מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת וישב, כ'ג בכסלו תשע'ו, 5/12/15

ההשכלה שסוכלה

ביום זה בשנת תקצ'ה, לפני 181 שנה, נפטר בברלין דוד פרידלנדר, אחד מראשי תנועת ההשכלה היהודית. תנועה זו קמה במרכז אירופה ובמזרחה, במטרה לאמץ את התרבות והשפה של העמים הנוכריים ולהטמיע אותן בקרב היהודים. המשכילים ביקשו לקעקע את הנהגתם של הרבנים ששמרו על מסורת ישראל הרצופה מדור דור, ניסו ליצור מודל של יהודי חדש, משכיל ונאור, במטרה למצוא חן בעיני הנוכרים ולנסות להיטמע ביניהם. גדולי ישראל לחמו בחירוף נפש נגד התנועה והחרימו את ראשיה, שכן ראו בהם סכנה להמשך קיומו של עם ישראל. ההיסטוריה הוכיחה, כי ראייתם של גדולי הדור הוכיחה את עצמה, כאשר מכל אותם משכילים ראשונים לא נותרו צאצאים בעם ישראל, ורובם ככולם השתמדו ויצאו מכלל ישראל. נצח ישראל לא ישקר ותורת ישראל ממשיכה להיות נר לרגלינו כמורת דרך בכל חיינו. מדהים להתבונן בנצחיות התורה שלא תישכח לעולם, וזאת התורה לא תהא מוחלפת.

יום ראשון, כ'ד בכסלו תשע'ו, 6/12/15

רצף אירועים

בכ'ד בכסלו, אירעו מספר אירועים היסטוריים בתולדות עם ישראל: ביום זה, בשנה הראשונה לבריאת העולם, נרצח הבל בידי אחיו קין, לדעתו של רבי אליעזר שסובר שבחודש תשרי נברא העולם.

ביום זה, התנבא אחד מאחרוני הנביאים שעמדו לעם ישראל, הוא הנביא חגי, לחזק את עם ישראל שעלה ארצה לאחר שנות הגלות של חורבן בית המקדש הראשון, והחל בהכנות לקראת בניית בית המקדש השני.

ביום זה בשנת ג' אלפים ת'ח, החלו שבי ציון לבנות את בית המקדש השני, במלאות שבעים שנה לחורבן בית המקדש הראשון. בראש שיירת העולים ששבה לירושלים מגלות בבל, עמדו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן, ובכוחות משותפים עלה בידם לבנות את בית המקדש בארבע שנים. במהלך הבנייה, נאלצו העולים להתמודד עם הצקות והפרעות מצד האויבים שלא ראו בעין יפה את חזרתם של היהודים הגולים, אולם הרצון העז ותחושת השליחות ניצחו את ההפרעות ובית המקדש נבנה ברוב פאר והדר והפך למרכז הקודש של העם היהודי בעולם כולו. שנה לאחר סיום בניית בית המקדש, הגיע עזרא הסופר לירושלים והוא השיב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים, כרת שוב את הברית בינם לבין הקב'ה והחזיר אותם בתשובה שלמה. הבנייה המחודשת של בית המקדש, מוכיחה לנו כי תמיד ניתנת לאדם האפשרות להיטיב את מעשיו ולשנות את דרכיו. לעולם לא ננעלת הדלת בפני המבקש לתקן את המעוות, וגם אם גרם האדם להרס ואבדון, תמיד יש לו אפשרות לתקן ולבנות מחדש את הנהרס. 

יום שני, כ'ה בכסלו תשע'ו, 7/12/15

נס חנוכה

בכ'ה בכסלו, בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, סיים משה רבנו את מלאכת הרכבת המשכן וכליו, בו עתידה השכינה לשרות עד הכניסה לארץ ישראל, אולם הקב'ה ביקש ממשה להמתין בהעמדת המשכן ולחנוך את המשכן רק בחודש ניסן שבו נולד יצחק.

כפיצוי לחודש כסלו שבו הסתיים המשכן ולא נחנך, שילם הקב'ה בבית שני אות ונס שהביא בזכותו את חג החנוכה בזמן החשמונאים. ביום זה אנו מתחילים לחגוג את ימי החנוכה, לזכר הנס הגדול שנעשה לחשמונאים שחנכו שוב ביום זה את בית המקדש, לאחר שגאלו אותו מידי היוונים הרשעים שטימאוהו. אנו לומדים מכך שאין הקב'ה מקפח שכר כל ברייה, ומובטחים אנו לקבל שכר בעד כל מעשה טוב שאנו פועלים ועושים בעולם הזה.

מלכות יוון ביקשה להשכיח מעם ישראל את תורתם ולהפוך אותם לעם ככל העמים, ואף גזרו גזירות קשות כדי למנוע מהיהודים לקיים את התורה הקדושה, אולם מתתיהו כהן גדול ובניו קמו במסירות נפש ונלחמו למען שמירת מסורת התורה, ומן השמים עשו להם נסים והם הצליחו להכניע את האויב שעלה עליהם עשרת מונים במספר חייליו ובכוחו, עלו לבית המקדש וטיהרוהו. נס גדול נעשה להם, והשמן שהיה אמור להספיק רק ליום אחד, דלק שמונה ימים, ולזכר נסים אלו אנו מדליקים בשמונת ימי החנוכה את הנרות, להודות ולהלל לה' על כל הנסים שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

יום שלישי, כ'ו בכסלו תשע'ו, 8/12/15

כיבוש ירושלים

בכ'ו בכסלו תרע'ח, נכנס הגנרל האנגלי אלנבי לשערי ירושלים, וכבש אותה מידי התורכים. בכך בא הקץ על שלטון התורכים בארץ ישראל שנמשך כארבע מאות שנה, ויהודי הארץ החלו לנשום לרווחה לאחר שנות עריצות קשה מצד התורכים.

יום שישי, כ'ט בכסלו תשע'ו, 11/12/15

קיסר צרפת

ביום זה בשנת תקס'ה, לפני 211 שנה, הומלך נפוליאון בונפרטה לקיסר צרפת. נפוליאון נחשב כמצביא מהולל ואחד מחשובי האישים במאה ה-19, אולם כמו עלייתו המטאורית כך הייתה גם נפילתו, לאחר שיגעון הגדלות שלו שלא ידע שובעה. נפוליאון ניסה לשוות לעצמו דמות של מציל ההמונים ואף ליהודים הציע מחוות להגדלת זכויותיהם, אולם מרשעים יצא רשע, ופעולותיו גרמו להחדרת הרפורמה בקרב היהודים שגרמה לרבים מהם לנטוש למרבה הצער את דרך התורה. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר