כוחה של תשובה

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת ויצא, ט' בכסלו תשע'ו, 21/11/15

הקב'ה ממלא את ימי הצדיקים

ט' בכסלו, הוא גם יום לידתו בשנת תקל'ד של האדמו'ר האמצעי בשושלת חב'ד ליובאוויטש, הרב הקדוש רבי דובער זי'ע, בנו של האדמו'ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, ויום זה הוא גם יום פטירתו בשנת תקפ'ח. זכה צדיק זה שנפטר ביום לידתו כאבותינו הקדושים, שהקב'ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, וכל ימיו היו שלימות בעבודת ה', כפי שנאמר 'את מספר ימיך אמלא', ימים מלאים שכל רגע שבהם היה מנוצל לתורה ומצוות ועשיית חסד עם הזולת. מעניין שגם יום גאולתו של האדמו'ר האמצעי, שנאסר בידי שלטונות רוסיה באשמת תמיכה ביהודי ארץ ישראל שהייתה תחת שלטון יריביהם התורכים, עד שהוכח כי העלילה שקרית. וביום שלמחרת, י' בכסלו יצא ממאסרו.

יום שלישי, י'ב בכסלו תשע'ו, 24/11/15

יום היסטורי

י'ב בכסלו הוא יום היסטורי לעמנו וציון דרך חשוב בעולם התורה שבעל-פה. ביום זה נחתם התלמוד הבבלי, לפני 1,516 שנה, בשנת ד' אלפים ר'ס, ויום זה מסמל את סיום תקופת האמוראים, מפרשי התורה שבעל פה, שדבריהם כונסו בעשרים כרכי התלמוד הבבלי, המבאר את תורותיהם של התנאים מייסדי התורה שבעל פה ועל פיהם מתבססת הפסיקה ההלכתית שמלווה כל יהודי בכל חייו. ביום זה נפטר רבינא בנו של רב הונא, שהיה ראש ישיבת סורא, והוא ערך את התלמוד הבבלי יחד עם חברו רב אשי. מסיבה זו הוא מכונה 'רבינא האחרון', כי הוא נחשב אחרון האמוראים ועם פטירתו הסתיימה התקופה, והחלה תקופתם של 'הסבוראים' שתפקידם היה להסביר את דברי האמוראים שקדמו להם, ולאחריהם התחילה תקופת 'הגאונים', ואחריהם הראשונים והאחרונים עד ימינו אנו.  

בתלמוד הבבלי ישנם 2,711 דפים, וסדרו מבוסס על ששת הסדרים של המשנה, במגוון נושאים המקיפים את כל ענפי תורת ישראל. לאורך כל הדורות, היה התלמוד הבבלי עיקר הלימוד של בני הישיבות, והוא נחשב לבסיס ההלכה בכל תחומי החיים. לפני כמאה שנה, הציע רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת לובלין, את רעיון 'הדף היומי', על פיו ילמדו כל בית ישראל דף זהה ליום לפי הסדר, וכך יסיימו יחד מדי שבע שנים ומחצה את התלמוד הבבלי כולו. הרעיון הכה גלים, ומיום ליום מיתוספים לומדים נוספים שמונים כיום רבבות של לומדים מכל גווני הקשת, ועם ישראל מתאחד כולו בעולם כולו, ומי יוכל לו.

יום רביעי, י'ג בכסלו תשע'ו, 25/11/15

סופם של רשעים

בימים אלו של חודש כסלו, בשנת תש'ז, לפני כמעט 70 שנה, התנהלו 'משפטי נירנברג' המפורסמים, בהם הועמדו ראשי המשטר בגרמניה הנאצית ימ'ש באשמת פשעים נגד האנושות ורצח עם. היה זה כשנתיים לאחר סיום שואת יהודי אירופה, בה נרצח שליש מעמנו וכשישה מיליון יהודים הי'ד עלו על המוקד ומסרו את נפשם על קידוש השם. דיוני המשפט נמשכו ימים ארוכים, במהלכם הוצגו פשעיהם המחרידים של ראשי הנאצים, והזעזוע היה נחלת כל המשתתפים במשפט. בסופו של דבר, הוחלט להוציא להורג 12 מתוך הנאשמים, אלא שאחד מהם נידון בהיעדרו, ואחד התאבד בתאו טרם הוצא להורג. בסופו של דבר נתלו עשרה פושעים נאציים, ומדהים לגלות כי היתה זו כאילו היסטוריה חוזרת של 'עשרת בני המן' שנתלו על העץ כמסופר במגילת אסתר. כמו עשרת בני המן, גם עשרת הפושעים הנאציים נתלו על העץ, ואחד מהם קרא לפני מותו 'משתה פורים 1946'. מדהים לגלות עוד יותר, כי במגילת אסתר שנכתב לפני כמעט 2,400 שנה, יש רמז מפליא להוצאתם להורג של ראשי הנאצים. ברשימת עשרת בני המן המוזכרים במגילה, ישנן שלוש אותיות קטנות שמרכיבות יחד את המלה תש'ז, ויש גם אות ו' גדולה בשם ויזתא, והרי לנו רמז מפליא כי בשנת תש'ז לאלף השישי (ו'), ייתלו עשרת בני המן על העץ. מדהים לראות, כיצד כל מאורעות העולם העתידיים כבר מוזכרים ורמוזים בתורה הקדושה, שהיא יסוד הבריאה כולה ועל פיה השתית הקב'ה את עולמנו.

יום חמישי, י'ד בכסלו תשע'ו, 26/11/15

כוחה של תשובה

י'ד בכסלו הוא יום לידתו ופטירתו של ראובן, בכור הבנים של יעקב אבינו. אמו הייתה לאה והיא קראה לו בשם ראובן, כדי להודות לה' שראה בעוניה ובצערה והיא זכתה בהולדת בנה זה. בתורה מסופר על ראובן שניסה להציל את אחיו הצעיר יוסף מידיהם של שאר האחים שביקשו להרע לו, והוא הציע שלא להרוג אותו אלא להשליך אותו אל אחד הבורות. בהמשך מסופר על שנשא את בלהה אשת אביו, אולם חז'ל הסבירו כי פירוש הפסוקים אינם כפשוטם וכל האומר שראובן חטא אינו אלא טועה, והם מוספים שראובן בן יעקב ישב בשק ותענית במשך שנים רבות כדי לכפר על חטאו, שביחס לשיעור קומתו וחשיבותו היה זקוק לשוב עליו בתשובה. הקב'ה קיבל את תשובתו ואמר לו 'מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחילה. חייך, שבן-בנך עומד ופותח בתשובה תחילה', והיה זה הנביא הושע שאמר 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך'. מכאן למדנו על כוחה של התשובה, שהקב'ה מקבל אותה מידי כל מי ששב אליו באמת ובתמים, ועל אף שחטא רבות לפניו והמרה את פיו, מקבל הוא את השבים אליו ונותן יד לכל מי שמבקש להיטיב את דרכו.

יום שישי, ט'ו בכסלו תשע'ו, 27/11/15

תורה וגדולה במקום אחד

בערב שבת קודש, ט'ו בכסלו שנת ג' אלפים תתקע'ג לערך, נפטר רבנו יהודה הנשיא, המכונה 'רבי' סתם או רבנו הקדוש על שם קדושתו הגדולה, מחבר המשנה.

הוא היה מצאצאיו של הלל הזקן ונחשב כחותם תקופת התנאים. תקופתו הייתה בתקופת הגזירות שלאחר מרד בר כוכבא, אולם הוא הצליח ליצור קשרי ידידות עם אנטונינוס מלך רומי והיה נשיא עם ישראל, וזכה לעושר וגדולה, תורה ומעשים טובים במקום אחד.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר