תפילה בלי כיפה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

שאלה מס' 380

תפילה בלי כיפה

'היה כיף, הרבה זמן לא יצאנו ככה, עם כל החברה ביחד לצפון' סיכם עמירם את הטיול בסיפוק. הם נדחסו ארבעה חברים בתוך הרכב הקטן, ויצאו לטיול במפלי הגולן. 'יוני, אל תשכח לעצור כדי שנספיק מנחה בקבר רבי מאיר בעל הנס...' אמר נחמיה. לאחר עשרים דקות נסיעה, עצר הרכב בטבריה ליד קברו של התנא רבי מאיר בעל הנס והחברים התארגנו בזריזות לתפילת מנחה כיוון שהשקיעה הייתה בעוד רבע שעה. יוני הוריד מראשו את הכובע שמש, ונעמד בפינה לתפילת מנחה. לאחר התפילה, הוא חבש את כובע השמש על ראשו ונדהם לגלות, שראשו היה גלוי לחלוטין והכיפה שלו נשארה באוטו. 'רק עכשיו אני שם לב שהתפללתי מנחה בלי כיפה' הפטיר יוני בתסכול. 'מה אתם אומרים, אני צריך להתפלל עוד פעם מנחה?' מה דעתכם, האם יוני צריך להתפלל שוב מנחה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: רמב'ם הלכות תפילה פרק ה' הלכות א' ה'. שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן צ'א סעיפים ג' וה' וב'משנה ברורה' על המקום.

תשובה לשאלה 'העיתונאי שנחטף' (שאלה מס' 378)

תקציר השאלה השבועית: נחשון יצא בשליחות מערכת העיתון שלו לסקר כתבה על גבול סוריה טורקיה ונחטף בידי אלמונים שדרשו כופר עבור שחרורו. נחשון דרש ממערכת העיתון לשלם את הכופר והם סירבו בטענה שהוא ידע על הסכנות שכרוכות בנסיעה ובכל זאת יצא לדרך. ואילו נחשון טוען שכיוון שהוא נסע בשליחות העיתון, עליהם לשלם את הכופר. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: מנהלי העיתון פטורים מלשלם את דמי הכופר, אבל במקום שנוהגים לחייב את המשלח בכל ההוצאות הנלוות הדין הוא שהולכים אחרי מנהג המדינה.

תשובה בהרחבה: שליח שנשלח על ידי המעסיק שלו, ונגרם לו נזק מאותה שליחות, האם בעל הבית יצטרך לשלם את הנזקים שנגרמו לו? בנידון הזה מובאות בשולחן ערוך 'חושן משפט' שתי פסיקות שנראות כסותרות: ההלכה הראשונה (סימן קע'ו סעיף מ'ח) קובעת שיש אומרים שאם השליח ביצע את השליחות בחינם, המשלח חייב בכל הנזקים שנגרמו לו, שכביכול 'השאיל' בעל הבית את השליח לצורך השליחות שלו, וכיוון ששואל חייב בדיני 'אונס' אז הוא חייב בכל הנזקים שנגרמו לשליח. אבל אם קיבל השליח תשלום על השליחות, בעל הבית פטור כדין 'שומר שכר' שפטור בדיני 'אונס' ויש אומרים שבכל אופן פטור בעל הבית מתשלום.

ההלכה השנייה, (סימן קפ'ח סעיף ו') קובעת שבעל הבית פטור, ולא משנה אם השליח קיבל שכר על השליחות או שעשה אותה בחינם. בספר 'מאירת עיניים' חילק בין שתי הפסיקות והסביר שהדבר תלוי בסוג הנזק שנגרם לשליח, שאם זה נזק כספי לשליח, לכל השיטות בעל הבית פטור, ורק במקרה של נזק גופני בעל הבית יהיה חייב לשלם את הנזק, אבל לגבי תשלום דמי כופר כדי לשחרר אותו מהשבי יש בזה מחלוקת. אמנם בעל ה'טורי זהב' לומד מכך שדעת ה'שולחן ערוך' שאי אפשר לחייב את השליח ולהלכה פטור בעל הבית בכל מקרה.

 

שליח שנגרם לו נזק בגלל המשלח

כל המקרים שהבאנו שבעל הבית פטור, עוסקים דווקא בשליח שנגרם לו נזק בלי קשר למי ששלח אותו. אבל אם הנזק נגרם בגלל הבעלים שיש לחוטפים סכסוך אישי אתו, או שבעל הבית שלח אותו להעביר חומרים שאסורים על פי החוק ונעצר על ידי המשטרה, יש פוסקים שכתבו שהבעלים חייב לפצות את השליח ולהציל אותו מכל הנזקים שייגרמו לו. אבל אם השליח ידע שזאת עבירה על החוק, ובכל זאת הלך לשליחות זאת בעיה שלו ובעל הבית יהיה פטור מלשלם.

בסיפור שלנו

דעת הפוסקים (ספר 'נתיבות המשפט') היא שהבעלים פטור במקרה שהשליח נגרם לו נזק בשעת השליחות. ולא משנה האם הוא עשה את השליחות בחינם או בשכר, ויש שכתבו שכדי לצאת ידי חובה ב'דיני שמים' צריך לשלם על העבודה והנזקים. אבל, כל זה במקום שאין במקרים כאלו מנהג ברור, אבל במקום שיש מנהג ברור בנושאים כאלו צריך ללכת לפי מנהג המדינה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר