יראת ה'

יוסף רזניק תגובות: 0

יראת ה' – יוסף רזניק

בשבוע שעבר קראנו בתורה על עקדת יצחק, שאחריה אמר ה' לאברהם: 'עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי יְרֵא אֱ-לֹהִים אַתָּה'. הקב'ה העמיד את אברהם אבינו בניסיון קשה, ואברהם עמד בו בזכות יראת ה' שהיתה בלבו, ובזכות זה ה' בירך בברכות גדולות אותו ואת כל הדורות אחריו.

יש לך כנפי רוח

יראת ה', המכונה גם 'יראת שמים', היא בראש ובראשונה מצוה מן התורה, שנאמר (דברים ו, יג; י, כ): 'אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ תִּירָא'. אמנם עניין זה הוא הרבה מעבר למצווה פרטית: היראה, ביחד עם האהבה, מרכיבות יחד את הקשר שלנו עם ה', שהוא הבסיס לכל המצוות כולן.

בזוהר הקדוש נמשלו היראה והאהבה לשתי כנפיים של ציפור, שכדי לעוף מעלה מעלה צריך את שתיהן, ואי אפשר להסתפק באחת מהן בלבד. ניתן לומר שהאהבה היא ההזדהות הפנימית עם הקב'ה ועם התורה והמצוות, ואילו היראה היא תחושת המחויבות לקיום רצון ה', גם אם כרגע לא 'מתחשק' לנו. יראת ה' ואהבתו הן מן ה'מצוות התמידיות' שאמורות ללוות את האדם בכל רגע מחייו, גם כשהוא לא חושב עליהן בפועל.

זהירות, העבריין ייענש!

ליראת ה' יש מדרגות רבות, אך חכמי המוסר הגדירו בה שתי מדרגות עיקריות: האחת היא 'יראת העונש', והשניה 'יראת הרוממות'. יראת העונש היא כפשוטה - להתיירא מהעונש הצפוי על העבירות, ומתוך כך להימנע מלעבור על רצון ה'. זו מדרגה יחסית נמוכה, אך היא חשובה ונצרכת כדי להתגבר על התאוות.

האם יראת העונש אינה גורמת לאדם להיות מבוהל ומפוחד כל הזמן?

בספר משלי (יט, כג) נאמר: 'יִרְאַת ה' - לְחַיִּים', ופירוש הדבר שיראת ה' אמורה להביא את האדם לחיוּת ושמחה ולא להיפך. ניתן להמשיל את הדבר לאדם שהולך על המדרכה לצד כביש סואן: אדם זה יודע בבירור, שאם הוא יקפוץ לפתע לכביש, הוא עלול להיפצע קשה או חמור מכך ח'ו. אמנם דוקא מפני שהוא מודע היטב לסכנה ומתיירא מפניה, הוא יכול ללכת ברוגע ושלווה, כיון שברור לו שהוא לא עומד לעשות דבר טיפשי שכזה. באופן כזה, ולמרות שהדבר נשמע מפתיע, ככל שהאדם מפחד יותר מהעונש על העבירות, כך הוא מפחד פחות שהעונש יבוא עליו בפועל, שכן ברור לו שהוא לא עומד לעבור את העבירות הללו.

מהי 'יראת הרוממות'?

יראת הרוממות דומה למושג 'יראת כבוד'. זוהי התחושה המגיעה לאדם בשעה שהוא תופס משהו מגדולתו ורוממותו של הקב'ה. כאשר האדם מתבונן למשל בגודל הבלתי נתפס של היקום ושל הכוכבים, או בחכמה המופלאה שבגוף האדם, וכדומה - הוא מבין ומרגיש מעט מגדולת ה', ומרגיש גם עד כמה הוא עצמו קטן. תחושה זו מביאה את האדם לכבד את הקב'ה, ולהירתע מכל מעשה שעלול לפגום בכבוד הזה. ראיית גדולת ה' מביאה אותנו גם לרצות להתקרב אליו, כדי שגם אנו נהיה קשורים לאותו גודל ולא נישאר בקטנותנו.

חכמים המשילו את יראת ה' ליראה מפני מלך או שליט גדול. ואמנם בימינו המלכים והשליטים איבדו את רוב כוחם ותפארתם, אולם עדיין ניתן להרגיש יראת כבוד כלפי אדם המייצג אומה חשובה. ומי שזכה להיפגש עם אדם גדול באמת, שלמד את תורת ה' והולך בדרכיו, בוודאי הרגיש גם הוא יראה וכבוד שהן מעין יראת ה', כפי שאמרו חכמים: 'מורא רבך - כמורא שמים'.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר