מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת תזריע, א' בניסן תשע'ו, 9/4/16 - חודש הגאולה

היום מתחיל חודש ניסן שהוא חודש הגאולה, כמו שאמרו חז'ל 'בניסן נגאלו (ממצרים), ובניסן עתידים להיגאל'. על ראש חודש ניסן נאמר ש'הוא יום גדול מאוד, ומסוגל לסימן טוב, לברכה ולהצלחה'. יש נוהגים, שלא לאכול מצה כשרה לפסח מראש חודש ניסן, ויש שאינם אוכלים אפילו מצה שאינה כשרה לפסח, כדי לחבב את טעם המצה שנאכלת בפסח, ולהראות את החביבות שיש לנו למצוות הבורא.

היום, ראש חודש ניסן, הוקם המשכן בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והיום התחילו הנשיאים להקריב את הקרבנות, ולכן נוהגים לקרוא כל יום את פרשת הקרבנות ב12 הימים הראשונים של חודש ניסן כנגד 12 הנשיאים.

יום ראשון, ב' בניסן תשע'ו, 10/4/16- ברכת האילנות

בחודש ניסן, יש לנו הזדמנות להודות לקב'ה על עולמו היפה, ולהכיר לו טובה על האילנות הטובים והפירות המשביעים שהכין לנו, ועל כל הבריאה הנפלאה שברא בעבורנו. את ההודאה מבצעים באמצעות 'ברכת האילנות', כאשר יוצאים אל שדה ורואים שני עצי פרי כשהם מלבלבים, ומברכים עליהם 'שברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם'.       מי שיש לו יום אזכרה של אחד מבני משפחתו, כגון הוריו או זקניו, באחד מימי ניסן, רצוי שיברך את ברכת האילנות דווקא ביום האזכרה, ובכך יעשה תיקון לנשמתו של הנפטר ויעלה את נשמתו בשמיים כפי שאמרו חז'ל 'כי האדם עץ השדה'.  

יום שני, ג' בניסן תשע'ו, 11/4/16 - אפר פרה אדומה

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נוהגים בדיני טומאה וטהרה, וכאשר אדם היה נטמא בטומאת מת, היה עליו להיטהר על-ידי שהיזו עליו מים בהם היה מעורב אפר פרה אדומה, את ההזאה היו מבצעים פעמיים, ביום שלישי ושביעי ממי ההזאה, ובערבו של היום השביעי היה האדם נטהר. היום, ג' בניסן, הזו בפעם הראשונה על הטמאים, כדי שיספיקו להיטהר עד חג הפסח המתקרב, ויוכלו להקריב את קרבן הפסח בבית המקדש, ונמצא שהיום הוא יום המסוגל לתוספת טהרה וקדושה.  מי ייתן, ונזכה השנה כבר להקריב את הפסח בבית המקדש השלישי שייבנה במהרה, אמן.

יום רביעי, ה' בניסן תשע'ו, 13/4/16 - ה'אוהב ישראל'

היום חל יום פטירתו של הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, המפורסם על-שם ספרו 'אוהב ישראל'. הרב מאפטא היה מגדולי צדיקי החסידות, והתפרסם באהבתו הגדולה לכל יהודי באשר הוא. רגיל היה לומר, שכל אדם צריך להיות בעולם כמו כד או בקבוק, וכמו שהם מקבלים כל מה שבעל הבית מחליט ליצוק לתוכם, אם זה יין או חומץ, כך האדם צריך לקבל באהבה כל מה שהבורא עושה עמו. יש נוהגים עד היום לאפות את המצות שלהם דווקא ביום זה, בו חל יום פטירתו של ה'אוהב ישראל', כדי שזכותו הגדולה תגן עליהם להינצל ממשהו חמץ בחג הפסח.

יום חמישי, ו' בניסן תשע'ו, 14/4/16 - מחדש היישוב בטבריה

היום, ו' בניסן תק'ד, נפטר רבי חיים אבולעפיה, מחדש היישוב היהודי בטבריה, ומחשובי רבני ארץ ישראל בתקופת התחדשות היישוב בארץ. רבי חיים נולד בחברון, ובצעירותו עבר לירושלים עם בני משפחתו. מאוחר יותר שימש כשד'ר - שלוחא דרבנן שיצא לארצות הגולה למען עניי הארץ, והתמנה לרבה של קהילת איזמיר שבתורכיה. לפני כ-280 שנה, החל דאהר אל-עומר השליטו הבדואי של הגליל, לפעול לתקומתה של העיר טבריה שהייתה חרבה במשך 70 שנה, והוא הזמין את הרב אבולעפיה לשוב ארצה ולשמש כרבה של הקהילה. הרב נענה להזמנתו, ועל אף גילו המבוגר, הגיע לטבריה והקים בה את הקהילה היהודית מחדש, ואף עמד בגבורה כנגד ניסיון הכיבוש של סולימאן פאשה.

יום שישי, ז' בניסן תשע'ו, 15/4/16 - הרופא הירושלמי

היום חל יום פטירתו של הרופא הירושלמי הנודע, ד'ר רבי משה וולך, שנפטר בז' בניסן תשי'ז, לפני כמעט 70 שנה. ד'ר וולך היה יהודי ירא שמים, שהקפיד על קלה כבחמורה, וקיבל על עצמו את הנהגתם של רבני ירושלים, ובראשם הגאון הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד. הוא למד רפואה בברלין ובווירצבורג, ובשנת תרנ'א החליט לעלות ארצה על מנת להקדיש את חייו לבני ירושלים ולהחיש להם מזור ומרפא. הוא יזם את הקמת בית החולים הגדול 'שערי צדק' ועמד בראשו במשך עשרות שנים. היו לו קשרים מעולים עם השלטון התורכי והבריטי והציל אלפים מבני העיר.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר