מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

יום ראשון, י'ד באייר תשע'ו, 22/5/16 - 'פסח שני', הזדמנות שנייה

היום הוא 'פסח שני', בו הקריבו בני ישראל שהיו טמאים בפסח ראשון, את קרבן הפסח וקיבלו הזדמנות נוספת להקריב את קרבן החג, כדי שלא יפסידו את המצווה. פסח שני מלמד אותנו, שיש תקווה לכל יהודי בכל מצב שהוא ואף פעם אסור להתייאש ולחשוב שאין אפשרות להשתנות ולתקן את המעוות, ואף מי שהיה טמא בפסח ראשון ולא יכול היה להקריב את הפסח יחד עם כל עם ישראל, נותנים לו הזדמנות נוספת לתקן ולהשלים את החסר. יום זה נחשב כיום שמחה, אין מספידים בו ואין צמים בו. בזוהר נאמר, שכנסת ישראל מתעטרת בעטרה רוחנית בחודש ניסן עד פסח שני, וגם שבעה ימים אחרי פסח שני השערים בשמים פתוחים לראות את השכינה הקדושה.

היעב'ץ כותב על יום זה בזה הלשון: 'גילו לי מן השמים, טעם שנקבע פסח שני ליום זה (אף-על-פי שבשביל להיטהר די לאדם בפחות מזה ולא צריך חודש שלם בשביל להיטהר), לפי שבשנה הראשונה לצאתם ממצרים, אכלו מהמצות עד ליל ט'ו באייר, ומכאן שהקדושה ההיא נמשכת עד לילה זה, לכן מצה וחמץ עמו בבית כפי שהיה אז'.

מרן החיד'א כותב, שיש להוסיף שמחה ביום זה, כי קדוש היום לאדוננו. ומנהג טוב נהגו רבים, לאכול היום מצות לזכר קרבן הפסח שנאכל היום עם המצות.

יום שלישי, ט'ז באייר תשע'ו, 24/5/16 - לחם מן השמים

היום בבוקר, בשנת ב' אלפים תמ'ח, ירד הַ'מָּן' - לחם מן השמים לעם ישראל, אותו אכלו במשך כל שנות נדודיהם במשך ארבעים שנה עד שהגיעו לארץ ישראל. משה רבנו עליו השלום קבע לעם ישראל זמן סעודה בכל יום מתי לאכול, והוא תיקן את הברכה הראשונה של ברכת המזון, ברכת 'הזן את הכול', להודות לקב'ה על שהוא זן ומפרנס אותנו בכל יום.

המן היה יורד מדי יום, וכל אדם אסף מנה יומית כמידת עומר השווה ל-43 ביצים. ביום שישי הייתה יורדת מנה כפולה של מן, גם בשביל שבת קודש, שאז לא ירד מן, ולכן אוכלים בשבת לחם משנה זכר למן שירד כפול לכבוד שבת קודש. במן היו כל הטעמים של המאכלים בעולם, והוא היה נבלע באיברים בדרך נס בלי פסולת הגוף. על המן היו בני ישראל מברכים 'הממטיר לחם מן השמים', כי שכתב הבן איש חי. המן נגנז בצנצנת מיוחדת כדי שיזכרו את הנס התמידי שהקב'ה עשה עם ישראל במדבר, והוא גם הנס התמידי של עם ישראל שמתקיים בכל שנות גלותו בחסדי שמים.

יום רביעי, י'ז באייר תשע'ו, 25/5/16 - המרגל היהודי

היום, י'ז באייר תשכ'ה, לפני למעלה מחמישים שנה, הוצא להורג המרגל היהודי אלי כהן הי'ד, לאחר שנתפס בסוריה. הוא נחשב כאחד מגדולי המרגלים למען עם ישראל, ונאמר עליו שהוא חסך חטיפות רבות של חיילים והביא מידע שלא יסולא בפז שחסך אבדות רבות במלחמות עם אויבי עמנו. עד היום לא נענו הסורים לבקשה לאפשר את קבורתו בארץ ישראל, ועל שמו נקראו יישובים ורחובות רבים בארץ.

יום חמישי, י'ח באייר תשע'ו, 26/5/16 - הילולת רשב'י

י'ח באייר, יום ל'ג בעומר, הוא יום ההילולא של התנא המפורסם רבי שמעון בר יוחאי, כפי המוזכר בזוהר הקדוש שביום פטירתו גילה רשב'י סודות נסתרים בתורה ולכן הפך יום זה ליום שמחה וחגיגה, והמונים עולים בו למירון להשתטח על קברו שבהר מירון. ישנן עדויות מלפני שנים רבות על עליות המוניות בל'ג בעומר למירון וכן מסופר על האריז'ל, שעלה למירון יחד עם משפחתו ותלמידיו, ושם שהו במשך שלושה ימים ועסקו יחד בתורת הנסתר.

רבי שמעון בר יוחאי, שידוע גם בכינויו המקוצר רשב'י, היה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא, ורבו של רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה. רשב'י התנגד לשלטון הרומאים בארץ ישראל, והללו רדפו אותו וביקשו להורגו. משום כך נאלץ רשב'י להתחבא במערה יחד עם בנו רבי אלעזר, ושם שהו במשך 13 שנה ולמדו תורה בהתמדה. רשב'י היה כמעיין המתגבר בתורה, ומאות מדברי תורתו בהלכה ואגדה, נמצאים בתלמוד הבבלי ובמדרשים. בנוסף חיבר את מדרשי ההלכה, מכילתא דרשב'י על ספר שמות, וספרֵי לספרים במדבר ודברים. רשב'י נחשב לגדול חכמי הקבלה שבכל הדורות ומחבר ספר הזוהר, ודמותו מאפיינת את יום ל'ג בעומר שהוא יום ההילולא שלו. ספר הזוהר הוא ספר היסוד של תורת הנסתר, ובו מדרשים על התורה המחולקים לפי פרשת השבוע, וכן החיבורים 'רעיא מהימנא' (דרשות על תרי'ג מצות) ותיקוני הזוהר (מדרשים על ספר בראשית).

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר