ניצחון האמת

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת וארא, כ'ח בטבת תשע'ו, 9/1/16

ניצחון האמת על השקר

כ'ח בטבת, הוא אחד מימי השמחה שנחגגו בימי בית המקדש השני. ביום זה התגברו הפרושים, שהחזיקו בדרך התורה בראשות אנשי הכנסת הגדולה, על יריביהם הצדוקים, שהיוו כת של פורשי התורה. הצדוקים נקראים על שם מייסדם צדוק, שפירש את התורה ככתבה בלי התורה שבעל פה, וכפר מסורת חז'ל. מסופר, שצדוק כפר בתורה לאחר ששמע מרבו אנטיגנוס איש סוכו שאמר: 'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס', וכוונת הרב הייתה לומר, שלא צריך לעבוד את ה' ולקיים את מצוותיו בשביל לקבל את שכרו, אלא מפני שכך הוא ציווה אותנו ומרוב אהבתנו אליו אנו מקיימים את דבריו. אלא שצדוק הבין את הדברים, כאילו אין חלילה שכר ועונש בשמים, ולכן יצא לתרבות רעה. ומכאן למדו חז'ל, כמה צריך האדם להיזהר בלשונו כשהוא מלמד אחרים, את בניו ואת תלמידיו, להסביר להם את הלימוד בצורה ברורה ונהירה, כדי שהם יבינו את הדברים היטב ולא יפרשוהו חלילה בפירוש מוטעה שעלול להוביל אותם לבאר שחת חלילה. לאחר שהצליחו הצדוקים להשתלט על ה'סנהדרין', הצליח שמעון בן שטח, אחיה של המלכה שלומציון אשת ינאי המלך, להוכיח כי חכמי הצדוקים אינם אלא נבערים וחסרי ידיעה בתורה, ומשום כך גירשו חברי הסנהדרין את הצדוקים ממעמדם, ואת מקומותיהם תפסו חכמי הפרושים שהמשיכו בגאון את דרך היהדות הצרופה. היה זה ניסיון נוסף לערעור יסודות היהדות, אולם כמו בכל הפעמים גם ניסיון זה נכשל בהתאם להבטחה האלוקית שהתורה לא תישכח מפי ישראל לעולם.

יום ראשון, כ'ט בטבת תשע'ו, 10/1/16

זקן המקובלים

ביום זה חל יום פטירתו של המקובל הנודע בדורנו, הגאון רבי יצחק כדורי זצ'ל, שנפטר בגיל מופלג בהיותו כבן 107, בכ'ט בטבת תשס'ו. בנעוריו זכה לראות את פני ה'בן איש חי' מבגדד, וכבר מאז נחשב לעילוי. במשך חייו התפרנס ככורך ספרים, אך הקדיש את כל זמנו ללימוד התורה ובפרט בלימוד תורת הקבלה, בה היה בקי מאין כמוהו, סגולה לאריכות ימים הוא החיוך שלא עזב אותו והיה מאיר פנים לכל אדם.

יום שני, א' בשבט, ראש חודש שבט, תשע'ו, 11/1/16

חודש שבט – סגולות החודש: ש'נשמע ב'שורות ט'ובות

שבט הוא החודש החמישי לחודשי השנה שמונים מבריאת העולם, והאחד עשר לחודשי השנה למנין יציאת מצרים. הוא מוזכר פעם אחת בתנ'ך בספר זכריה וניתן לו כאשר עלו מבבל. באשורית הוא נקרא בשם 'סבטו' מלשון מכה על שם הרוחות הנושבות בו, ויש אומרים שהוא מלשון ענף זמורה המסמל את פריחת האילנות בחודש זה, ואכן קיים צמח הנקרא 'שבטבט' וענפיו דומים לסמלי השבטים. בראש חודש שבט, התחיל משה רבנו לדבר לעם ישראל את דברי התורה בעבר הירדן, עד יום מותו בז' באדר. מזל החודש הוא מזל דלי, כדי לרמז שחודש זה חל בסוף תקופת הגשמים והוא מסמל את הבורות המלאים והדליים שבהם שואבים את המים כדי להשקות את העצים והנטיעות. הדלי מסמל הוצאת מים קדושים ומים חיים היא התורה הקדושה מהבארות של האבות הקדושים, וכן 'דלי' אותיות 'ילד' שיש כוח בחודש זה להעניק לילד את המשך התורה וקיום המצוות. חודש שבט מסמל את תחילת השנה החקלאית והפרחים מתחילים להוציא ניצנים ופריחה מחודשת. עצי ההדר מתחילים ללבלב ומתרבים פרחי הבר בשלל צבעים המרנינים את הלב.

יום שלישי, ב' בשבט תשע'ו, 12/1/16

הקנאה והכבוד שהביאו לרצח עם

בב' בשבט, מת ינאי המלך משלשלת בית חשמונאי, ואשתו הצדיקה שלומציון, אחותו של התנא המפורסם שמעון בן שטח, שחררה מיד עם מותו שבעים מחכמי ישראל שהמלך ביקש להוציאם להורג. ינאי הרחיב מאוד את ממלכת החשמונאים, אולם עקב כך שהוא נטה לטובת הצדוקים התעורר נגדו מרד בעם וינאי טבח בהם ללא רחם ורצח בדם קר כחמישים אלף יהודים. גם לאחר מותו, המשיכו המאורעות, לאחר ששני בניו ביקשו לעלות על כיסאו, וביניהם פרצה מלחמת אחים עקובה מדם, שהביאה בסופו של דבר לחורבן בית המקדש השני. ללמדך כמה חמורה היא הקנאה והתאווה והכבוד שעליה אמרו חז'ל, שהיא מוציאה את האדם מן העולם.

יום שישי, ה' בשבט תשע'ו, 15/1/16

בתורה אין פשרות!

בה' בשבט תרנ'ב, נסגרה ישיבת וולוז'ין לאחר 90 שנות פעילות, עקב דרישת שר ההשכלה הרוסי להכניס בה את לימודי השפה הרוסית. הישיבה נוסדה בידי הגאון הנודע רבי חיים מוולוז'ין תלמידו הקרוב של הגר'א מווילנא, ובמשך כל שעות היממה נשמע בה קול התורה, אך לאחר ההתערבות החיצונית, הודיע הנצי'ב מוולוז'ין כי בתורה אין פשרות וסגר במסירות נפש את מפעל חייו. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר