מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת נצבים, כ'ח באלול תשע'ה, 12/9/15

איך נפלו גיבורים

בכ'ח באלול שנת ב' אלפים תתפ'ב, נפל שאול המלך עם שלושת בניו בגלבוע, בקרב עם הפלישתים. שאול היה המלך הראשון של ממלכת ישראל, לאחר תקופת הזקנים והשופטים שהיו אחר יהושע בן נון עם כניסת בני ישראל לארץ ישראל. שאול ידע שהוא עתיד ליפול בקרב עם הפלישתים, כפי ששמע מנבואת בעלת האוב מעין דור, אולם הוא קיבל עליו באהבה את גזירת הקב'ה ויצא למלחמה מתוך קבלת עול מלכות שמים. חז'ל הפליגו בשבחו של שאול המלך, עד שאמרו עליו שכשעלה למלכותו לא טָעַם טַעַם חטא, ורבי יוחנן אמר שעוונותיו נמחלו לאחר מותו ושמואל הנביא הבטיח לו בעודו בחיים שיהיה 'עמו במחיצתו' בעולם העליון.

יום ראשון, כ'ט באלול תשע'ה, 13/9/15

אחר החיתום

כ'ט באלול, הוא היום האחרון של השנה ובו מסתיימת השנה כולה. חז'ל לימדונו ש'הכל הולך אחר החיתום' (הסוף, הגמר), דהיינו שהכל נמדד לפי הגמר והסיום של העניין. לכן, יש חשיבות גדולה ליום זה שחותם את השנה כולה, והוא מהווה את הכניסה לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. יש הנוהגים לצום ביום זה לפחות חצי יום ולהשתטח על קברי צדיקים, כדי להעתיר ולהתפלל לקב'ה שיחתום את גזר דיננו בראש השנה בספרם של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

יום שני, א' בתשרי תשע'ו, 14/9/15

ראש השנה

א' בתשרי, הוא היום הראשון של שני ימי ראש השנה, והוא היום הראשון של השנה החדשה. בראש השנה אנו ממליכים את הקב'ה על הבריאה כולה, ויום זה נחשב גם כיום הדין שבו הקב'ה דן את כל באי העולם על כל מעשיהם במשך השנה שעברה, וקובע את עתידם לשנה הבאה. היום מסמל גם את היום הראשון בשנה למניין הלוח היהודי, והשנה מסתיימים בו רבים מהלכות שנת השמיטה שחלו בשנה שחלפה. בראש השנה יש מצווה מן התורה לתקוע בשופר כדי להזכיר את עניין התשובה ולעורר רחמי שמים לגזור את דיננו לטובה. מרבים ביום זה בתפילות ומוסיפים בתפילת מוסף את פסוקי מלכויות זיכרונות ושופרות. ישנם גם פיוטים שונים בסדרי התפילה בעדות ישראל, ובקריאת התורה קוראים את סיפור לידת יצחק, ואילו ביום השני קוראים את פרשת עקידת יצחק. בליל החג נהוג לאכול סימנים מיוחדים כגון תפוח בדבש ועוד, לסמל מתיקות וריבוי מעשים טובים לקראת השנה החדשה.

יום שלישי, ב' בתשרי תשע'ו, 15/9/15

יום ב' של ראש השנה

ב' בתשרי, הוא היום השני של ראש השנה ונוהגים בו בדיוק כפי שנהגו ביום הקודם. בזמן הקדום, בתקופת בתי המקדש הראשון והשני, היו מקדשים את החודש על פי עדות בית הדין שבירושלים על ידי ראיית הירח, ומכיוון שלא ידעו מתי יחול החג היו חוגגים את ראש השנה בשני הימים מספק. כיום, אע'פ שכבר הונהג הלוח העברי עוד מימי האמוראים בתקופת אביי ורבא, עדיין ממשיכים בחוץ לארץ על יום טוב שני של גלויות, ואת ראש השנה חוגגים יומיים לזכר המנהג הקדום. אבל כמובן שעניין שני הימים של ראש השנה טעם וסוד בדבר והכול כדי למתק את דינם של עם ישראל שנידונים בראש השנה על כל מעשיהם.

יום רביעי, ג' בתשרי תשע'ו, 16/9/15

צום גדליה

בג' בתשרי, חל 'צום גדליה' שהוא אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש, ובו מתענים כמו בכל התעניות, לא אוכלים ולא שותים עד מוצאי היום. הצום נקבע בידי חז'ל, לאחר שגדליה בן אחיקם, המנהיג האחרון של שארית הפליטה בירושלים לאחר חורבן בית המקדש הראשון, נרצח באופן נפשע בידי אנשים שקינאו בכך שעלה לגדולה, ובכך הם המיטו חורבן סופי על פליטי החורבן. חז'ל הגדירו את מותו של גדליה במשפט 'קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו', ולכן קבעו יום זה ליום צום ותענית. במשך הדורות נחלקו רבים מגדולי ישראל, אם גדליה נהרג בג' בתשרי או שנהרג יום או יומיים קודם לכן בראש השנה, והצום נדחה לג' בתשרי, כדי שלא להתענות בראש השנה.

יום חמישי, ד' בתשרי תשע'ו, 17/9/15

עשרת ימי תשובה

עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, נקראים 'עשרת ימי תשובה'. ימים אלו נועדו לעשיית תשובה ובקשת סליחה איש מרעהו, ותיקון המעשים לקראת יום הכיפורים, שבו נחתם גזר דינו של האדם. הימים נקראים גם 'בין כסה לעשור', על שם הפסוק בתהלים 'תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו', וחז'ל הסבירו במדרש שראש השנה נקרא בשם כסה, שהוא מלשון כיסוי, מכיוון שרוב החגים מתקיימים באמצע החודש כאשר הירח גלוי וברור, ואילו ראש השנה נחגג בתחילת החודש כאשר הירח מוסתר מאתנו. את הפסוק 'דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב', דרשו חז'ל על ימים אלו, שבהם הקב'ה נמצא אתנו וקרוב אלינו, ולכן יפה היא התשובה בימים אלו לתקן את העבר ולקבל קבלות טובות לעתיד טוב יותר.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר