שבת הגדול

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת מצורע, ח' בניסן תשע'ו, 16/4/16 - שבת הגדול

שבת זאת נקראת 'שבת הגדול' והיא השבת הסמוכה לחג הפסח. מקור השם בכמה טעמים וסיבות. יש אומרים שמשום שבשבת זו נעשה לאבותינו שבמצרים נס גדול, כי ביום זה הם הכינו את השה לקרבן פסח, ומכיוון שהמצרים היו עובדי אלילים והשה היה אליל שלהם, רצו להרוג את היהודים והקב'ה הציל אותם ומאז מכונה שבת זו בשם 'שבת הגדול' על שם הנס הגדול שנעשה בו. יש אומרים ששם השבת הוא על שם ההפטרה שקוראים בשבת זו, בה נאמר: 'הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא'. וישנן סיבות נוספות לשם זה.

בשבת זו נוהג הרב לדרוש בקהילתו בהלכות הפסח, כדי ללמד את העם את דיני החג. בקרב בני אשכנז נהוג לקרוא השבת חלק מההגדה של פסח, עד 'לכפר על כל עוונותינו', מפני שנס יציאת מצרים החל כבר בשבת שלפני היציאה.

*

היום, ח' בניסן תש'ה, לפני 71 שנה, הועלו שני הרוגי המלכות אליהו חכים ואליהו בית צורי, על הגרדום במצרים, בעוון התנקשות בחייו של הלורד הבריטי מוין, שהיה השר לענייני מזרח התיכון בממשלת בריטניה ומקום מושבו היה בקהיר. רק בשנת תשל'ה, הועלו גופותיהם ארצה במסגרת הסכם חילופי שבויים עם מצרים, והעידו עליהם שבעת פתיחת ארונותיהם התגלו גופותיהם כשהן שלמות אף ללא קמט אחד בפניהם. ההתנקשות הגיעה כתוצאה מסירובו של הלורד לאפשר כניסת יהודים לארץ ישראל, ובהם פליטי השואה שחלק מהם הגיע ארצה באנייה 'סטרומה' ולאחר שגורשו בידי הבריטים, הם הוטבעו למוות בידי הסובייטים בים השחור.

יום ראשון, ט' בניסן תשע'ו, 17/4/16- אבי האסירים

היום, לפני 47 שנה, נפטר בירושלים הצדיק המפורסם רבי אריה לוין, שנודע בכינויו 'אבי האסירים'. כל ימי חייו היו מקשה אחת של עשייה למען הזולת, חסד, אכפתיות וחמלה כלפי כל אדם. במשך כעשרים וחמש שנה, עוד מימי המנדט הבריטי, היה נוהג ללכת רגלית מדי שבת לבקר את האסירים היהודיים בבתי הכלא, לעודד את רוחם ולכתוב להם מכתבים. נוהג היה לבקר בקביעות בבית החולים למצורעים, שם שכבו חולים שאף אחד לא בא לבקרם מהחשש שמא יידבקו ממחלתם, והוא היה מעודד את היושבים בו ומפיח בהם רוח חיים. מידותיו הטובות ומעשי החסד הרבים שעשה, היו למושג וסיפורים רבים נרקמו על פעלו, ובכך הוא הפך לסמל ודוגמה לאיש חסד והתמסרות למען הכלל.

יום שני, י' בניסן תשע'ו, 18/4/16 - הכניסה לארץ ישראל

היום עברו בני ישראל בראשות יהושע בן-נון את נהר הירדן, וגם להם אירע נס דומה לקריעת ים סוף, כאשר הים נקרע לשניים והם עברו ביבשה בתוך הים. המים נערמו לגובה עצום של יותר משישים מיל, וכל יושבי הארץ נמוגו מפני בני ישראל שנכנסו לארץ וכבשו אותה על-פי ציווי הבורא. דבר בעתו מה טוב, לקרוא היום את הפרקים הראשונים של ספר יהושע, בו מתוארת קריעת מי הירדן וכניסת בני ישראל ארצה, ולומר את מזמור 'בצאת ישראל ממצרים', בה נאמר: 'הירדן יסוב לאחור'.

יום שלישי, י'א בניסן תשע'ו, 19/4/16 - השל'ה הקדוש

היום חל יום פטירתו של השל'ה הקדוש, רבנו ישעיה הלוי הורביץ, שנפטר בעיר טבריה ביום י'א בניסן שנת ש'ץ, לפני  386 שנה. ספרו המפורסם הוא 'שני לוחות הברית', אולם הכינוי ששגור בפי הבריות הוא של'ה, והוא אחד מגדולי ישראל המעטים שזכו ומצרפים לשמם את הכינוי 'הקדוש'. הוא היה מגדולי רבני ארץ אשכנז וכיהן ברבנות של קהילות גדולות בגולה, ובשנת שפ'א הגיע לארץ ישראל לאחר מסע רגלי ארוך שעבר דרך העיר חאלב שבסוריה. בהגיעו ארצה, התקבל בכבוד רב, אך הצורר מוחמד אבן פארוק עצר אותו יחד עם עוד חמישה עשר מנכבדי העיר בעלילת שווא, ורק לאחר שנפדה בסכום כסף גדול השתחרר מהמאסר. מאז עבר לצפת וממנה לטבריה ובה נפטר ונקבר בסמוך לקברו של הרמב'ם, כיום במרכז העיר טבריה.

יום חמישי, י'ג בניסן תשע'ו, 21/4/16 - בדיקת חמץ

היום בערב, אור לארבעה עשר בניסן, עורכים בדיקת חמץ בכל שטחי הבית, המחסנים והמכוניות, ובכל מקום שמכניסים חמץ. לאחר הבדיקה, מבטלים את החמץ ומפקירים אותו שלא יהיה ברשותנו, כדי שלא נעבור עליו חלילה באיסור 'בל ייראה' שבתורה. בספרים הקדושים ביארו, כי החמץ מסמל את היצר הרע, ויחד עם ביעור החמץ צריך לבער גם את היצר הרע ואת ההרגלים הרעים שיש בנו, ולהשתדל לעשות רצון אבינו שבשמים. את מכירת החמץ לנוכרי באמצעות רב כדת וכדין, יש לבצע מבעוד מועד. ובימינו ניתן לבצע זאת באמצעות מוקדים שונים בטלפון או דרך אתר האינטרנט כפי שמפעיל מרכז 'שלום לעם'.

יום שישי, י'ד בניסן תשע'ו, 22/4/16 - ערב פסח

היום הוא ערב פסח, ומכיוון שהשנה חל חג הפסח בשבת קודש, יש לסיים את כל ההכנות מבעוד יום, כי בחג עצמו שחל בשבת אסור לעשות שום מלאכה האסורה בשבת. בבוקר מבערים את החמץ, ולאחר מכן מתכוננים לחג ומסיימים את כל ההכנות מוקדם. לא אוכלים במשך היום, רק מעט, כדי שנהיה מוכנים לאכילת המצות בתיאבון במהלך ליל הסדר.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר