השר הנדיב

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת בראשית, כ'ז בתשרי תשע'ו, 10/10/15

רבי יצחק הזקן

ביום זה חל יום פטירתו של אחד מגדולי בעלי 'התוספות' שעל התלמוד הבבלי, רבנו יצחק הזקן, שהיה נינו של רש'י ואחיינם של שלושת האחים מראשוני בעלי התוספות, רבנו תם, הרשב'ם והריב'ם. הר'י מכונה 'בעל התוספות', בהיותו אחד מחשובי המפרשים של התוספות, שהם פירושים, קושיות ותירוצים על התלמוד הבבלי. את התוספות שחיבר לומדים עד היום רבבות בחורי ישיבות ותלמידי חכמים בעולם היהודי כולו, וחידושיו הפכו להיות חלק בלתי נפרד מלימוד הגמרא עד היום.

יום שני, כ'ט בתשרי תשע'ו, 12/10/15

שמעון הצדיק

בתאריך זה חל יום פטירתו של שמעון הצדיק, שהיה משיירי הכנסת הגדולה ומראשוני התנאים ואבות התורה שבעל פה. שמעון הצדיק היה מתלמידיו של עזרא הסופר והיה כהן גדול במשך ארבעים שנה בתחילת בית המקדש השני. ימיו היו ימים טובים לעם ישראל ולאחר פטירתו חלו שינויים שלא לטובה בבית המקדש. בארבעים שנות כהונתו היה הגורל של ה' בהגרלה על שני השעירים ביום הכיפורים עולה בימין ולשון של זהורית הייתה מלבינה כרמז לכך שנמחלו עוונותיהם של ישראל. הנר המערבי של המנורה היה דולק, ואש של המערכה הייתה מתגברת מאליה עד שלא היה צורך להוסיף עצים. שרתה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן שהיה מקבל חתיכה בגודל כזית היה שבע כאילו אכל הרבה, ובימיו לא היה השעיר המשתלח לעזאזל מגיע למחצית ההר עד שהתפרק לחתיכות, כרמז שנמחלו עוונותיהם ישראל. שמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון, שכבש את ארץ ישראל מידי הפרסים ואלכסנדר השתחווה לו באומרו שדמות דיוקנו של שמעון הצדיק מלווה אותו בכל מלחמותיו. קברו של שמעון הצדיק מצוי בפאתי השכונה שנקראת על שמו בצפונה של העיר העתיקה. כיום פוקדים רבים את המקום ומתפללים בו להיוושע בזכות התנא הקדוש.

יום שלישי, ל' בתשרי תשע'ו, 13/10/15

ראש חודש

ל' בתשרי, הוא היום הראשון של ראש חודש מר - חשוון מתוך שני ימי ראש חודש. ראש חודש נחשב כיום חג באופן מסוים עוד מזמן התנ'ך, ובזמן בית המקדש היו מקריבים בו קרבנות מיוחדים של מוסף על המזבח. בזמן בית המקדש ואף כמה מאות שנים לאחר מכן, היו חכמי ישראל קובעים את קידוש החודש על פי עדי ראייה שצפו בזמן מולד הירח, אולם עקב הקושי להמשיך בנוהג זה תחת השלטון הרומאי, קבע הלל השני בשנת ג' אלפים קי'ט, את הלוח העברי, שיסודותיו נקבעו עד סוף כל הדורות ועל פי לוח זה אנו קובעים את מהלך השנה ואת סדר החגים והמועדים. בראש חודש מוסיפים 'יעלה ויבוא' בתפילה ובברכת המזון, קוראים בתורה ומתפללים תפילת מוסף.

יום רביעי, א' בחשוון תשע'ו, 14/10/15

חודש מר - חשוון

 

 

  • החודש השני במניין חודשי השנה לבריאת העולם, והחודש השמיני בתורה למניין החודשים ליציאת מצרים הוא חודש חשוון.
  • החודש נקרא בספרי הנביאים בשם 'ירח בול'. יש אומרים שהוא מלשון יבול, או מלשון נבל שעלי האילן נובלים.
  • אחרים מסבירים את השם בול מלשון מבול, כי בחודש זה התחיל המבול לרדת על הארץ.
  • חז'ל דרשו את שם החודש מלשון 'מר' שמשמעותו טיפות מים, כמו שכתוב: 'הן גוים כמר מדלי', והוא על שם טיפות הגשם שיורדות בחודש זה.
  • יש שמצאו רמז בשם החודש מלשון מרירות, כי בחודש זה אין חגים או אירועים שמחים אחרים, ואף אירעו בו כמה מאורעות מצערים.
  • השם מר - חשוון כמו כל החודשים, מוצאו מבבל ומשמעות השם באשורית הוא: 'ארוחשמני' 'או וורח-שמן', שמשמעותו החודש השמיני. ייתכן והשם מר - חשוון מורכב משתי מלים: מרחש, ון. מרחש - רחש, מבוע מים. ון - מים, מפני התגברות המעיינות.
  • בעדות תימן עד היום נקרא החודש כך: 'מְרַח שְׁוָן'. בפי כולם נקרא החודש בשמו המקוצר והלא נכון 'חשון'.
  • בספרי החסידות מוסבר שם החודש מר חשוון מלשון מרחשין השפתיים, וממשיכים את התפילות שהתפללנו בחודש תשרי.
  • חודש מר - חשוון לעתים הוא חודש חסר בן עשרים ותשעה ימים, ולעתים הוא מלא בן שלושים יום.
  • בז' במר - חשון, מתחילים לשאול על הגשמים בתפילת שמונה עשרה 'ותן טל ומטר'.

 

 

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר