הכלב המאולף

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הכלב המאולף

'וואו, כבה לנו האור!' הצטערו בני משפחת מימוני, כשהאור כבה בפתאומיות בעיצומה של סעודת השבת המשפחתית. 'מה נעשה עכשיו, איך נשב כולנו בחושך?' תהו בני המשפחה.

'רגע, יש לי פתרון!' אמר ערן. 'אני יכול לקרוא לג'וני הכלב המאולף של משפחת רביבו, ולרמוז לו שידליק את האור, אני אומר לכם שהכלב שלהם ממש חכם, הוא יבין אותי והוא ידליק לנו את האור!'

'מה פתאום?' התנגד אורי. 'אסור בכלל לקרוא לכלב ולהשתמש בו כדי להדליק את האור בשבת!'

'מי אמר לך?' דחה ערן את דבריו. 'אתה יודע מה? בא נלך רגע לבית של הרב מלכיאל, רב השכונה. והוא יפסוק לנו האם מותר או אסור להשתמש בכלב כדי להדליק את האור...' השניים נגשו לביתו של הרב שיכריע עבורם את ההלכה. מה לדעתכם פסק להם הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף כ'ג עמוד ב' במילים: 'שיסה בו את הכלב, פטור'. ובשולחן ערוך 'אורח חיים' סימן רס'ו סעיפים א'-ב' וב'משנה ברורה'.

תשובה לשאלה 'משלוח מנות אחרי פורים' (שאלה מס' 387)

תקציר השאלה השבועית: הרב צבי שלח משלוח מנות מכובד לתורם המרכזי שמלווה את המוסד בראשותו, אבל משום מה המשלוח לא הספיק להגיע לפני פורים. הוא התקשר לבטל את המשלוח, ובעל החברה הסביר לו שהמשלוח יצא לדרך והשליח לא זמין ואין לו איך להודיע לו על הביטול. כשהרב צבי ביקש בכל זאת לבטל את המשלוח אמר לו בעל החברה כי יבקש מהשליח לקחת את המשלוח בחזרה מהתורם, הרב צבי סירב כמובן. כעת האם הוא צריך לשלם על המשלוח למרות שהוא לא הגיע בזמן?

תשובה בקצרה: אם המשלוח לא הגיע עדיין הרב צבי אינו חייב לשלם, ואם כבר שילם מראש הדבר תלוי האם שווה לו שהמשלוח הגיע בכל זאת באיחור. אם כן, ישלם כשווי המוצרים שבמשלוח, ולא יותר מכך.

תשובה בהרחבה: אדם שהזמין מוצר לזמן מסוים, כגון: מצות לחג הפסח, והמוכר לא הצליח לספק את הסחורה בזמן. האם המזמין חייב לשלם על הסחורה גם אם היא כבר לא רלוונטית כעת?

בהלכה נפסק שהמזמין פטור מלשלם, כיוון שהגעת המשלוח בזמן הכרחית לנחיצותו של המשלוח. אבל אם ממד הזמן אינו כל כך חשוב בשעת הקנייה, וההגעה בזמן אינה תנאי עיקרי לרכישה יש בדין זה מחלוקת הפוסקים: דעת הט'ז שאי אפשר לבטל את העסקה ואילו דעת הש'ך שאפשר לבטל את העסקה.

בסיפור שלנו, הדבר תלוי באופיו של התורם המכובד שיקבל את המשלוח. אם הוא אדם קפדן, שבשבילו משלוח אחרי פורים הוא ביזיון והדבר יבייש את הרב צבי ודאי שהמזמין אינו חייב לשלם על המשלוח, אבל אם הוא אדם נוח הדבר יהיה תלוי במחלוקת הפסוקים שהבאנו, ולהלכה אם לא שילם עדיין – אינו חייב לשלם, אבל אם הכסף כבר שולם מראש, הרב צבי אינו יכול לתבוע את הכסף בחזרה.

כשה'מקח' מתבטל, האם המוכר יכול לקחת את המשלוח בחזרה למרות שזה גורם ביזיון לשולח?

הדעה ההלכתית היא, שהמוכר יכול לקחת את המשלוח בחזרה למרות שזה מבייש את השולח, ואם השולח אינו מעוניין בכך, הוא יצטרך לשלם עליו. אמנם מלכתחילה אסור למוכר לקחת את המשלוח בחזרה על דעת עצמו ולבייש את השולח, אבל אם לשולח יש הזדמנות לשלם על המשלוח ולהשאיר את המצב כמות שהוא, המוכר יכול לאלץ את השולח לשלם או שייקח בחזרה את המשלוח גם אם ייגרם לו מכך אי נעימות, מכיוון שלא הסכים לשלם על המשלוח. אבל בכל מקרה אם הוא כן מחליט לשלם, בוודאי שהוא לא משלם לפי מחיר מלא של משלוח מנות לפורים, אלא לפי ערך מוזל של משלוח כזה ביום רגיל ולפי שווים של המוצרים שנשלחו כיוון שהשולח לא נהנה מהם, ובעל החברה לא הפסיד יותר משווי המוצרים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר