ביקור חולים

יוסף רזניק תגובות: 0

ביקור חולים – יוסף רזניק

הפתגם העממי אומר 'העיקר הבריאות', ואכן כל אחד יודע שאין זה נעים כלל להיות חולה. אך גרוע הרבה יותר הוא מצבו של חולה שאין מי שיטפל בו ואין מי שמתעניין בשלומו. משום כך אחד החסדים הגדולים שאפשר לעשות עם האדם הוא לבקר אותו ולדאוג לו בשעת מחלתו. ביקור חולים הוא מצווה מדברי חכמים, אך הוא נכלל במצוות 'ואהבת לרעך כמוך' שהיא מן התורה.

בסוף פרשת 'לך לך' מסופר על ברית המילה שעבר אברהם אבינו, ומיד לאחר מכן נאמר 'וַיֵּרָא אֵלָיו ה''. חכמים פירשו שאברהם חש כאבים לאחר המילה, והקב'ה נגלה אליו כדי 'לבקר' אותו בחוליו. מכך יש ללמוד שהמבקר חולים הולך בדרכיו של הקב'ה.

ביקור - תרופה ללא מרשם

במצות ביקור חולים ישנם שלושה חלקים. החלק הראשון הוא עצם הביקור, שמעודד את החולה ומשמח אותו, ומראה לו שהוא אינו לבד. ידוע שמצב רוחו של החולה משפיע מאוד על מצבו הגופני. על כך אמרו חכמים: 'כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים בחוליו', כלומר שעצם הביקור מקל את מצבו ועוזר לו להתרפא. אמנם, אין לשהות אצל החולה זמן רב מדיי, כדי לא להטריח אותו.

להביא מברשת שיניים

המילה 'ביקור' היא גם מלשון בדיקה (כמו 'מבקר המדינה'), ואכן החלק השני במצווה הוא לבדוק מה מצבו של החולה, לְמה הוא זקוק ובמה אפשר לסייע לו. גם אדם המאושפז בבית חולים זקוק פעמים רבות לסיוע בהבאת חפצים אישיים, סידורים שונים, ולפעמים גם עזרה בפעולות בסיסיות כמו רחצה. ישנם גם חולים הזקוקים להשגחה תמידית, ומי שמתנדב לשהות עמם מספר שעות, יכול להקל מאוד על בני משפחתם. מלבד זאת, אדם שרבים מתעניינים בשלומו, מקבל בדרך כלל גם טיפול רפואי טוב יותר.

לבקש מהרופא הגדול

החלק השלישי של המצווה הוא התפילה על החולה, שמסייעת באופן ישיר לרפואתו. מי שמבקר חולה ורואה את מצבו, מתעורר על ידי כך להתפלל עליו. מלבד זאת, אמרו חכמים ש'שכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה', והטעם לכך הוא שהקב'ה קרוב במיוחד לאדם הסובל ייסורים. משום כך, יש מעלה מיוחדת להתפלל בנוכחותו של החולה עצמו, כגון לומר 'ה' ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל'.

האם אפשר לקיים מצות ביקור חולים בטלפון?

מי שמתקשר לחולה, מתעניין בשלומו ומברך אותו ברפואה שלמה מקיים בכך רמה מסוימת של מצוות ביקור חולים. אך קיום המצווה בשלמותה הוא רק בביקור ממש.

מדוע כשמתפללים על חולה, מזכירים את שם אמו (למשל 'יוסף בן רחל') ולא את שם אביו?

לעניין זה נאמרו כמה טעמים. טעם אחד הוא שהייחוס אחר האם הוא ודאי יותר מהייחוס אחר האב. טעם נוסף הוא שהאם היא זו שסובלת את צער ההריון והלידה, ולכן בהזכרת שם האם יש התעוררות של רחמים יותר מאשר בהזכרת האב. אמנם אִם שם האֵם אינו ידוע אפשר להזכיר את שם האב, ואם מתפללים בנוכחות החולה עצמו אין צורך להזכיר את שמו כלל.

עד כמה יש להתאמץ לצורך ביקור חולים (כגון כשהחולה נמצא בעיר רחוקה)?

מצות ביקור חולים היא מהדברים ש'אין להם שיעור', כלומר שהחיוב שלהם אינו מוגדר והוא מסור ללבו של האדם. הדבר תלוי בגורמים רבים: האם החולה הוא בן משפחה או אדם זר, האם הוא לבד או שיש אחרים שדואגים לו, עד כמה הביקור בא על חשבון דברים אחרים שאנו חייבים בהם, וכדומה. ישנם גם מקרים שראוי לבקר את אותו חולה כמה וכמה פעמים. יש אנשים המקדישים חלק גדול מזמנם כדי לעזור לחולים, אם בעניינים הקשורים לטיפול רפואי, אם בהבאת ארוחות חמות, או 'סתם' בביקור הגורם שמחה לחולה. אמרו חכמים, שהמבקר חולים מקבל שכר בעולם הזה וניצל מדינה של גיהנם לעולם הבא, שנאמר (תהלים מא, ב): 'אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל, בְּיוֹם רָעָה יְמַלְּטֵהוּ ה''.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר