מידע זהב

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

שאלה מס' 379

מידע זהב

המצוד אחרי המחבל שרצח שני יהודים בפאב בתל אביב נמשך ימים ארוכים, זה לא יאומן אבל הוא הצליח לברוח ולהסתתר. אלפי שוטרים חיפשו אותו בכל מקום אפשרי, ולא הצליחו לעלות על עקבותיו וכאילו האדמה בלעה אותו. המשטרה הבטיחה פרס כספי גבוה למי שיביא את 'מידע הזהב' שיוביל ללכידת המחבל. רבים ניסו לחפש את המחבל, ואורי שהבחין בתנועה חשודה בבית נטוש – שיתף במידע את חברו הטוב יאיר. אבל יאיר במקום לדון האם באמת נמצא שם המחבל, התקשר למשטרה שהגיעה למקום ולכדה אותו. וכאן התחיל הוויכוח בין השניים: אורי טוען שהוא זה שזיהה את המיקום והפרס מגיע לו, ואילו יאיר טוען: 'אני התקשרתי למשטרה, ולכן הפרס הכספי מגיע לי...' השניים החליטו לפנות לאחד מרבני העיר שיכריע בנושא. מה לדעתכם פסק הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל'ז בדין 'עני המהפך בחררה'. סימן קפ'ה סעיף ו' בדין: 'מתווך שהציע הצעה ובא אחר ולקחה' ו'פתחי תשובה' סעיף קטן ג'. סימן רס'ט סעיף ו' בדין: 'ראה את המציאה ואמר לחברו תן לי אותה' והאם נושאים אלו דומים למקרה שלנו.

תשובה לשאלה 'הפלאפון שהתעופף' (שאלה מס' 377)

תקציר השאלה השבועית: שמוליק ואוהד התקוטטו, במהלך הוויכוח השליך אוהד על שמוליק את הטלפון של רובי, שתפס את הטלפון באוויר והשליך אותו על אוהד בחזרה. הטלפון נפל ונשבר. מי צריך לשלם את הנזק?

תשובה בקצרה: רובי יכול לתבוע את הנזק משניהם, ואם תבע את אוהד – יוכל אוהד לתבוע את שמוליק לשלם את חלקו בנזק.

תשובה בהרחבה: אדם שלקח חפץ ללא רשות והזיק מיד באמצעותו, האם נחשב גזלן?

ב'תלמוד בבלי' (מסכת 'בבא קמא' צ'ח) מביאה הגמרא את דעת רבה לגבי אדם שלקח מטבע של חברו, זרק אותו לים ואמר לו 'הרי שלך לפניך' - קפוץ למים ותוציא את המטבע שלך. הדין הוא שברגע שהרים את המטבע הוא נקרא גזלן וחייב להחזיר אותו ואם כן אדם שלקח חפץ של חברו כדי שיוכל לזרוק אותו ולגרום לו לנזק – נקרא גזלן ולכן אוהד יהיה חייב לשלם על הפלאפון מדין 'גזלן' שחייב אפילו במקרי אונס.

אדם שגזל חפץ וזרק אותו, ובא אחר והצילו ואח'כ שבר אותו האם חייב עליו?

הגמרא (מסכת 'בבא קמא' דף י'ז עמוד ב') דנה לגבי אדם שזרק כלי מראש הגג ובא אדם אחר ושבר אותו כשהוא באוויר. האם השני חייב לשלם על הכלי, או שיכול לטעון שהכלי היה נשבר בכל מקרה? בהלכה נפסק (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שפ'ו סעיף ד') שהשובר פטור מתשלום. במקרה שלנו, אפשר לומר שאחרי שאוהד כבר השליך את הטלפון על שמוליק, אפילו ששמוליק תפס אותו באוויר ושוב זרק אותו הוא יהיה פטור. אבל יתכן שזה לא דומה מכיוון ששם מדובר בכלי שבוודאי יישבר – מה שאין כן במכשיר הפלאפון שלא בטוח שישבר, והמציאות מוכיחה ששמוליק הצליח לתפוס אותו באוויר. ולכן שמוליק התחייב לשלם כ'מזיק' וחייב להחזיר אותו לבעליו מדין 'השבת אבדה', ורובי יכול לתבוע גם את אוהד בגלל שגזל את המכשיר ואת שמוליק כי שבר אותו וכך נפסק להלכה. (סימן שמ'ח סעיפים ז'- ח')

גזל חפץ, ובא אדם אחר ושבר אותו האם הגזלן יכול לתבוע את המזיק?

דעת ה'תוספות' (מסכת 'בבא קמא' דף ס'ט עמוד א' דיבור המתחיל: 'כל') שהבעלים אינם יכולים לתבוע את החפץ מהשני ששבר אותו אם לקח אותו לאחר שהבעלים התייאשו, אבל הגזלן כן יכול לתבוע אותו ממנו, כי לא יכול להחזיר אותו לבעלים והוא צריך לשלם עליו. וגם במקרה שלנו, מכיוון ששמוליק השליך את הפלאפון בחזרה על אוהד והוא נשבר, אוהד חייב לשלם לרובי על הפלאפון ואוהד יכול לתבוע משמוליק בחזרה את הכסף.

מי שזרקו עליו חפץ שווה ערך האם מותר לו לזרוק בחזרה את החפץ?

נפסק להלכה (סימן שע'ח סעיף ו') שמי שנכנס לבית חברו בלי רשות, למרות שאסור לו להיכנס לשם – אסור לגרום לו לנזק. במקרה שלנו שמוליק היה יכול לשמור את הפלאפון ולהחזיר אותו לרובי, וברגע שהוא עשה דין לעצמו והשליך על אוהד את המכשיר בחזרה חייב לשלם את הנזק. ולכן גם אין הבדל אם חשב שהטלפון של אוהד, כי בכל מקרה אסור לו לגרום לנזק.

מה הדין במקרה שהגזלן שזרקו עליו את המכשיר יכול היה להציל אותו?

בסיפור שלנו אוהד התחמק מהטלפון, ולא ניסה לתפוס אותו כמו שמוליק. האם בגלל זה יש צד לחייב אותו בתשלום או לפחות לפטור את שמוליק מלשלם, בגלל שאוהד היה יכול למנוע את הנזק? נפסק להלכה (סימן תי'ח סעיף י'ח) שמי שהניח גחלים על בגדי חברו, וחברו יכול היה להזיז משם את הגחלים ולא הזיז אותם, חייב זה שהניח את הגחלים לשלם תשלום מלא ולא יכול לטעון שחברו יכל להזיז את הגחלים. כיוון שחברו ידע שהוא יצטרך לשלם את הנזק, הוא לא טרח להזיז את הגחלים, וזה שהוא לא הציל את הבגד – זה לא אומר שלא היה אכפת לו ממנו והוא מפקיר את הבגד. וזה גם הדין במקרה שלנו: כיוון שאוהד יודע שאם הפלאפון יישבר כתוצאה מהזריקה של שמוליק – שמוליק חייב לשלם, ולכן הוא לא טרח להציל את המכשיר משבירה ושמוליק חייב לשלם בכל מקרה את הנזק.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר