת שופר

מצות עשה מן התורה לשמוע תקיעת שופר בראש השנה. התקיעה היא חלק מסדר התפילה בציבור, אך ניתן לבצע אותה גם בנפרד, עבור מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסת. למצוה זו יש כמה וכמה משמעויות: קול השופר מסמל את ההכרזה על מלכות ה', מעורר את האדם לתשובה, ויש בו גם משמעות של 'צעקה' לה' שידון אותנו לשנה טובה.

עשרת ימי תשובה

עשרת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, נקראים 'עשרת ימי תשובה', והם מוקדשים לעשיית תשובה ובקשת סליחה איש מרעהו. בימים אלו התשובה קלה יותר והיא מתקבלת מיד, ועליהם נאמר הפסוק: 'דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ, קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב'. שיאם של עשרת ימי תשובה הוא יום הכיפורים, שמוקדש כולו לתשובה ולכפרה.

תשובה

רעיון התשובה הוא אחד מעיקרי התורה. אנו איננו כבולים למעשים שעשינו בעבר או להרגלים שליליים, ותמיד יש מקום לשינוי ולתיקון. התורה מבטיחה שכל מי ששב בתשובה - הקב'ה מקבל אותו, סולח לו ומנקה אותו מעוונותיו. מי שחזר בתשובה הוא חביב לפני ה' כאילו לא חטא מעולם, וחכמים אף אמרו ש'במקום שבעלי תשובה עומדים - צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד'.

תהליך התשובה כולל את עזיבת החטא והפסקתו, חרטה עליו וקבלה לעתיד, כלומר החלטה שלא לחזור עליו. ביחד עם זה יש צורך גם בוידוי: יש להתוודות לפני ה' על כך שחטאנו, על החרטה שלנו ועל ההחלטה שלא לחזור על החטא. בחטא שבין אדם לחברו, צריך גם לבקש סליחה מהחבר ולפייס אותו, וכן יש לפצות אותו אם נגרם לו נזק כספי.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר