הכוסות שהתנפצו

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 371

הכוסות שהתנפצו

'נרות מוכנים להדלקה בעשרים שקלים' הכריז השלט שהיה על הדוכן המוצב בחוץ, ליד חנות המכולת השכונתית של ששון. המבצע היה על נרות חנוכה מוכנים להדלקה עם שמן ופתילות בתוך כוסות זכוכית. שמעון עבר במקום, והחליט לקנות את הנרות. הוא לקח את הנרות הביתה, הניח אותם על אדן החלון והתכונן להדלקה. ברגע האחרון החליט שמעון שכמות השמן שבנרות לא נראית מספיקה והחליט להוסיף עוד שמן כדי שיהיה פרסום הנס לזמן ארוך יותר.

לאחר ארבעים דקות שדלקו הנרות, התנפצה לפתע כוס הזכוכית כתוצאה מהחום, האש החלה להתפשט ושרפה את הווילון שהיה בסמוך לחנוכייה. כעת הגיע שמעון למכולת של ששון ותבע ממנו לשלם את הנזק שנגרם בגלל הכוסות הפגומים שמכר, אבל ששון טען: 'הכוסות שאני מוכר יכולים לעמוד בלחץ של החום, אני לא אשם שהוספת עוד שמן ובעקבות כך עוד חום, ולכן הכוס התנפצה...'

לעומתו טוען שמעון: 'לא היה כתוב על האריזה שזה מיועד רק לחצי שעה, או שאסור להוסיף שמן לכוסות, מדוע אתה מוכר מוצרים שעלולים לגרום נזקים? עכשיו תשלם לי על הווילון!'

מה דעתכם? מי חייב לשלם את הנזק ומי פטור מתשלום?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תוספתא 'בבא בתרא' פרק ו' הלכה ב' במילים: 'הלוקח קנקנים מחברו'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תט'ו סעיף ב' בדין: 'המצניע קוציו בתוך כותלו של חברו' והאם זה דומה למקרה שלנו? סימן תי'ח סעיף י' 'הדליק האחד אש ובא אחר...' והאם זה דומה למקרה שלנו.

תשובה לשאלה 'הצלם שלא צילם' (שאלה מס' 369)

תקציר השאלה השבועית: שייקה סגר עם אוריאל לצלם את האירוע ולהוציא 500 תמונות מגנט בכנס, עקב תקלה הגיעו לאולם כמות כפולה של אנשים, אוריאל לא הצליח להתמקם ולעבוד והצליח להוציא רק 150 מגנטים. שייקה רוצה לשלם רק על המגנטים שהדפיס, אבל אוריאל טוען שכיוון שהיה בלתי אפשרי לעבוד בצורה כזאת וזו בעיה של שייקה, מגיע לו התשלום במלואו. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אוריאל צריך לקבל את שכרו כפי שסוכם מראש, למעט הוצאות שבסופו של דבר לא הוציא מכיסו מכיוון שלא צילם.

תשובה בהרחבה: במקרה שלנו שייקה הזמין את אוריאל הצלם לצלם את האירוע והעבודה לא נעשתה במלואה. הדוגמא ההלכתית לנושא שלנו, היא ממקרה שבו הזמין אדם פועל ליום עבודה והתחרט ברגע האחרון והפועל כבר לא יכול למצוא עבודה אחרת לאותו יום, ההלכה קובעת שהמזמין חייב לשלם לפועל עבור יום העבודה כשכר 'יום בטלה' (בסיס שכר יומי ללא עבודה פיזית). אבל אם העבודה התבטלה בגלל מקרה חריג המוגדר כ'אונס' כיוון שלא הייתה אפשרות לעבוד - בעל הבית פטור מתשלום במידה ומקרה האונס הפתיע. אבל אם הפועל הגיע ממרחק חייב המזמין בכל זאת לשלם לו את הנסיעות, אבל לא צריך לשלם לו על יום עבודה, מכיוון שבמקרה כזה אנו אומרים 'מזלך גרם', שהרי באמת לא ידוע במזלו של מי נגרם את האונס, ובמקום שיש ספר אנו פוסקים ש'המוציא מחברו עליו הראיה', ולכן הפועל יצטרך להביא ראיה שמזלו של בעל הבית גרם את האונס, ובינתיים הבעלים פטור מלשלם. דבר זה נלמד מנידון בגמרא מסכת 'בבא מציעא' דפים ע'ו, ע'ז שם מדובר במקרה שהאונס קרה ברשותו של בעל הבית ואף על פי כן פטור מלשלם, וכך נפסק להלכה. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן של'ד סעיפים א'-ב' ברמ'א). ולכן במקרה שלנו שנראה דומה למקרה זה, שייקה יהיה פטור מלשלם מחיר מלא לאוריאל. ודי בתשלום דמי נסיעות ומחיר תמורה לעבודה שביצע.

פועל שהתחיל עבודה ובאמצע העבודה קרה לו אונס - האם צריך לשלם לו?

במקרה שאדם הזמין חשמלאי לתקן לו תקלה, ובאמצע העבודה אירעה הפסקת חשמל אזורית, והחשמלאי אינו יכול לסיים את העבודה - חייב המזמין לשלם לו על שעות העבודה שעבד אף על פי שלא סיים את התיקון. גם אם בעל הבית טוען שאם יביא למחרת חשמלאי אחר יצטרך לשלם לו שוב, עדיין חייב לשלם לחשמלאי באופן יחסי על מה שעבד, על אף שלא נהנה מהעבודה. וכך נפסק להלכה. ('נתיבות המשפט' סימן של'ה סעיף קטן ג')

פועל שהלך לעבודה ולא השלים אותה בגלל אונס- מה הדין?

המקרה שהבאנו למעלה מדבר על מצב שהפועל הבין שלא יצליח לסיים את העבודה והלך הביתה, אבל מה הדין באופן שהפועל נשאר במקום, וניסה לסיים את העבודה ולא הצליח בגלל אונס שלא תלוי בו? הדבר נחשב שהפועל עשה את עבודתו וצריך לקבל את שכרו במלואו. הוא מצדו עבד עבודה מלאה, רק לא הצליח לבצע את העבודה כראוי בגלל אונס. דין זה נפסק להלכה ב'שולחן ערוך' סימן של'ה לגבי שליח שנשלח להביא חפץ, וכשהגיע למקום החפץ לא היה שם, עליו לקבל את שכרו במלואו מכיוון שביצע את העבודה. ישנם מקרים שבהם תוצאת העבודה אינה קשורה לפועל, התוצאה לא תמיד תלויה בו, וצריך לשלם את שכרו.

בסיפור שלנו

אוריאל הגיע למקום, אבל לא הצליח לצלם בגלל הצפיפות. הוא התאמץ ככל שהתאפשר לו והצליח לצלם רק חלק מהתמונות, הוא אינו אשם בתוצאה. מכיוון שהוא עשה את המקסימום בעבודתו ולכן הדין שהוא צריך לקבל את מה שסיכמו אתו מראש. אבל צריך להוסיף לכך שני תנאים: א') זה רק במקרה שהפועל מנסה בכל זאת לבצע את העבודה ולא מצליח, והוא יודע שבעל הבית מעוניין שהוא יישאר בשעות הללו וינסה לצלם. אם הפועל נשאר למרות האונס וסביר להניח שבמקרה כזה בעל הבית לא היה מעוניין שיישאר, לא משלמים לו על השעות הללו אלא באופן יחסי על העבודה שביצע בלבד. ב') אם סיכמו עם אוריאל שיקבל כסף לפי מספר תמונות ולא הצליח לצלם חמש מאות תמונות, מקבל באופן יחסי לפי מה שצילם, כיוון שבעל הבית לא ידע שייגרם כזה אונס. אבל אם בעל הבית היה יכול לצפות שהאולם יהיה צפוף, גם אם לא ידע בוודאות שתהיה תקלה כזאת, חייב לשלם לצלם על כל שעות העבודה. כיוון שנחשב כאדם שהזמין פועל וחזר בו מעבודתו שחייב לשלם.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר