עושים צחוק מעבודה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

שאלה מס' 375

עושים צחוק מעבודה

הטיול השנתי של תלמידי התיכון בירושלים, התקיים בלית ברירה לאחר לחצים שבאו מצד התלמידים. בהנהלת בית הספר לא התלהבו מהרעיון לצאת עם קבוצה של מאה וחמישים בני נוער לעיר העתיקה ולכותל המערבי, אבל בסופו של דבר אישרה ההנהלה את הטיול כאשר צורפו שני אנשי צוות נוספים מעבר למורי בית הספר. ישי – כמאבטח חמוש בעל רקורד צבאי עשיר, ועודד – שהיה פראמדיק מקצועי עם ניסיון רב בתחום. הטיול עבר בשלום ללא תקלות מיוחדות ותלמידי התיכון נהנו מאד. בסוף הטיול אמר ישי לעודד: 'איזה נס שהכול עבר בשלום! באוטובוס גיליתי ששכחתי את המחסנית של האקדח בבית, ככה שהיה לי אקדח בלי כדורים...' עודד חייך ואמר: 'באמת נס! גם לי קרה כמעט אותו הדבר! באמצע הטיול גיליתי שהתיק הרפואי שלי מרוקן מכל הציוד שבו, והילדים שלי הכניסו לתוכו צעצועים...'

אחד התלמידים ששמע את השיחה הפיץ אותה בין כולם, הידיעה הגיעה להנהלת בית הספר והם סירבו לשלם לישי ועודד כיוון שלא היה להם מענה לבעיות שיכלו לקרות במהלך הטיול, ומבחינת ההנהלה עם עשו צחוק מעבודה. ישי טען: 'עצם העובדה שהייתי במקום עם נשק, עזרה להרתיע מחבלים, ככה שבפועל יוצא שכן עבדתי...' ועודד טוען: 'מציאות שהייתי עם תיק רפואי וזה הרגיע את התלמידים, אבל ברוך השם שלא השתמשנו בו, ומזל שלא קרה משהו בטיול...'        מה דעתכם? האם ההנהלה צריכה לשלם להם? והאם יש הבדל בין ישי לעודד?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' דף צ'ג עמוד ב' במילים: ' יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא יתירתא'. והאם זה דומה ל'שומר שכר' שלא שמר ולא נגנב כלום לפי דברי השולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'ג ולפי דברי הש'ך על המקום סעיף קטן ה' ומה שדנו הפוסקים בדברים.

תשובה לשאלה 'כוס הפלא' (שאלה מס' 373)

תקציר השאלה השבועית: אוריה התכונן להכין לאחיו כוס תה ב'כוס הפלא' בשבת, ואחיו טען שאסור להכין בה מכיוון שהכוס 'נצבעת' כשמוזגים לתוכה מים חמים. בין השניים התפתח ויכוח האם מותר להכין בה תה בשבת. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אסור להשתמש ב'כוס הפלא' בשבת משום איסור 'כותב' מדרבנן. ובמקרה של צורך גדול, ובתנאי שזה נעשה ללא ידיעה ושימת לב – כשהתגלה הכתב, רק לאחר ההכנה אפשר להקל לשתות את המים שבכוס.

תשובה בהרחבה: אחת מל'ט מלאכות שאסרה התורה לעשות בשבת, היא מלאכת 'כותב' שאיסורה לכתוב, או לצייר בשבת. לגבי 'כוס הפלא' שעל ידי שפיכת המים החמים לתוך הכוס מתגלה תמונה או כיתוב, לכאורה נראה שלא אמורה להיות בזה בעיה, מכיוון שלא נעשה כאן ממש מעשה של כתיבה או ציור. שאלה דומה למקרה שלנו הביא ה'פרי מגדים' – שבזמנו כאשר היו רוצים לכתוב בכתב סתרים, היו טובלים את הנייר בחלב, כותבים על הדף והדיו לא היה נראה לעין. וכאשר היו רוצים לקרוא את כתב הסתרים, היו מניחים את הדף מול האש וכך היה מתגלה הכתב. ה'פרי מגדים' דן בשאלה האם מותר להניח מכתב כזה בשבת מול האש, ופסק שאף על פי שאין כאן מלאכה בפועל בכל מקרה יש כאן איסור דרבנן כי זה דומה למלאכת 'כותב'. ה'פרי מגדים' הביא ראיה לדבריו מה'תלמוד ירושלמי' במסכת שבת שם דנים לגבי מי שכותב במי עפצים על גבי נייר, והכתב נעלם מן העין, ומקבל המכתב שופך עליו דיו ואז הכתב מתגלה, ופסקו לאסור מדאורייתא. ואם כן, לפי ה'תלמוד ירושלמי' האיסור הוא מהתורה, לעומת דברי ה'פרי מגדים' שהאיסור הוא מדרבנן. וכתבו הפוסקים שיש הבדל בין שני המקרים: במקרה שהביא ה'תלמוד ירושלמי' מדובר ששופכים את הדיו שהוא חומר כתיבה על הנייר כדי לגלות את הכתב, ולכן זה אסור מהתורה. במקרה שהביא ה'פרי מגדים' הוא רק מקרב את הכתב לאש, ועל ידי כך נראה הכתב ולכן זה אסור רק מדרבנן.

בנידון שלנו, מדובר במקרה שדומה מאוד למצב שמביא ה'פרי מגדים' ולכן אסור להשתמש ב'כוס הפלא' מדרבנן, אם כי יש לחלק בין שני המקרים ולומר שבמקרה שהאדם שם את המכתב ליד האש, הכתב מתגלה לתמיד ואילו ב'כוס הפלא' הכתב או התמונה שמתגלית היא זמנית, עד שחום המים יורד והכתב או התמונה נעלמים מהעין. ולכן לכתחילה, אין להשתמש בכוס הפלא בשבת ורק במקום צורך גדול, ובתנאי שלא היה מודע על 'כוס הפלא', שאז יהיה מותר לשתות ממנה בשבת.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר