בית כנסת (א')

יוסף רזניק תגובות: 0

יוסף רזניק - בית כנסת (א')

בימים הקדושים שעברו עלינו, שהינו שעות רבות בבית הכנסת. ישנם אנשים שבמשך השנה כמעט שאינם מגיעים לבית הכנסת, אבל מקפידים לעשות זאת בימים הנוראים. זו ההזדמנות לכתוב על המקום הזה, שהוא המוסד המרכזי בכל קהילה יהודית.

הציבור הוא העיקר

אמנם רבים אינם מודעים לכך, אך עבודת ה' החשובה ביותר איננה זו שהאדם עושה באופן אישי, אלא זו הנעשית על ידי הציבור בכללותו. בימי קדם עניין זה התבטא בעיקר בעבודת בית המקדש, שנעשתה בשם העם כולו. כיום, שבית המקדש חרב, השריד היחיד שנשאר לנו מעבודת הציבור הוא התפילה בבית הכנסת. משום כך בית הכנסת נקרא גם 'מקדש מעט'. ובגלל קדושת המקום, גם מי שמסיבה מסוימת מתפלל ביחידות, עדיף שיעשה זאת בבית הכנסת ולא בבית.

מי צריך לבנות בית כנסת?

על פי ההלכה, בכל מקום שיש בו עשרה יהודים צריך לדאוג למקום תפילה ציבורי, שנקרא 'בית כנסת' מלשון כינוס והתאספות. חובה זו מוטלת על כל חברי הקהילה, ובקהילות רבות גבו מסים מיוחדים לצורך כך. במקרים אחרים היו אלה תורמים שמימנו את הבנייה ואת החזקת המקום.

במשך ההיסטוריה היהודית פעלו בכל העולם רבבות רבות של בתי כנסת - מחדרים קטנים ופשוטים עד מבנים גדולים ומפוארים ביותר. בארץ ישראל בלבד התגלו יותר ממאה בתי כנסת עתיקים, חלקם עוד מתקופת בית שני. בחלק מבתי הכנסת הללו נמצאו פסיפסים יפים וקישוטי אבן, וכן כתובות אבן המנציחות את האנשים שתרמו לבניין. כך למשל נכתב בבית הכנסת בישוב ברעם, לפני כ-1800 שנה: 'יוסה הלוי בן לוי עשה המשקוף הזה, תבוא ברכה במעשיו שלום'.

כיצד יש להתנהג בבית כנסת?

בית כנסת הוא מקום קדוש, ולכן יש לנהוג בו בכבוד ואין לעסוק בו בענייני חול אלא רק בענייני מצווה. אין להיכנס לבית כנסת כמחסה מגשם או משמש או כקיצור דרך בלבד. אסור לשוחח בבית הכנסת שיחות חולין (אפילו שלא בזמן התפילה), ואין לאכול ולשתות בו אלא בסעודת מצווה, או כדי למנוע ביטול תורה. חכמי הדורות האחרונים שיבחו את בני עדות המזרח, על שהם נזהרים במיוחד בקדושת בית הכנסת.

מה ההבדל בין 'בית כנסת' ל'בית מדרש'?

בית כנסת מיועד לתפילה, ואילו בית מדרש מיועד ללימוד תורה. קדושתו של בית מדרש גדולה מזו של בית כנסת, ולכן מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש אך לא להיפך. אמנם בימינו, רוב בתי הכנסת ובתי המדרש מיועדים גם לתפילה וגם ללימוד, ולכן דינם שווה.

מי יכול להיות שליח ציבור (חזן) לתפילה?

שליח הציבור הוא כשמו - ה'נציג' של הקהל לפני הקב'ה, ולכן עליו להיות ראוי לכך. כאשר מדובר בתפילה אקראית, כל אדם שומר מצוות יכול להיות שליח ציבור. אולם בקהילות שבהן ממנים שליח ציבור קבוע לכל התפילות, יש להקפיד שיהיה זה אדם בוגר (ולא נער), ירא שמים, עניו ומקובל על הציבור, וכמובן עליו לדעת להתפלל בצורה מדויקת ויפה. בתפילות הימים הנוראים ישנה אחריות מיוחדת, ולכן יש לחפש שליח ציבור גדול בתורה ובמעשים טובים עד כמה שאפשר. אמנם בכל מקרה אין להיכנס למחלוקת או מריבה ח'ו בגלל עניין זה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר