חודש כסלו

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת תולדות, ב' בכסלו תשע'ו, 14/11/15

חודש כסלו

 • החודש השלישי למניין החודשים לבריאת העולם, והחודש התשיעי למניין החודשים בתורה ליציאת מצרים, הוא חודש כסלו.
 • החודש נזכר בתנ'ך פעמיים, בספר זכריה ובספר נחמיה: 'בארבעה לחודש התשיעי בכסלו', 'ויהי בחודש כסלו'.
 • שם החודש כמו כל החודשים, הגיע מבבל, ובאשורית נקרא החודש 'כסילימו', שפירושו עבה ושמֵן כמו 'כסלים' בלשון הקודש.
 • רש'י מסביר את השם כסלו מלשון תלם, על שם התלמים אשר נוצרים אחרי החרישה שנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו.
 • יש המשערים כי מקור השם 'כסלו' הוא מלשון כסל שמשמעותו תוחלת, שכן בתקופת שנה זו מייחלים לגשמים.
 • בספרי החסידות נקשר שם החג עם חנוכה, וכסלו הוא מלשון ביטחון על שם הפסוק: 'אם שמתי זהב כסלי', שעיקר הנס בחנוכה בא מתוך אמונה וביטחון.
 • בחודש כסלו מתגברים הגשמים ואם לא מתחילים לרדת חלילה, בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור.
 • כסלו לעתים חודש חסר בן עשרים ותשעה ימים, ולעתים חודש מלא בן שלושים יום.
 • בכ'ה בכסלו מתחילים ימי החנוכה להודות לה' על הניסים שעשה לנו בימים ההם בזמן החשמונאים.

 

יום ראשון, ג' בכסלו תשע'ו, 15/11/15

מזל חודש כסלו

 • מזל חודש כסלו, הוא מזל קשת, על שם הפסוק ביחזקאל: 'כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם', כי חודש כסלו זמן גשמים הוא והגשם והשמש מתערבבים זה בזה והקשת נראית בענן.
 • מזל החודש מסמל גם את הקשת של החשמונאים שניצחו בחודש זה את מלכות יוון והביאו ישועה לישראל.
 • לפי המדרש רבה, מזל הקשת מרמז על יוסף הצדיק שעליו נאמר 'ותשב באיתן קשתו'.
 • בחודש כסלו, נראית מערכת כוכבים בשמים שנקראת 'כסיל' (כיום: אוריון) על שם החודש כסלו. 

 

יום שני, ד' בכסלו תשע'ו, 16/11/15

הצלת יהודי טבריה

בד' בכסלו שנת תק'ג, לפני למעלה ממאתיים ושבעים שנה, ניצלו יהודי העיר טבריה מידיו של הפאשה התורכי סולימאן, ויום זה הפך ליום חגם של יהודי העיר לדורות. רק שלוש שנים לפני כן, נבנתה העיר טבריה מחדש על ידי מושל הגליל דאהיר אל עומאר, שהזמין את הגאון רבי חיים אבועלפיה רבה של תורכיה, כדי לחדש את היישוב היהודי בעיר לאחר הרס של שבעים שנה. רבי חיים נענה להזמנה, ובהיותו כבן שבעים עלה לטבריה והפך לרבה הנערץ של העיר, בה שימש שנים רבות קודם לכן סבו רבי חיים אבולעפיה הזקן.

המושל כיבד את הרב בכבוד גדול, בעיר נבנו בית כנסת, בית מרחץ, חנויות ובתים מרווחים, ואל העיר החלו לעלות עולים רבים שהתיישבו בה. הצלחתו של המושל שהיה ממוצא בדואי, הייתה לצנינים בעיני השלטון התורכי המסואב, והוא שלח כאמור את הפאשה כדי להילחם בו, אולם יהודי העיר בהנהגת הרב אבולעפיה השיבו מלחמה שערה והצליחו להביס את צבאו של הפאשה שנסוג לאחר מפלה ניצחת, מאז הפך יום זה ליום חגם של יהודי טבריה.

יום רביעי, ו' בכסלו תשע'ו, 18/11/15

פעיל ההצלה של יהודי השואה

בו' בכסלו תשי'ח, נפטר רבי מיכאל דב וייסמנדל, מפעיליה הבולטים של תקופת השואה אשר השקיע מאמצים רבים לעצור את השמדת יהודי הונגריה, שיגר מכתבים למדינות המערב כדי לגלות את פשעי הנאצים והתחנן לקבל סכומים גדולים כדי לשחד עמם את השלטונות הנאציים להפסיק את משלוחי המוות למחנות ההשמדה. הרב הצליח ליצור קשרים מעולים עם קצינים נאציים בכירים שהגיעו עמו להסכם, אך בהעדר סכומי כסף משמעותיים וחוסר שיתוף הפעולה מצד גורמים בעולם החופשי, המשיכה מכונת ההשמדה הנאצית במלוא עוזה ומיליוני יהודי הונגריה הובלו אל המשרפות, השם ייקום דמם.

מצמרר לקרוא את מכתביו של הרב וייסמנדל אותם שיגר למדינות החופש, ובאחד ממכתביו הוא כותב: 'אין אנחנו מבינים, איך אתם אוכלים ושותים? איך אתם ישנים על מיטתכם? איך אתם מטיילים בחוצות? וזה האחריות מוטל עליכם. זה חודשיים אנחנו צועקים, ועדיין כלום לא עשיתם. אחינו בני ישראל האם השתגעתם? האם אינכם יודעים באיזה גיהינום אנחנו חיים?? אתם שומרים את הכסף, למה אתם ממתינים?' הרב וייסמנדל הצליח לשרוד את השואה והיה הראשון שהחל לעסוק בדילוגי האותיות שבתורה, בהם טמונים רמזים וסודות רבים.

יום חמישי, ז' בכסלו תשע'ו, 19/11/15

סיום מלחמת העולם הראשונה

בז' בכסלו תרע'ט, בשעה 11.11, הסתיימה מלחמת העולם הראשונה באופן רשמי. פולין הכריזה באותה עת על עצמאותה, לאחר 127 שנה בהם הייתה מחולקת תחת שלטון רוסיה, אוסטריה ופרוסיה.

יום שישי, ח' בכסלו תשע'ו, 20/11/15

שריפת הקינה

ח' בכסלו, הוא יום תענית צדיקים, על שריפת מגילת הקינות שכתב ברוך בן נריה מפיו של ירמיהו הנביא בימיו של יהויקים המלך. ברוך קרא את המגילה, בה התנבא ירמיהו על חורבן ירושלים, באוזני כל העם אשר בירושלים פתח שער בית ה', והמלך ישב בבית החורף כשהאח לפניו בוערת, וכששמע את דברי הנבואה כעס וקרע את המגילה ושרפה באש. יש חילוקי דעות באיזה יום אירע הדבר, האם בה' בכסלו, בז' בו, בח' או בכ'ח. וכתב השל'ה הקדוש שהמתענה בכל הימים הללו, לא יתענה בימי החנוכה שהם ימי שמחה. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר